İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 DOKUZUNCU BÖLÜM

Sağgörülü Davrandı

Sağgörülü Davrandı

1-3. (a) Abigail’in ev halkı nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyaydı? (b) Bu değerli kadın hakkında neler öğreneceğiz?

ABİGAİL karşısında duran gencin yüzündeki dehşeti görebiliyordu. Bu genç korkmakta haklıydı, çünkü büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Yaklaşık 400 savaşçı, Abigail’in kocası Nabal’ın ev halkından olan tüm erkekleri öldürmek üzere yola çıkmıştı. Peki sebep neydi?

2 Her şey Nabal’ın yüzünden olmuştu. O her zamanki gibi kaba ve acımasızca davranmıştı. Ama bu sefer yanlış adama çatmıştı. Saygısızca davrandığı kişi, vefalı ve iyi eğitimli bir grup savaşçının çok sevdiği komutanlarıydı. Şimdi Nabal’ın genç işçilerinden, belki de çobanlarından biri Abigail’in önünde duruyor ve kendilerini kurtaracak bir plan yapmasını umuyordu. Fakat tek bir kadın bir orduya karşı ne yapabilirdi?

Tek bir kadın bir orduya karşı ne yapabilirdi?

3 İlk önce bu değerli kadını biraz daha yakından tanıyalım. Abigail kimdi? Olayların bu raddeye gelmesine ne sebep olmuştu? Onun imanından neler öğrenebiliriz?

‘Sağgörülü ve Güzel Bir Kadın’

4. Nabal nasıl biriydi?

4 Abigail ve Nabal birbirine hiç uymayan bir çiftti. Nabal Abigail’den iyisini bulamazdı. Öte yandan o Abigail için olabilecek en kötü kocaydı. Adamın zengin olduğu doğruydu. Bu yüzden de kendini çok önemli görüyordu. Peki başkalarının gözünde nasıl biriydi? Kutsal Kitapta adından bu kadar kötü söz edilen başka birine pek rastlanmaz. Öyle ki, Nabal’ın adı “Ahmak” ya da “Akılsız” anlamına gelir. Acaba bu isim ona doğduğunda ana babası tarafından mı verilmişti? Yoksa çevresinin  sonradan taktığı bir lakap mıydı? Her ne olursa olsun Nabal davranışlarıyla bu ismi hak ettiğini gösteriyordu; “kaba ve kötü biriydi”, kabadayı ve ayyaştı. Herkes ondan korkuyordu, kimse onu sevmiyordu (1. Sam. 25:2, 3, 17, 21, 25).

5, 6. (a) Sizce Abigail’i güzel kılan nitelikler neydi? (b) Abigail neden böyle kötü bir adamla evlenmiş olabilir?

5 Abigail ise Nabal’dan çok farklıydı. Onun adı “Babam Seviniyor” anlamına gelir. Genelde babalar kızlarının güzelliğiyle gurur duyar, ama sağgörülü bir baba için çocuğunun yüreğindeki güzellikleri görmek çok daha sevinç vericidir. Fiziksel açıdan güzel olan birçok insan sağgörü, hikmet, cesaret ya da iman gibi nitelikleri geliştirme gereği görmez. Fakat Abigail böyle biri değildi. Kutsal Kitap onun hem sağgörülü hem de güzel olduğunu söyler (1. Samuel 25:3’ü okuyun).

6 Bazıları böylesine akıllı bir kadının neden bu kadar kötü bir adamla evlendiğini anlamayabilir. Ancak Kutsal Kitap devirlerinde birçok evliliğin görücü usulü yapıldığını unutmayalım. Böyle olmasa bile ana babanın onayı çok önemliydi. Belki Abigail’in ana babası yoksuldu ve Nabal’ın şöhretinden ya da zenginliğinden etkilenerek bu evliliğe izin verdiler, hatta kendileri ön ayak oldular. Durum ne olursa olsun, Nabal’ın zengin olması onu iyi bir koca yapmadı.

7. (a) Çocuklarına evlilikle ilgili sağlıklı bir bakış açısı kazandırmak isteyen ana babalar nelerden kaçınmalı? (b) Abigail hangi konuda kararlıydı?

