İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İKİNCİ BÖLÜM

Kutsal Kitap: Tanrı’dan Bir Hediye

Kutsal Kitap: Tanrı’dan Bir Hediye
  • Kutsal Kitap hangi yönlerden diğer kitaplardan farklıdır?

  • Kutsal Kitap sorunlarımızla başa çıkmamıza nasıl yardım edebilir?

  • Geleceği bildiren Kutsal Kitap kayıtlarına neden güvenebiliriz?

1, 2. Kutsal Kitap nasıl bir hediyedir?

BİR dostunuzdan değerli bir hediye aldığınızda hem heyecanlanır hem de çok mutlu olursunuz. Ne de olsa hediye onu veren kişi hakkında çok şey anlatır. Örneğin, o kişinin sizin arkadaşlığınıza değer verdiğini gösterir. Siz de arkadaşınıza bu düşünceli davranışı için teşekkür edersiniz.

2 Kutsal Kitap da Tanrı’dan bir hediyedir. Bunun için Tanrı’ya yürekten şükran duyabiliriz. Bu eşsiz kitap, başka türlü asla edinemeyeceğimiz bilgiler içerir. Örneğin, bize yerin, göğün ve ilk erkekle kadının yaratılışını anlatır. İçinde, sorunlarla ve kaygılarla mücadele etmemize yardım edecek güvenilir ilkeler bulunur. Tanrı’nın, amacını nasıl gerçekleştireceğini ve yeryüzündeki koşulları nasıl iyileştireceğini açıklar. Tüm bunları düşünecek olursak, Kutsal Kitap gerçekten de çok heyecan verici bir hediye değil mi?

3. Yehova’nın bize Kutsal Kitabı vermiş olması O’nun hakkında ne gösterir?

3 Kutsal Kitap aynı zamanda insanı mutlu eden bir hediyedir. Çünkü hediyeyi veren Yehova Tanrı hakkında bize fikir verir. O’nun böyle bir kitap sağlaması, Kendisini iyi tanımamızı istediğinin ispatıdır. Kutsal Kitap Yehova’ya yaklaşmamıza gerçekten yardım edebilir.

4. Kutsal Kitabın dağıtımıyla ilgili hangi bilgileri etkileyici buldunuz?

4 Kutsal Kitap bugün yüz milyonlarca insanın elinde bulunmaktadır. Tüm olarak veya kısmen 2.600 kadar dilde basılmıştır. Dolayısıyla dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlası bu kitabı kendi dilinde okuyabilir. Her hafta ortalama bir milyondan fazla Kutsal Kitap dağıtılıyor! Bu kitap tüm olarak ya da kısmen milyarlarca adet basılmıştır. Başka hiçbir kitabın Kutsal Kitaba benzemediği kesindir!

“Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi” pek çok dilde mevcuttur

5. Kutsal Kitabın “Tanrı ilhamı” olması ne demektir?

5 Ayrıca Kutsal Kitap “Tanrı ilhamıdır” (2. Timoteos 3:16’yı okuyun). Bunun anlamı nedir? Kutsal Kitap, “İnsanlar kutsal ruhun yönlendirmesiyle, Tanrı’dan aldıklarını aktarmışlardır” diye açıklıyor (2. Petrus 1:21). Şöyle düşünelim: Bir işadamı sekreterinden bir mektup yazmasını istiyor. Mektupta işadamının düşünceleri ve talimatları bulunuyor. Dolayısıyla mektubu gönderen asıl kişi sekreter değil, işadamıdır. Benzer şekilde Kutsal Kitapta da onu kaleme alan insanların değil, Tanrı’nın mesajı bulunur. Yani tüm Kutsal Kitap aslında ‘Tanrı’nın sözüdür’ * (1. Selanikliler 2:13).

KENDİ İÇİNDE UYUMLU VE DOĞRU

6, 7. Kutsal Kitabın farklı kısımları arasında nasıl bir uyum var ve bu neden özellikle dikkate değer?

