İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ONUNCU BÖLÜM

Ruhi Varlıklar Bizi Nasıl Etkiler?

Ruhi Varlıklar Bizi Nasıl Etkiler?
  • Melekler insanlara yardım eder mi?

  • Kötü ruhi varlıklar insanları nasıl etkiler?

  • Kötü ruhi varlıklardan korkmamız gerekir mi?

1. Melekler hakkında bilgi almamız neden gerekir?

BİRİNİ tanımaya başlayınca, genelde o kişinin ailesi hakkında da bilgi ediniriz. Benzer şekilde Yehova Tanrı’yı tanımak da O’nun meleklerden oluşan ailesini daha iyi tanımayı kapsar. Kutsal Kitap melekleri “Tanrı oğulları” olarak adlandırır (Eyüp 38:7). Acaba Tanrı’nın amacında onların yeri nedir? İnsanların yaşadığı olaylarda rol oynadılar mı? Melekler yaşamımızı etkiler mi? Eğer etkiliyorlarsa, nasıl?

2. Melekler nasıl var oldu? Kaç melek var?

2 Kutsal Kitap meleklerden yüzlerce kez söz eder. Onlar hakkında daha çok şey öğrenmek için bu ayetlerden birkaçına bakalım. Örneğin meleklerin nasıl var olduğunu Koloseliler 1:16’dan öğreniriz: ‘Göklerde ve yeryüzünde var olan her şey [İsa Mesih] aracılığıyla yaratıldı.’ Yani, Yehova Tanrı melek diye adlandırılan ruhi varlıkların her birini ilk oğlu aracılığıyla yarattı. Acaba kaç melek var? Kutsal Kitap yüz milyonlarca meleğin yaratıldığını ve hepsinin de çok güçlü olduğunu gösterir (Mezmur 103:20). *

3. Eyüp 38:4-7 bize melekler hakkında ne söyler?

3 Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap bize, dünyamızın temeli atılırken ‘tüm Tanrı oğullarının coşkuyla haykırdığını’ söyler (Eyüp 38:4-7). Demek ki, melekler insanın yaratılışından çok uzun zaman önce, hatta dünyamızın yaratılışından önce bile vardı. Meleklerin “hep birlikte sevinç çığlıkları” attığını söyleyen bu ayetler onların duygulara sahip olduğunu da gösterir. ‘Tüm Tanrı oğullarının’ hep birlikte sevindiğine dikkat edin. O zamanlar tüm melekler Yehova Tanrı’ya kulluk eden, birlik içindeki bir ailenin parçasıydı.

MELEKLERİN DESTEĞİ VE KORUMA GÜCÜ

4. Kutsal Kitap sadık meleklerin insanlarla ilgilendiğini nasıl gösteriyor?

Sadık ruhi varlıklar ilk insanların yaratılışına tanık oldular. O andan itibaren, büyüyen insan ailesiyle ve Tanrı’nın amacının gerçekleşmesiyle içtenlikle ilgilendiler (Özdeyişler 8:30, 31; 1. Petrus 1:11, 12). Ancak melekler zaman geçtikçe insan ailesinin büyük kısmının, sevgi dolu Yaratıcılarına hizmet etmekten vazgeçtiğini gördü. Bu durum sadık melekleri çok üzmüş olmalı. Buna karşın tek bir insan bile Yehova’ya dönse ‘melekler arasında büyük sevinç yaşanır’ (Luka 15:10). Melekler Tanrı’nın kullarının iyiliğiyle böylesine yakından ilgileniyor. O nedenle Yehova’nın, yeryüzündeki sadık hizmetçilerini güçlendirmek ve korumak için melekleri defalarca kullanmasına şaşmamak gerek (İbraniler 1:7, 14’ü okuyun). Şimdi bazı örneklere bakalım.

“Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapattı” (Daniel 6:22).