7 Hikmetli ana babalar çocuklarının evlilik hakkında sağlıklı bir bakış açısına sahip olmasına özenle yardım eder. Çocuklarına para için evlenmeleri ya da evlilikle ilgili sorumlulukları yerine getirecek yaşa gelmeden biriyle çıkmaları için baskı yapmazlar (1. Kor. 7:36). Fakat Abigail için iş işten geçmişti. Nedeni ne olursa olsun artık Nabal’la evliydi ve evliliğinin zorluklarıyla başa çıkmak için elinden geleni yapmaya kararlıydı.

“Nabal Adamları Tersledi”

8. Nabal’ın hakaret ettiği kişi kimdi? Sizce bu neden çok akılsızca bir davranıştı?

8 Abigail kocası yüzünden hiç bu seferki kadar zor duruma düşmemişti. Nabal’ın hakaret ettiği adam Davut’tu. Yehova bu sadık hizmetçisini Samuel peygamber aracılığıyla meshetmiş, böylece Saul’un yerine onu kral olarak seçtiğini göstermişti (1. Sam. 16:1, 2, 11-13). Kendisini kıskanan ve canına kasteden Kral Saul’dan kaçan Davut 600 sadık savaşçısıyla çölde yaşıyordu.

9, 10. (a) Davut ve adamları hangi şartlar altında hayatta kalmaya çalıştılar? (b) Nabal’ın, Davut ve adamlarının yaptıklarını neden takdir etmesi gerekiyordu? (Ayrıca 10. paragraftaki dipnota bakın.)

 9 Nabal Maon şehrinde yaşıyordu fakat işi yakınlardaki Karmel’deydi. * Büyük ihtimalle orada toprakları vardı. Ayrıca kayıtta 3.000 koyunu olduğunu okuyoruz. Bu şehirlerde hayvan yetiştirmeye elverişli yaylalar vardı. Fakat bölgenin çevresi ıssızdı. Güneyde uçsuz bucaksız Paran Çölü uzanıyordu. Doğuda, Tuz Gölü’ne (Lût Gölü) doğru uçurumlar ve mağaralarla dolu çorak bir bölge bulunuyordu. Davut ve adamları bu bölgede yaşam savaşı veriyordu. Şüphesiz karınlarını doyurmak için avlanmalı ve birçok zorluğa göğüs germeliydiler. Onlar zengin Nabal’ın koyunlarını güden genç çobanlarla sık sık karşılaşırlardı.

10 Peki bu çalışkan askerler çobanlara nasıl davrandı? İsteselerdi sürüdeki koyunlara el koyabilirlerdi, fakat böyle yapmadılar. Tam tersine, Nabal’ın sürüsünün ve hizmetçilerinin çevresinde adeta koruyucu bir duvar oldular (1. Samuel 25:15, 16’yı okuyun). Sürüler ve çobanlar birçok tehlikeyle karşılaşıyordu. Etrafta vahşi hayvanlar kol geziyordu. Ayrıca İsrail’in güney sınırı buraya çok yakın olduğundan, sınırın diğer tarafından gelen hırsız ve yağmacı çeteleri de sık sık sürülere ve çobanlara saldırıyordu. *

11, 12. (a) Davut Nabal’a karşı nazik ve saygılı olduğunu nasıl gösterdi? (b) Nabal’ın Davut’a verdiği karşılık neden yanlıştı?

11 Çölde bunca adamın karnını doyurmak çok zor olmalıydı. Bu yüzden bir gün Davut yardım istemek için Nabal’a 10 ulak gönderdi. Zamanlaması çok iyiydi. Koyun kırkma zamanıydı ve bu dönemde şehirde bayram havası eserdi; insanlar eli açık davranır, ziyafetler verirdi. Davut sözlerini seçerken de dikkatli davrandı, hitap şekli saygılı ve nazikti. Hatta kendisinden bahsederken “oğlun Davut” demesi, muhtemelen Nabal’ın yaşına duyduğu saygıdan kaynaklanıyordu. Peki Nabal ne yaptı? (1. Sam. 25:5-8).

12 Öfkeden deliye döndü. Bölümün başında sözü edilen genç, olayı Abigail’e anlatırken Nabal’ın ulaklara bağırıp çağırarak onları ‘terslediğini’ söyledi. Cimri Nabal kıymetli ekmeğini, suyunu ve hayvanlarının etini vermek istemedi. Davut’u hor görüp onunla alay etti. Onu efendisinden kaçan hizmetkârlara benzetti. Nabal belki de Davut’tan nefret eden Saul gibi düşünüyordu. Bu iki  adam da Yehova’nın bakış açısına sahip değildi. Tanrı Davut’u seviyor ve onu isyankâr bir köle olarak değil, İsrail’in gelecekteki kralı olarak görüyordu (1. Sam. 25:10, 11, 14).

13. (a) Nabal’ın hakaretleri karşısında Davut’un ilk tepkisi ne oldu? (b) Yakup 1:20’deki ilke Davut’un tepkisi hakkında ne gösterir?

13 Ulaklar geri dönüp olan biteni anlattıklarında Davut çok öfkelendi. “Herkes kılıcını kuşansın!” diye emretti. Kendisi de kılıcını kuşanıp 400 adamıyla birlikte yola koyuldu. Nabal’ın evine saldırıp tek bir erkeği bile sağ bırakmayacağına yemin etti (1. Sam. 25:12, 13, 21, 22). Davut’un öfkelenmesi mazur görülebilirdi, ancak böyle bir tepki vermesi yanlıştı. Kutsal Kitap şöyle der: “İnsanın gazabı Tanrı’nın istediği doğrulukla sonuçlanmaz” (Yak. 1:20). Peki bu durumda Abigail ev halkını nasıl koruyacaktı?

‘Şükrolsun ki Sağduyulu Davrandın’

14. (a) Abigail, Nabal’ın hatasını düzeltmek için nasıl ilk adımı attı? (b) Nabal ve Abigail arasındaki zıtlıktan hangi dersi çıkarabiliriz? (Dipnota da bakın.)

14 Abigail’in, kocasının korkunç hatasını düzeltmek üzere attığı ilk adımı bölümün başında gördük. Nabal’ın tersine o karşısındakini dinlemeye hazırdı. Genç hizmetkâr, Abigail’e kocası hakkında şöyle demişti: “Öyle kötü bir adam ki, kimse ona bir şey söyleyemiyor” * (1. Sam. 25:17). Nabal kendini o kadar önemli görüyordu ki kimseyi dinlemiyordu. Küstahlık bugün de çok yaygındır. Fakat hizmetkâr Abigail’in böyle biri olmadığını biliyordu, ona gidip meseleyi anlatabilmesinin nedeni de şüphesiz buydu.

Nabal’ın tersine Abigail dinlemeye hazırdı

15, 16. (a) Abigail, Özdeyişler’de tarif edilen faziletli kadın gibi davrandığını nasıl gösterdi? (b) Abigail’in reislik ilkesine karşı gelmediğini neden söyleyebiliriz?

15 Abigail ne yapması gerektiğini düşünüp “hemen harekete geçti.” Kayıtta onun böyle davrandığını gösteren birkaç ifade kullanılır. Abigail, Davut ve adamları için hediye olarak bol bol ekmek, şarap, koyun eti, kavrulmuş tahıl, üzüm pestili ve incir pestili hazırladı. Belli ki Abigail, tıpkı Özdeyişler kitabında tarif edilen faziletli kadın gibi elindeki imkânları iyi değerlendiren ve evini ustalıkla çekip çeviren bir kadındı (Özd. 31:10-31). Abigail erzakı birkaç hizmetkârıyla önden yolladı, kendisi de tek başına arkalarından gitti. “Kocası Nabal’a ise hiçbir şey söylemedi” (1. Sam. 25:18, 19).

 16 Abigail bu davranışıyla reislik ilkesine karşı mı gelmiş oldu? Hayır. Unutmayalım ki, Nabal Yehova’nın meshedilmiş bir hizmetçisine kötü davranmıştı ve bunun sonucunda ev halkından birçok masum insan ölebilirdi. Abigail hiçbir şey yapmasaydı belki de kocasının suçuna ortak olacaktı. Böyle bir durumda kocasından önce Tanrı’ya boyun eğmeliydi.

17, 18. (a) Abigail, Davut’a nasıl yaklaştı ve neler söyledi? (b) Sözlerini etkili kılan neydi?

