İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | TANRI’YA İHTİYACIMIZ VAR MI?

Neden Tanrı’ya İhtiyacımız Var?

Neden Tanrı’ya İhtiyacımız Var?

Ruh sağlığı uzmanları insanların gerçekten mutlu olabilmek için manevi değerlere sahip olması gerektiğini söylüyor. Aslında bu gerçek, insanların bir yere ait olma veya üstün bir amaca hizmet etme arzularından da görülüyor. Bazıları bu ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya, sanata, müziğe ve bunun gibi faaliyetlere yöneliyor. Yine de bu tür uğraşlar çoğu kişiye tam ve kalıcı bir doyum vermiyor.

Tanrı insanların hem şimdi hem de sonsuza dek mutlu olmasını istiyor

İnsanların doğuştan manevi bir açlığa sahip olduğu gerçeği Kutsal Kitabı okuyan kişilere yabancı değildir. Kutsal Kitabın başında Tanrı’nın ilk insan çiftini yarattıktan sonra onlarla düzenli olarak konuştuğu anlatılır. Böylece onlar Tanrı’yla yakın bir ilişki geliştirebileceklerdi (Başlangıç 3:8-10). Tanrı insanları Kendisinden bağımsız olarak yaşayacak şekilde yaratmadı, insanların içinde Yaratıcılarıyla iletişim kurma ihtiyacı vardır. Kutsal Kitap bu ihtiyaçtan sık sık bahseder.

Örneğin İsa peygamber şöyle demişti: “Ne mutlu ruhi [manevi] ihtiyacının farkında olanlara” (Matta 5:3). Bu sözlerden şu sonucu çıkarabiliriz: Mutlu ve anlamlı bir hayatın sırrı içimizdeki manevi açlığı gidermektir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bu soruya İsa’nın şu sözleri cevap verir: “İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Yehova’nın ağzından çıkan her sözle yaşar” * (Matta 4:4). Tanrı’nın sözleri, yani Kutsal Kitapta bulunan düşünceleri ve öğütleri mutlu ve anlamlı bir hayata sahip olmamızı nasıl sağlayabilir? Şimdi bunun üç yolunu ele alalım.

İyi Bir Rehberliğe İhtiyacımız Var

Bugün ilişkiler, sevgi, aile hayatı, anlaşmazlıkların çözümü, mutluluk, hatta hayatın anlamı hakkında tavsiyeler vermeye hazır sayısız uzman var. Sizce tüm bu konularda Yaratıcımızdan başka kim sağlam ve dengeli öğütler verebilir?

Tıpkı bir kullanma kılavuzu gibi Kutsal Kitap da hayat için rehberlik sağlar

Bir örnek verelim: Fotoğraf makinesi ya da bilgisayar gibi bir cihaz aldığınızda kutunun içinde cihazdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi  gösteren bir kullanma kılavuzunun olmasını beklersiniz. Kutsal Kitap işte böyle bir kılavuza benzetilebilir. Bir üreticinin kullanıcılar için hazırladığı kullanma kılavuzu gibi Tanrı da bize insan hayatı için bu rehberi sağlamıştır. Bu rehber, “ürünün” ne için üretildiğini ve en iyi sonucu almak için nasıl kullanılması gerektiğini açıklar.

İyi hazırlanmış her kullanma kılavuzunda olduğu gibi, Kutsal Kitap da “ürünü”, yani hayatımızı tehlikeye atabilecek kullanımlara karşı bizi uyarır. İnsanlar bize uygulaması daha kolay gibi görünen tavsiyelerde bulunabilirler. Fakat üreticinin talimatlarına uymadan iyi sonuçlar alacağımızı ve sorun yaşamayacağımızı düşünmek mantıksız olmaz mı?

“Kendi yararına olanı sana öğreten, gitmen gereken yolda seni yürüten Tanrın Yehova Benim. Keşke emirlerime dikkat etseydin. O zaman barışın ırmak gibi, doğruluğun denizin dalgaları gibi olurdu” (İşaya 48:17, 18).