6 Kutsal Kitap 1.600 yılı aşkın bir sürede yazıldı. Onu kaleme alanlar farklı zamanlarda yaşamış, toplumun farklı kesimlerinden insanlardı. Aralarında çiftçi, balıkçı ve çobanlar vardı. Bazıları da peygamber, hâkim ve kraldı. İncil yazarı Luka doktordu. Kutsal Yazıları kaleme alan kişiler birbirinden böylesine farklı olsa da, bu kitap baştan sona kadar kendi içinde uyumludur. *

7 Örneğin, Kutsal Yazıların ilk kitabı bize insanlığın sorunlarının nasıl başladığını anlatır. Son kitabı, tüm yeryüzünün bir cennet olacağını, güzel bir bahçeye dönüşeceğini gösterir. Kutsal Kitabın tümü binlerce yıllık bir tarihi kapsar ve Tanrı’nın amacının ne olduğunu, bu amacın nasıl gerçekleşeceğini anlamamıza yardım eder. Kutsal Kitabın içindeki uyum etkileyicidir. Tanrı’nın yazdırdığı bir kitaptan da zaten bu beklenir.

8. Kutsal Kitabın içerdiği bilgilerin bilimsel açıdan doğru olduğunu gösteren örnekler verin.

8 Kutsal Kitabın içerdiği bilgiler bilimsel açıdan doğrudur. Hatta yazıldığı zamanda henüz bilinmeyen bilgileri içerir. Örneğin, eski İsrail’in çevresindeki uluslar temizliğin sağlık üzerindeki etkisi ve karantina hakkında hiçbir şey bilmezken, Levioğulları kitabında İsrail toplumu için bu konularda kanunlar olduğunu okuruz. Dünyamızın şekli hakkında yanlış fikirlerin olduğu bir zamanda, Kutsal Kitap yeryüzünden “yer yuvarlağı” olarak söz ediyordu (İşaya 40:22). Kutsal Yazılarda açıkça dünyanın ‘hiçliğin üzerine asılı’ olduğu söyleniyordu (Eyüp 26:7). Kutsal Kitap bilim kitabı değildir, ancak bilimsel konulara değindiğinde doğru bilgiler verir. Tanrı tarafından yazdırılan bir kitaptan da bunu beklemez miyiz?

9. (a) Kutsal Kitabın tarihsel açıdan doğru ve güvenilir olduğunu gösteren nedir? (b) Kutsal Kitabı kaleme alanların dürüstlüğü bize bu kitap hakkında ne gösteriyor?

9 Kutsal Kitap tarihsel açıdan da doğru ve güvenilirdir. Kayıtları ayrıntılıdır. Sadece isimler değil, kişilerin soyağacı da belirtilir. * Tarihçiler çoğu zaman kendi uluslarının yenilgilerine değinmez. Oysa Kutsal Kitabı kaleme alanlar, kendi hatalarını ve uluslarının hatalarını bile kaydedecek kadar dürüsttü. Örneğin Kutsal Yazıların Sayılar kitabını kaleme alan Musa peygamber, Tanrı tarafından azarlanmasına yol açan ciddi hatasını dile getirir (Sayılar 20:2-12). Başka tarihsel kayıtlarda böyle bir dürüstlüğe pek rastlanmaz. Oysa Kutsal Kitap dürüstçe yazılmıştır; bunun nedeni onun Tanrı’nın Sözü olmasıdır.

UYGULANABİLİR ÖĞÜTLER SUNAN BİR KİTAP

10. Kutsal Kitabın uygulanabilir öğütler sunan bir kitap olması neden şaşırtıcı değildir?

10 Kutsal Kitap Tanrı ilhamı olduğundan, “öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek . . . . bakımından yararlıdır” (2. Timoteos 3:16). Evet, Kutsal Kitap uygulanabilir öğütler sunar. İnsanın yapısı hakkında derin bir anlayış yansıtır. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü bu kitabı yazdıran Yehova Tanrı bizim Yaratıcımızdır. O, düşüncelerimizi ve duygularımızı bizden daha iyi anlar. Ayrıca mutlu olmak için neye ihtiyacımız olduğunu bilir. Nelerden sakınmamız gerektiğini de bilir.

11, 12. (a) İsa Dağdaki Vaazında hangi konuları ele aldı? (b) Kutsal Kitapta başka hangi konular ele alınır? Tanrı’nın Sözündeki öğütler neden her zaman geçerlidir?