17 Abigail çok geçmeden Davut ve adamlarıyla karşılaştı. O yine çabuk davrandı; hemen eşekten inip Davut’un önünde eğilerek alçakgönüllülük gösterdi (1. Sam. 25:20, 23). Sonra neler hissettiğini uzun uzun anlatarak kocasına ve ev halkına merhamet etmesi için Davut’a yalvardı. Peki Abigail’in sözleri neden etkili oldu?

“Lütfen bu kuluna kulak ver”

18 Abigail ortaya çıkan problemin sorumluluğunu üstlendi ve Davut’tan kendisini bağışlamasını diledi. Kocasının, tıpkı adı gibi akılsız olduğunu kabul etti. Belki de böyle bir adamı cezalandırmaya çalışmanın Davut’un itibarına yakışmayacağını ima etti. Davut’un ‘Yehova için savaştığını’ kabul eden Abigail, ona Yehova’nın bir temsilcisi olarak güvendiğini gösterdi. Ayrıca şu sözlerinden Davut ve krallıkla ilgili Tanrısal vaatten haberi olduğu anlaşılıyor: “Yehova . . . . [seni] İsrail’e önder olarak atayacak.” Davut’u kan dökme suçu işlememesi ve “yüreğine dert olacak”, yani ona vicdan azabı çektirecek bir şey yapmaması için de uyardı (1. Samuel 25:24-31’i okuyun). Davut’la nezaketle ve onu etkileyecek şekilde konuştu.

19. Davut, Abigail’in sözlerine nasıl karşılık verdi? Onu neden övdü?

19 Peki Davut nasıl karşılık verdi? Abigail’in getirdiği hediyeleri kabul etti ve “Bugün seni karşıma çıkaran İsrail’in Tanrısı Yehova’ya şükürler olsun!” dedi. “Şükrolsun ki böyle sağduyulu davrandın! Bugün beni kan dökme suçundan . . . . alıkoyduğun için Tanrı senden razı olsun.” Davut, kendisini karşılamak üzere hemen harekete geçtiği için bu cesur kadını övdü. Kendisini kan dökme suçundan Abigail’in alıkoyduğunu kabul etti. Ona, “Selametle evine git” dedi ve alçakgönüllü davranarak ‘sözünü dinleyeceğini’ söyledi (1. Sam. 25:32-35).

‘Bu Kulun Hizmetçin Olmaya Hazır’

20, 21. (a) Abigail’in kocasının yanına dönmek istemesi sizce neden övgüye değer? (b) O, Nabal’la konuşacağı zamanı seçerken nasıl sağgörülü ve cesur davrandı?

20 Davut’un yanından ayrılan Abigail yol boyunca onunla konuştuklarını düşünmüş olmalı. Bu imanlı ve nazik adamla, evli  olduğu kaba adam arasındaki farkı görmemesi mümkün değildi. Fakat bu konu hakkında daha fazla düşünmedi. Şöyle okuyoruz: “Abigail Nabal’ın yanına döndü.” Evet, o bir eş olarak sorumluluklarını elinden geldiğince yerine getirmeye kararlıydı. Davut’a ve adamlarına armağanlar verdiğini Nabal’a söylemeliydi. Kocasının bunu bilmeye hakkı vardı. Aynı zamanda nasıl bir felaketi önlediğini de ona anlatmalıydı; çünkü olanları başkasından duyması Nabal’ı daha da küçük düşürecekti. Ancak o sırada Nabal krallara layık bir ziyafet verdiği ve körkütük sarhoş olduğu için bunu yapmanın sırası değildi (1. Sam. 25:36).

Abigail cesur davranarak, Nabal’ın hayatını kurtarmak için neler yaptığını ona anlattı

21 Abigail bir kez daha sağgörülü davranarak ertesi sabah kocası şarabın etkisinden kurtulana kadar bekledi. Sabahleyin Nabal söylediklerini anlayabilecek kadar ayık, ancak muhtemelen bir o kadar da tehlikeli olacaktı. Buna rağmen Abigail cesurca davranarak olanları bir bir anlattı. Kocasının öfkeden kuduracağını, hatta şiddete başvuracağını düşünmüş olmalı. Fakat Nabal oturduğu yerde kalakaldı (1. Sam. 25:37).