5. Kutsal Kitapta meleklerin insanları desteklediğine dair hangi örnekleri görüyoruz?

5 İki melek, doğruluktan ayrılmayan bir adam olan Lût’un ve iki kızının kurtulmasına yardım etti. Onları kötü Sodom ve Gomorra şehirlerinden uzaklaştırarak o bölgenin yıkımı sırasında sağ kalmalarını sağladı (Başlangıç 19:15, 16). Bundan yüzyıllar sonra, Daniel peygamber aslanlar çukuruna atıldı, fakat hiçbir zarar görmedi. O, “Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapattı” dedi (Daniel 6:22). MS birinci yüzyılda, bir melek elçi Petrus’u hapishaneden çıkardı (Elçiler 12:6-11). Melekler İsa’ya da yeryüzündeki hizmetinin başlangıcında destek oldular (Markos 1:13). Ayrıca ölümünden kısa süre önce bir melek İsa’ya görünüp “onu güçlendirdi” (Luka 22:43). Yaşamının o çok önemli anlarındaki destek İsa’yı gerçekten rahatlatmış olmalı!

6. (a) Melekler Tanrı’nın toplumunu bugün hangi anlamda koruyor? (b) Şimdi hangi sorular üzerinde duracağız?

6 Melekler artık Tanrı’ya kulluk eden insanlara görünmüyorlar. Ancak, insanlar onları göremese de bu güçlü melekler Tanrı’nın toplumunu korumaya devam ediyor. Bu toplumu özellikle de Tanrı’yla ilişkilerine zarar verebilecek şeylere karşı koruyorlar. Kutsal Kitap, “Yehova’nın meleği O’ndan korkanların çevresine ordugâh kurar, ve onları kurtarır” der (Mezmur 34:7). Bu sözler bizi rahatlatmalı. Çünkü bize zarar vermek isteyen kötü ve tehlikeli ruhi varlıklar var. Onlar kimdir? Nasıl ortaya çıktılar? Bize nasıl zarar vermeye çalışıyorlar? Bu soruların cevaplarını bulmak için, tarihin başlangıcında meydana gelen bir olaya kısaca bakalım.

BİZE DÜŞMAN OLAN RUHİ VARLIKLAR

7. Şeytan insanları Tanrı’dan uzaklaştırmayı ne ölçüde başardı?

7 Bu kitabın 3. bölümünde öğrendiğimiz gibi, bir melek başkaları üzerinde hüküm sürme arzusu geliştirerek Tanrı’ya sırt çevirdi. Sonradan bu melek İblis Şeytan olarak tanındı (Vahiy 12:9). Şeytan, Havva’yı aldattıktan sonraki yaklaşık 1.600 yıl içinde, Habil, Hanok ve Nuh gibi sadece birkaç imanlı kişi hariç neredeyse tüm insanları Tanrı’dan uzaklaştırmayı başardı (İbraniler 11:4, 5, 7).

8. (a) Bazı melekler nasıl cinler haline geldi? (b) Cinler Nuh’un zamanındaki Tufanda ne yapmak zorunda kaldı?

8 Nuh’un zamanında başka melekler de Yehova’ya isyan etti. Tanrı’nın gökteki ailesini bırakıp yeryüzüne indiler ve insan bedenlerine büründüler. Bunu neden yaptılar? Başlangıç 6:2’de ‘Tanrı oğullarının’ insan kızlarıyla ilgilenmeye başladığını okuruz. “Kızların güzel olduğunu gördüler ve beğendiklerinden kendilerine eşler aldılar.” Fakat Yehova Tanrı bu meleklerin davranışlarının ve onların yol açtığı yozlaşmanın sürüp gitmesine izin vermedi. Tüm yeryüzüne Tufan getirerek kötü insanların hepsini ortadan kaldırdı ve sadece sadık hizmetçilerini korudu (Başlangıç 7:17, 23). Fiziksel bedenlere bürünmüş isyankâr melekler, yani cinler ise tekrar ruhi varlıklara dönüşerek göğe dönmek zorunda kaldılar. Bu şekilde İblis’in tarafına geçmiş oldular. İblis böylece “cinler hükümdarı” oldu (Matta 9:34).

