İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Kutsal Kitabın Görüşü

İnsanlarla Nasıl Barış İçinde Olabilirsiniz?

İnsanlarla Nasıl Barış İçinde Olabilirsiniz?

KUTSAL KİTAP insanlar hakkında “Hepsi günah işledi ve hiç kimse Tanrı’nın yüceliğini yansıtamadı” der (Romalılar 3:23). Yeryüzünde yedi milyardan fazla insan yaşıyor ve hepimiz kusurluyuz; bu nedenle kişilik çatışmaları kaçınılmazdır. Buna rağmen barışı nasıl sağlayabiliriz?

Kutsal Kitap bu konuda yararlı öğütler içerir. Adı Yehova olan Yaratıcımızın “barış Tanrısı” olduğunu söyler (İbraniler 13:20; Mezmur 83:18). Tanrı insanların arasında barış olmasını istiyor. Aslında bu konudaki en büyük örneğimiz O’dur. İlk insan çifti günah işleyerek Tanrı’yla aralarındaki barışı bozduğunda O, insanoğullarını Kendisiyle barıştırmak için hemen harekete geçti (2. Korintoslular 5:19). Şimdi barışı sağlayabilmek için atabileceğimiz üç adıma bakalım.

Gönülden Bağışlayın

Kutsal Kitap ne söylüyor? “İçinizden birinin diğerinden yakınmak için bir nedeni olsa bile, birbirinize katlanmaya ve birbirinizi gönülden bağışlamaya devam edin. Yehova sizi gönülden bağışladığı gibi, siz de bağışlayın” (Koloseliler 3:13).

Zorluk: Belki gerçekten de ‘yakınmak için bir nedeniniz’ var ve hata yapan kişiyle ilişkinizi kesmekte haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ayrıca ilk adımı karşınızdaki kişinin atarak özür dilemesi gerektiği sonucuna varabilirsiniz. Fakat kişi hatasının farkında değilse ya da sizin hatalı olduğunuza inanıyorsa aranızdaki anlaşmazlık muhtemelen bir kördüğüm haline gelecek.

Ne yapabilirsiniz? Kutsal Kitabın bu konudaki tavsiyesine uyun ve özellikle de küçük meselelerde karşınızdaki kişiyi gönülden bağışlayın. Unutmayın ki, eğer Tanrı hatalarımızı dikkate alsaydı hiçbirimiz O’nun önünde duramazdık (Mezmur 130:3). Kutsal Kitap şöyle der: “Yehova merhametli, lütufkârdır, çabuk öfkelenmez, vefalı sevgisi büyüktür. Çünkü yapımızı iyi bilir ve toprak olduğumuzu unutmaz” (Mezmur 103:8, 14).

Kutsal Kitaptaki şu özdeyişi de düşünün: “İnsanın sağgörüsü öfkesini dizginler; kabahati görmezden gelmek kişinin güzelliğidir” (Özdeyişler 19:11). Sağgörü, meselenin altında yatan etkenleri görmemizi, yani insanların söz ve davranışlarının nedenini anlamamızı sağlar. Bu nedenle size karşı hata yapan kişi hakkında kendinize şunu sorun: ‘Yorgun, hasta ya da baskı altında olabilir mi?’ İnsanların gerçek niyetlerini, duygularını ve durumlarını anlamak öfkenizi yatıştırabilir ve hatalarını görmezden gelmenize yardım eder.

Konuşun

Kutsal Kitap ne söylüyor? “Kardeşin bir günah işlerse, ona git ve onunla tek başına konuşup yanlışını açıkça göster. Seni dinlerse kardeşini kazandın demektir” (Matta 18:15).

Zorluk: Korku, öfke ve utanç gibi olumsuz duygular, sorunu çözmek üzere adım atmanıza engel olabilir. Ayrıca başkalarından destek almak için yaşadığınız problemi onlara anlatma tuzağına düşebilirsiniz; ancak bu durum sorunun yayılmasına ve alevlenmesine neden olabilir.

Ne yapabilirsiniz? Mesele ciddiyse ve bunu görmezden gelemiyorsanız, sorun yaşadığınız kişiyle konuşmak üzere adım atın. Durumu şu noktalara dikkat ederek ele almaya çalışın:

(1Hemen harekete geçin. Meseleyi ertelemeyin. Ertelerseniz sorun daha da büyüyebilir. İsa’nın şu öğüdünü uygulamaya çalışın: “Armağanını sunağa getirdiğinde, kardeşinin sana  kırgın olduğu aklına gelirse, armağanını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış ve sonra geri dönüp armağanını sun” (Matta 5:23, 24).

(2Meseleyi başkalarına açmayın. Yaşadığınız sorun hakkında dedikodu yapma tuzağına karşı koyun. “Davanı doğrudan komşunla görüş; biriyle yaptığın özel konuşmayı ortaya dökme” (Özdeyişler 25:9).

(3Barışçı olun. Kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemeye çalışmayın. Amacınız tartışmayı kazanmak değil, barışı sağlamak olsun. “Sen” demektense “ben” diye konuşmaya çalışın. Örneğin “Sen beni çok kırdın!” demektense “Kırıldım çünkü . . .” diyebilirsiniz. Kutsal Kitap bu durumla ilgili şunları söyler: “Birbirimiz üzerinde yapıcı etkisi olan ve barışa katkıda bulunan şeylerin peşinde olalım” (Romalılar 14:19).

Sabırlı Olun

Kutsal Kitap ne söylüyor? “Kimsenin kötülüğüne kötülükle karşılık vermeyin. . . . . Fakat, ‘düşmanın açsa ona yiyecek ver, yesin, susamışsa içecek ver, içsin’” (Romalılar 12:17, 20).

Zorluk: Barışı sağlamak için başta gösterdiğiniz çabaların sonuç vermemesi pes etmeyi düşünmenize sebep olabilir.

Ne yapabilirsiniz? Sabırlı olun. İnsanların mizaçları farklıdır ve herkes aynı olgunluğa sahip değildir. Bazılarının sakinleşmek için daha fazla zamana ihtiyacı vardır, bazıları ise Tanrı’nın hoşuna giden nitelikleri geliştirmek için hâlâ uğraşıyor olabilir. Bu insanlara iyi davranmaya ve sevgi göstermeye devam edin. Kutsal Kitap şöyle der: “Kötülüğe yenilme, onu her zaman iyilikle yen” (Romalılar 12:21).

İnsanlarla aramızdaki barışı sağlamak için alçakgönüllü, sağgörülü, sabırlı ve sevgi dolu kişiler olmak üzere çaba göstermemiz gerekir; fakat buna kesinlikle değer!

MERAK ETTİNİZ Mİ?

● Size karşı hata yapan birini gönülden bağışlamanıza ne yardım eder? (Koloseliler 3:13).

● Sorunu konuşmak üzere adım atmanıza ne yardım eder? (Matta 5:23, 24).

● Barışı sağlamak için başta gösterdiğiniz çabalar sonuç vermezse ne yapabilirsiniz? (Romalılar 12:17-21).

[Sayfa 11’deki pasaj]

“İnsanın sağgörüsü öfkesini dizginler; kabahati görmezden gelmek kişinin güzelliğidir” (ÖZDEYİŞLER 19:11).