22. (a) Nabal’a ne olmuştu? (b) Bu olaydan aile içi şiddet ya da istismar konusunda ne öğrenebiliriz?

22 Ona ne olmuştu? Kayıtta şöyle okuyoruz: “Nabal’ın kalbi sıkıştı, bedeni kaskatı kesildi.” O belki de bir tür felç geçirdi. Yaklaşık on gün sonra öldü, fakat bunun nedeni sadece hastalığı değildi. Çünkü “Yehova Nabal’ı cezalandırdı ve o öldü” diye okuyoruz (1. Sam. 25:38). Nabal bu cezayı hak etmişti. Onun ölümüyle Abigail’in kâbus gibi olan evliliği bitmiş oldu. Tabii Yehova günümüzde mucizevi şekilde olaylara müdahale edip kimseyi öldürmüyor. Fakat bu kayıt bize, aile içi şiddet ya da istismarın O’nun gözünden kaçmadığını hatırlatıyor. Yehova uygun gördüğü zamanda mutlaka adaleti yerine getirecektir (Luka 8:17’yi okuyun).

23. (a) Abigail başka hangi ödüle sahip oldu? (b) Aldığı teklifin tutumunu değiştirmediğini nasıl gösterdi?

23 Kötü bir evlilikten kurtulan Abigail’i bekleyen bir ödül daha vardı. Davut Nabal’ın öldüğünü öğrendiğinde hizmetkârlarını Abigail’e gönderip ona evlenme teklif etti. O da, “bu kulunuz hizmetçi olarak efendimin adamlarının ayaklarını yıkamaya hazır” diye cevap verdi. Açıkça görüldüğü gibi Davut’un karısı olma ihtimali Abigail’in tutumunu değiştirmedi; o, Davut’un  adamlarının hizmetçisi bile olabileceğini söyledi. Sonra Abigail’in bir kez daha çabuk davrandığını okuyoruz, ancak bu sefer Davut’un yanında kalmak üzere gidiyordu (1. Sam. 25:39-42).

24. (a) Abigail yeni yaşamında hangi zorluklarla karşılaştı? (b) Kocası ve Yehova Tanrı onun hakkında ne düşünüyordu?

24 Davut’la evlenen Abigail’in bundan sonraki yaşamı dertsiz tasasız olmayacaktı. Davut zaten Ahinoam ile evliydi; Yehova o dönemde çokeşliliğe izin verse de, imanlı kadınlar için bu şüphesiz çok zor bir durumdu. Üstelik Davut henüz kral olmamıştı. Yehova’ya bu konumda hizmet edene kadar aşması gereken engeller ve zorluklar vardı. Fakat Abigail yaşamı boyunca Davut’a destek oldu, daha sonra ona bir oğul da verdi. Abigail kendisini önemseyen ve koruyan bir kocası olduğunu anladı. Bir keresinde kocası, Abigail’i kaçıran bir çetenin elinden onu kurtardı (1. Sam. 30:1-19). Davut böyle davranarak sağgörülü, cesur ve imanlı kadınları seven ve onlara değer veren Yehova Tanrı’yı örnek almıştı.

^ p. 9 Burada adı geçen Karmel, yıllar sonra İlya’nın Baal peygamberlerine meydan okuduğu kuzeydeki Karmel Dağı değildi. (10. bölüme bakın.) Güneyde, Paran Çölü’nün kenarında bir şehirdi.

^ p. 10 Muhtemelen Davut bölgedeki toprak sahiplerini ve sürülerini korumayı Yehova’ya hizmetinin bir parçası olarak görüyordu. O dönemde Yehova’nın amacı İbrahim, İshak ve Yakup’un soyundan gelenlerin o topraklarda yaşamasıydı. Dolayısıyla orayı istilacılardan ve yağmacılardan korumak bir tür kutsal hizmetti.

^ p. 14 Genç adamın burada kullandığı ‘kötü adam’ ifadesi kelime anlamıyla “belial’in (işe yaramazın) oğlu” demektir. Başka Kutsal Kitap çevirilerinde Nabal’ın, “kimseyi dinlemeyen” veya “konuşmaya değmeyecek” bir adam olduğu söylenir.