İhtiyacımız olan rehberliği ve yardımı Kutsal Kitapta bulabiliriz

Yehova Tanrı rehberlik sağlar, fakat bizi bunu kabul etmeye zorlamaz. Aksine bizi sevdiği ve yardım etmek istediği için şu sıcak çağrıda bulunur: “Kendi yararına olanı sana öğreten, gitmen gereken yolda seni yürüten Tanrın Yehova Benim. Keşke emirlerime dikkat etseydin. O zaman barışın ırmak gibi, doğruluğun denizin dalgaları gibi olurdu” (İşaya 48:17, 18). Kısacası Tanrı’nın rehberliğini kabul edersek iyi bir hayat süreriz. Başka bir deyişle mutlu ve iyi bir yaşama sahip olmak için Tanrı’ya ihtiyacımız var.

Dünyadaki Sorunların Nedenini Öğrenmeye İhtiyacımız Var

Bazı kişiler dünyada bu kadar çok sorun varken sevgi dolu bir Tanrı’nın varlığına inanmayı anlamsız buluyor ve Tanrı’ya ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Örneğin şunun gibi sorular soruyorlar: “İyi insanlar neden acı çekiyor? Neden bazı bebekler sakat doğuyor? Hayat neden bu kadar adaletsiz?” Bu sorular gerçekten çok önemlidir ve bunlara tatmin edici cevaplar bulmak hayatımızı derinden etkileyebilir. Fakat böyle sorunlar yüzünden hemen Tanrı’yı suçlamaktansa önce Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitabın bu konuda neler söylediğine bakalım.

Kutsal Kitabın en başındaki kayda göre, Tanrı ilk insan çiftine “iyiyi kötüyü bilme ağacının” meyvesinden yememelerini, eğer yerlerse öleceklerini söyledi. Fakat Şeytan bir yılanı kukla gibi kullanarak ilk insan çiftini Tanrı’nın emrine karşı gelmeleri için kışkırttı. Havva’ya şöyle dedi: “Kesinlikle ölmezsiniz. Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesinden yediğiniz gün gözleriniz açılır, iyiyi kötüyü bilerek Tanrı gibi olursunuz” (Başlangıç 2:16, 17; 3:4, 5).

Şeytan bu sözleriyle hem Tanrı’yı yalancılıkla suçladı hem de O’nun yönetiminin adaletsiz olduğunu ima etti. İnsanlar kendisini dinlerse her şeyin daha iyi olacağını öne sürdü. Bu iddialar nasıl çürütülebilirdi? Yehova Kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olup olmadığını herkesin görmesi için olayları akışına bırakmayı seçti. O bir anlamda Şeytan’a ve onun tarafında yer  alanlara, insanların iyi bir şekilde yaşamak için Tanrı’ya ihtiyaçları olmadığı iddiasını ispatlama fırsatı verdi.

Şeytan’ın iddialarıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? İnsanlar Tanrı olmadan mutlu bir hayata sahip olabilir ve kendilerini iyi bir şekilde yönetebilirler mi? Sıkıntılar, adaletsizlikler, hastalıklar, ölüm, suçlar, ahlaksal çöküş, savaşlar, soykırımlar ve yaşanan diğer korkunç olaylar yüzyıllardır insanların başına bela oluyor. Bu durum insanların Tanrı’dan bağımsız şekilde kendi kendini yönetme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını inkâr edilemez şekilde kanıtlar. Kutsal Kitap dünyadaki sıkıntıların nedeninin Tanrı olduğunu söylemez. Bunların en büyük nedenlerinden birine şöyle dikkat çeker: “İnsanın insana egemen olması hep insanın zararına olmuştur” (Vaiz 8:9).

Tüm bu bilgilerin ışığında, sadece yaşadığımız sorunların nedenini öğrenmek için değil çözümü için de Tanrı’ya ihtiyacımız olduğu açık değil mi? Peki Tanrı bunları nasıl çözecek?

