İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

EK

1914: Kutsal Kitapta Bildirilen Önemli Bir Yıl

1914: Kutsal Kitapta Bildirilen Önemli Bir Yıl

1914’TE önemli gelişmelerin meydana geleceğini Mukaddes Kitap Tetkikçileri yaklaşık 40 yıl önceden duyurmuştu. Bunlar nelerdi? Hangi kanıtlar 1914’ün böylesine önemli bir yıl olduğunu gösteriyor?

Luka 21:24’teki kayda göre İsa, “Yeruşalim, milletlerin dönemi doluncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir” dedi. Yeruşalim (Kudüs), eski Yahudi ulusunun başkenti, Kral Davut’un hanedanından gelen kralların yönetim merkeziydi (Mezmur 48:1, 2). Ancak bu krallar diğer ulusların yöneticilerinden çok farklıydı. Onlar, bizzat Tanrı’nın temsilcileri olarak Yeruşalim’de ‘Yehova’nın tahtına’ oturuyorlardı (Yeremya 3:17). Dolayısıyla Yeruşalim, Yehova’nın yönetiminin simgesiydi.

Peki Tanrı’nın yönetimi nasıl ve ne zaman ‘milletlerin ayakları altında çiğnenmeye’ başlayacaktı? Bu, MÖ 607 yılında, Babilliler Yeruşalim’i fethettiğinde oldu. “Yehova’nın tahtı” boş kaldı ve Davut’un kraliyet soyu kesintiye uğradı (2. Krallar 25:1-26). ‘Ayaklar altında çiğnenme’ dönemi sonsuza dek mi sürecekti? Hayır. Çünkü Hezekiel peygamber, Yeruşalim’in son kralı Tsedekiya hakkında şunları bildirmişti: “Sarığı çıkar, tacı kaldır. . . . . Hak sahibi gelinceye kadar taç kimsenin olmayacak. Onu ancak hak sahibine vereceğim” (Hezekiel 21:26, 27). Davut’un tacının “hak sahibi” Mesih İsa’dır (Luka 1:32, 33). Yani, ‘ayaklar altında çiğnenme’ dönemi, İsa Kral olduğunda sona erecekti.

Bu önemli olay ne zaman gerçekleşti? İsa, milletlerin belirli bir dönem boyunca hüküm süreceğini söyledi. Daniel kitabının 4. bölümündeki kayıt bu dönemin uzunluğu hakkında ipucu verir. O kayıtta Babil kralı Nabukadnezar’ın gördüğü bir rüya anlatılır, rüya ileride olacak olayları gösteriyordu. Kral, rüyasında devasa bir ağacın kesildiğini gördü. Ağacın kütüğü büyüyemiyordu, çünkü demir ve bakırla çemberlenmişti. Bir melek de bağırarak şöyle diyordu: “Üzerinden yedi vakit geçsin” (Daniel 4:10-16).

Kutsal Kitapta ağaçlar bazen yönetimleri simgeler (Hezekiel 17:22-24; 31:2-5). Dolayısıyla o ağacın kesilmesi, Yeruşalim’deki kralların temsil ettiği Tanrı’nın yönetiminin kesintiye uğrayacak olmasını simgeler. Ancak rüya, ‘Yeruşalim’in ayaklar altında çiğnendiği’ dönemin geçici olacağını, “yedi vakit” süreceğini gösterdi. ‘Yedi vaktin’ uzunluğu ne kadardır?

Vahiy 12:6, 14 üç buçuk vaktin “bin iki yüz altmış gün” olduğunu gösterir. Öyleyse “yedi vakit” bunun iki katı, yani 2.520 gündür. Fakat milletler, Yeruşalim’i ele geçirmelerinden 2.520 gün sonra Tanrı’nın yönetimini ‘ayaklar altında çiğnemeye’ hâlâ devam ediyordu. Belli ki bu “yedi vakit” çok daha uzun bir süreyi kapsıyordu. “Her güne karşılık bir yıl” diyen Sayılar 14:34’ü ve Hezekiel 4:6’yı dikkate alırsak “yedi vakit” 2.520 yıl sürecekti.

2.520 yıl MÖ 607’nin Ekim ayında başladı. O tarihte Yeruşalim Babillilerin eline düştü ve Davut’un soyundan gelen kral tahttan indirildi. Bu dönem Ekim 1914’te bitti. O zaman “milletlerin dönemi” sona erdi ve İsa Mesih Tanrı’nın gökteki Kralı olarak tahta geçti * (Mezmur 2:1-6; Daniel 7:13, 14).

İsa’nın gökte Kral olarak “hazır bulunuş” döneminde, tam da önceden söylediği gibi çarpıcı dünya olayları gerçekleşti. Bunlar arasında savaşlar, kıtlıklar, depremler ve salgın hastalıklar vardı (Matta 24:3-8; Luka 21:11). Bu gibi gelişmeler, 1914 yılında, Tanrı’nın gökteki Krallığının kurulduğunu ve bu kötü ortamın ‘son günlerinin’ başladığını gösteren kesin kanıtlardır (2. Timoteos 3:1-5).

^ p. 3 MÖ 607 yılının Ekim ayından, MÖ 1 yılının Ekim ayına kadar geçen süre 606 yıldır. Sıfır yılı olmadığından, MÖ 1 yılının Ekim ayından, MS 1914 yılının Ekim ayına kadar geçen süre de 1.914 yıldır. 606 yıl ile 1.914 yılı toplarsak 2.520 yıl buluruz. Yeruşalim şehrinin MÖ 607 yılında harap edilmesi hakkında daha fazla bilgi için ‘Kutsal Yazıların Tümü Tanrı İlhamıdır ve Yararlıdır’ kitabının 284-285. sayfalarına ve Insight on the Scriptures kitabının “Chronology (Kronoloji)” maddesine bakın. Bu yayınlar Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanmıştır.