İçeriğe geç

Tanrı Dualarımı Cevaplar mı?

Tanrı Dualarımı Cevaplar mı?

Kutsal Kitabın cevabı

Evet. Hem Kutsal Kitap hem de insanların yaşadığı şeyler Tanrı’nın duaları cevapladığını gösterir. Kutsal Kitap şöyle der: “Kendisinden korkanların dileğini yerine getirir, yardım yakarışlarını işitir ve onları kurtarır” (Mezmur 145:19). Fakat Tanrı’nın duanızı cevaplayıp cevaplamayacağı büyük oranda size bağlıdır.

Tanrı için ne önemli?

  • Kutsal sayılan kişilere, meleklere, nesnelere ya da İsa’ya değil, Tanrı’ya dua etmek. Sadece Yehova Tanrı ‘duayı dinler’ (Mezmur 65:2).

  • Tanrı’nın Kutsal Kitapta bulunan talepleriyle uyumlu dua etmek (1. Yuhanna 5:14).

  • İsa’nın otoritesini kabul ederek onun adıyla dua etmek. İsa “Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez” dedi (Yuhanna 14:6).

  • İmanla dua etmek, gerekirse imanımızı artırması için dua etmek (Matta 21:22; Luka 17:5).

  • Alçakgönüllü ve samimi olmak. Kutsal Kitap şöyle der: “Yehova yüksekte olsa da, alçakgönüllüyü görür” (Mezmur 138:6).

  • Israrcı olmak. İsa “istemeye devam edin, size verilecektir” demişti (Luka 11:9).

Tanrı için ne önemli değil?

  • Irkınız ya da milliyetiniz. “Tanrı taraf tutmuyor, her millette Kendisinden korkan ve doğruluktan ayrılmayan kişi O’nun gözünde makbuldür” (Elçiler 10:​34, 35).

  • Duruş şekliniz. Tanrı’ya oturarak, eğilerek, diz çökerek ya da ayakta durarak dua edebilirsiniz (1. Tarihler 17:16; Nehemya 8:6; Daniel 6:10; Markos 11:25).

  • Sesli ya da içinizden dua etmeniz. Tanrı kimse fark etmeden içinizden ettiğiniz duaları bile cevaplar (Nehemya 2:​1-6).

  • Endişelerinizin sıradan olması. Tanrı ‘tüm kaygılarınızı O’na bırakmanızı’ istiyor, “çünkü O sizinle ilgileniyor” (1. Petrus 5:7).