11 Matta kitabının 5 ila 7. bölümlerinde kayıtlı olan, İsa Mesih’in Dağdaki Vaaz olarak adlandırılan konuşmasını ele alalım. İsa başyapıt niteliğindeki bu konuşmasında olağanüstü dersler verdi. Gerçek mutluluğun nasıl bulunabileceği, tartışmaların nasıl çözülebileceği, nasıl dua edileceği ve maddi şeyler hakkında nasıl dengeli bir görüşe sahip olunacağı gibi konular üzerine konuştu. İsa’nın öğütleri bugün de o zaman olduğu kadar etkili ve pratiktir.

12 Kutsal Kitaptaki bazı ilkeler aile yaşamı, iş alışkanlıkları ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Bu ilke ve öğütler herkes için geçerlidir ve her zaman yararlıdır. Tanrı Kutsal Kitaptaki bilginin bizim için neden değerli olduğunu İşaya peygamber aracılığıyla şöyle özetliyor: “Kendi yararına olanı sana öğreten . . . . Tanrın Yehova Benim” (İşaya 48:17).

GELECEĞİ BİLDİREN BİR KİTAP

İşaya peygamber, Babil’in fethedileceğini bildirmişti

13. Yehova, İşaya peygambere Babil’le ilgili hangi ayrıntıları yazdırdı?

13 Kutsal Kitapta geleceği bildiren birçok kayıt bulunur. Bu kayıtların çoğu zaten gerçekleşmiştir. Örneğin Yehova MÖ 8. yüzyılda yaşamış İşaya peygamber aracılığıyla Babil şehrinin yok edileceğini önceden söylemişti (İşaya 13:19; 14:22, 23). Şehrin nasıl fethedileceği ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. İstilacı ordular Babil’in içinden geçen ırmağı kurutacak ve şehre savaşmadan girecekti. Fakat hepsi bu kadar değildi. İşaya’nın kaleme aldığı sözlerde Babil’i fethedecek kralın ismi bile verilmişti: Koreş (İşaya 44:27–45:2’yi okuyun).

14, 15. İşaya’nın Babil hakkında bildirdiği bazı ayrıntılar nasıl gerçekleşti?

14 Bundan yaklaşık 200 yıl sonra, MÖ 539 yılında 5 Ekim’i 6 Ekim’e bağlayan gece, bir ordu Babil yakınlarında ordugâh kurmuştu. Ordunun komutanı kimdi? Koreş (Kyros) adında Persli bir kral. Böylece, önceden bildirilen şaşırtıcı olayın gerçekleşmesi için gereken sahne hazırlanmış oldu. Acaba Koreş’in ordusu söylendiği gibi Babil’i savaşmadan ele geçirebilecek miydi?

15 Babilliler o gece bir bayram kutluyordu ve heybetli surlarının arkasında kendilerini güvende hissediyorlardı. Bu arada Koreş Babil şehrinin içinden geçen ırmağın yönünü değiştirmek için kanallar kazdı ve ırmağın şehre varmadan yapay bir göle akmasını sağladı. Kısa sürede su öyle alçaldı ki, askerler ırmak yatağından geçip şehrin surlarına yaklaşabildi. Acaba Koreş’in ordusu Babil surlarını nasıl aşacaktı? O gece bir nedenle şehrin kapıları açık kalmıştı!

16. (a) İşaya Babil’in sonu hakkında ne demişti? (b) İşaya’nın Babil’in ıssız kalacağıyla ilgili sözleri nasıl gerçekleşti?

16 Babil hakkında şöyle denmişti: “Orada hiçbir zaman oturulmayacak, nesiller boyu içinde yaşanmayacak. Araplar orada çadır kurmayacak, çobanlar sürülerini orada yatırmayacak” (İşaya 13:20). Bu kayıt, sadece şehrin ele geçirileceğini söylemekle kalmıyor, orada hiçbir zaman oturulmayacağını da bildiriyordu. Bu sözlerin yerine geldiğini görebiliriz. Eski Babil, bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ın 80 kilometre kadar güneyinde ıssız bir yerdir. Evet, Yehova’nın İşaya aracılığıyla önceden söylediği gibi ‘Onu yıkım süpürgesiyle süpürdüğü’ ortadadır (İşaya 14:22, 23). *