Tanrı’nın Yardımına İhtiyacımız Var

İnsanlar uzun zamandır hastalık, yaşlılık ve ölümden kurtulmayı arzu ediyor. Bunun için çok büyük miktarda zaman, enerji ve para harcadılar. Bazıları ise hayat iksiri ve gençlik pınarı gibi efsanelerden medet umdu. Fakat tüm bu hayaller boş çıktı.

Tanrı insanların iyi bir yaşam sürmesini ve mutlu olmasını istiyor. İnsanları yaratmaktaki amacı buydu ve bu amacını unutmadı (Başlangıç 1:27, 28; İşaya 45:18). Yehova Tanrı amaçladığı her şeyi mutlaka yerine getireceğine dair bize güvence verir (İşaya 55:10, 11). Kutsal Kitap ilk insan çiftinin kaybettiği cenneti Tanrı’nın yeniden kuracağından bahseder. Kutsal Kitabın son kısmında Yehova Tanrı’nın insanlar için şunları yapacağı söylenir: “Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:4). Tanrı söylediği bu harika şeyleri nasıl yapacak ve O’nun vaadinden biz nasıl yararlanabiliriz?

İsa peygamber takipçilerine Tanrı’nın isteğinin gerçekleşmesi için dua etmelerini söyledi ve onları dualarında şu gibi dileklerde bulunmaya teşvik etti: “Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:9, 10). Evet, Yehova Tanrı insanların kendi kendini yönetmesinden kaynaklanan kötü koşulları Krallığı aracılığıyla ortadan kaldıracak ve söz verdiği gibi yeryüzünde bir cennet kuracak * (Daniel 2:44; 2. Petrus 3:13). Peki Tanrı’nın bu vaadinden yararlanmak istiyorsak ne yapmalıyız?

 İsa Mesih bunun için atmamız gereken temel bir adımdan söz etti: “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” (Yuhanna 17:3). Evet Tanrı’nın yardımı sayesinde, O’nun vaat ettiği yeni dünyada sonsuza dek yaşayabilirsiniz. Aslında başta ele aldığımız “Tanrı’ya ihtiyacımız var mı?” sorusuna evet dememizin bir sebebi de bu ümittir.

Tanrı’yı Daha Yakından Tanıyabilirsiniz

İki bin yıl önce İsa’nın bir takipçisi olan Pavlus Atina’da bulunan Areopagos’ta açık fikirli Atinalılara Tanrı hakkında şöyle dedi: “Herkese hayat, nefes ve her şeyi veren Kendisidir. Çünkü O’nun sayesinde yaşıyoruz, hareket ediyoruz ve varız; bazı şairlerinizin de söylediği gibi, ‘Biz de O’nun çocuklarıyız’” (Elçiler 17:25, 28).

Bu sözler hâlâ geçerlidir. Soluduğumuz havayı, yediğimiz yiyecekleri ve içtiğimiz suyu Yaratıcımız sağlıyor. Eğer Yehova bize bu güzel şeyleri sağlamasaydı varlığımızı sürdüremezdik. Peki Tanrı bazıları Kendisiyle ilgilenmese bile neden tüm insanlara bunları sağlamaya devam ediyor? Çünkü ‘böylece Tanrı’yı arayabilir, O’nu el yordamıyla da olsa arayıp gerçekten bulabilirler. Aslında O hiçbirimizden uzak değildir’ (Elçiler 17:27).

Tanrı’yı daha yakından tanımak ister misiniz? Bunun yolu Tanrı’nın amaçlarını ve hem şimdi hem de sonsuza dek iyi şekilde yaşayabilmemiz için verdiği öğütleri öğrenmektir. Bunun için size bu dergiyi veren kişiyle konuşabilir veya derginin yayımcılarıyla iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

^ p. 5 Kutsal Kitap Tanrı’nın özel isminin Yehova olduğunu belirtir.

^ p. 20 Bu Krallık aracılığıyla Tanrı’nın isteğinin yeryüzünde nasıl gerçekleşeceğini öğrenmek için Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 8. bölümüne bakabilirsiniz. Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan bu kitaba www.jw.org adresinden de erişebilirsiniz.