Babil’in kalıntıları

17. Kutsal Kitaptaki sözlerin gerçekleşmiş olması imanımızı nasıl güçlendirir?

17 Kutsal Kitabın sözlerine güvenebileceğimizi görmek imanımızı güçlendiriyor, değil mi? Yehova Tanrı geçmişteki vaatlerini gerçekleştirdiğine göre, yeryüzünü cennete dönüştürme vaadini de gerçekleştirecektir. Buna kesinlikle güvenebiliriz (Sayılar 23:19’u okuyun). Gerçekten de, “yalan söyleyemeyen Tanrı’nın çağlar öncesinden vaat ettiği sonsuz yaşam ümidine” sahibiz (Titus 1:2). *

“TANRI’NIN SÖZÜ CANLIDIR”

18. Pavlus “Tanrı’nın sözü” hakkında ne söyledi?

18 Bu bölümde ele aldığımız bilgilere göre, Kutsal Kitabın gerçekten eşsiz bir kitap olduğu açıktır. Ancak Kutsal Yazıların değerli olmasının nedeni sadece içindeki uyum, bilimsel ve tarihsel doğruluğu, uygulanabilir öğütleri ve gelecekle ilgili sözlerinin güvenilir olması değildir. İsa’nın elçilerinden Pavlus şöyle yazmıştı: “Tanrı’nın sözü canlıdır ve güçlüdür; iki ağzı keskin her kılıçtan daha keskindir, öyle ki canla ruhu, eklemlerle iliği ayıracak kadar derine iner, yürekteki niyetleri ve düşünceleri ortaya serecek güçtedir” (İbraniler 4:12).

19, 20. (a) Kutsal Kitap kendimizi incelememize nasıl yardım edebilir? (b) Kutsal Kitaba takdirinizi nasıl gösterebilirsiniz?

19 Tanrı’nın Kutsal Kitapta bulunan ‘sözünü’ okumak yaşamımızı değiştirebilir. Kendimizi bambaşka bir gözle incelememize yardım edebilir. Tanrı’yı sevdiğimizi söylüyor olabiliriz. Fakat O’nun Sözü olan Kutsal Kitaptaki bilgilere verdiğimiz karşılık, gerçek düşüncelerimizi, hatta yüreğimizdeki gerçek niyetleri ortaya çıkaracaktır.

20 Kutsal Kitap gerçekten Tanrı ilhamıdır. Okunması, incelenmesi ve çok değer verilmesi gereken bir kitaptır. İçindekileri incelemeye devam ederek Tanrı’nın bu hediyesine takdirinizi gösterin. Bunu yaptıkça Tanrı’nın insanlıkla ilgili amacı hakkında derin bir anlayış kazanacaksınız. Bu amacın ne olduğu ve nasıl gerçekleşeceği sonraki bölümde ele alınacak.

^ p. 5 Bazı insanlar Tanrı’nın sözü olan Kutsal Kitabın değiştirildiğini söylüyor. Fakat bu tür iddialar doğru değildir. Bu konuda daha fazla bilgi için, Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Yaratıcı’nın Rehberliği – Cennete Götüren Yol adlı yayının 29-31. sayfalarına bakın.

^ p. 6 Bazıları Kutsal Kitabın içinde çelişkiler olduğunu söylese de bu tür iddialar asılsızdır. Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Mukaddes Kitap İnsanın mı, Yoksa Tanrı’nın mı Sözü? kitabının 7. bölümüne bakabilirsiniz.

^ p. 9 Örnek olarak İsa’nın Luka 3:23-38’de yer alan ayrıntılı soyağacına bakabilirsiniz.

^ p. 16 Kutsal Kitabın geleceği bildiren sözleri hakkında daha fazla bilgi için, Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Tüm İnsanlar İçin Bir Kitap adlı yayının 27-29. sayfalarına bakabilirsiniz.

^ p. 17 Babil’in yıkımı, Kutsal Kitaptaki sözlerin gerçekleştiğini gösteren örneklerden sadece biridir. Diğer örnekler arasında Sur ve Nineve şehirlerinin yıkımı da vardır (Hezekiel 26:1-5; Tsefanya 2:13-15). Ayrıca Daniel peygamber, Babil’den sonra birbiri ardına iktidara gelecek dünya imparatorluklarından söz etti. Bunların içinde Med-Pers ve Yunan imparatorlukları da vardı (Daniel 8:5-7, 20-22). Mesih’le ilgili sözlerin İsa’nın yaşamında nasıl gerçekleştiğini görmek için Ek bölümüne, “İsa: Geleceği Vaat Edilen Mesih” başlığına bakabilirsiniz.