9. (a) Cinler göğe döndüğünde ne oldu? (b) Cinler hakkında şimdi neleri ele alacağız?

9 İtaatsiz melekler göğe döndüklerinde, hükümdarları Şeytan gibi onlar da bir daha asla Tanrı’nın ailesine kabul edilmediler (2. Petrus 2:4). Artık insan bedenine bürünemeseler de, bugün insanları hâlâ çok kötü şekilde etkiliyorlar. Hatta Şeytan onların yardımıyla ‘bütün dünyayı saptırıyor’ (Vahiy 12:9; 1. Yuhanna 5:19). Nasıl? Genellikle cinler insanları saptırmak için belirli yöntemlere başvuruyor (2. Korintoslular 2:11’i okuyun). Şimdi bu yöntemlerden bazılarına bakalım.

CİNLERİN İNSANLARI SAPTIRMA YÖNTEMLERİ

10. Ruhçuluk nedir?

10 Cinler insanları saptırmak için ruhçuluğu kullanıyor. İspritizma olarak da bilinen ruhçuluk, doğrudan ya da bir medyum aracılığıyla cinlerle iletişim kurmaktır. Kutsal Kitap ruhçuluğu mahkûm eder ve bizi ruhçulukla bağlantılı her şeyden uzak durmamız için uyarır (Galatyalılar 5:19-21). Balıkçılar avlanırken nasıl yem kullanırsa, cinler de insanları avlamak için ruhçuluğu kullanır. Balıkçıların çeşitli balıklar için çeşitli yemleri vardır. Benzer şekilde kötü ruhi varlıklar da farklı insanları etki altına alabilmek için ruhçuluğun farklı biçimlerini kullanırlar.

11. Falcılık nedir? Neden falcılıktan uzak durmalıyız?

11 Cinlerin kullandığı yemlerden biri falcılıktır. Falcılık nedir? Gelecek ya da bilinmeyen hakkında bilgiler almaya çalışmaktır. Astroloji, tarot kartlarıyla fal bakmak, kristal küreye bakmak, el falı, kahve falı ve rüya tabirleri falcılığın bazı türleridir. Birçok kişi fal bakmanın zararsız olduğunu düşünür. Fakat Kutsal Kitap falcıların aslında cinlerle işbirliği yaptığını gösterir. Örneğin Elçiler 16:16-18, bir kızın kehanetlerde bulunmasını sağlayan bir ‘fal cininden’ söz eder. Cin kızdan çıkarıldığında, kız kehanette bulunma yeteneğini kaybetti.

Cinler insanları aldatmak için çeşitli yöntemler kullanıyor

12. Ölülerle iletişim kurmaya çalışmak neden tehlikelidir?

12 Cinlerin insanları saptırma yollarından bir başkası, onları ölülerle iletişim kurmaya teşvik etmektir. Sevdikleri birinin ölümü nedeniyle yas tutan insanlar genelde ölüler hakkında yanlış fikirlere kanarlar. Bir medyum, ölmüş biriyle ilgili özel bilgiler verebilir ya da onun sesine çok benzeyen bir sesle konuşabilir. Bu yüzden birçok insan ölülerin gerçekten yaşadığına inanıyor. Onlarla iletişim kurmanın kendi acılarını hafifleteceğini düşünüyorlar. Fakat böyle bir “teselli” hem sahte hem de tehlikelidir. Çünkü cinler ölmüş kişinin sesini taklit edebilir ve bir medyuma o kişi hakkında bilgi verebilirler (1. Samuel 28:3-19). Ayrıca 6. bölümde öğrendiğimiz gibi, insanın varlığı ölümle sona erer (Mezmur 115:17). Dolayısıyla “ölülere danışan” kişi, aslında kötü ruhi varlıklar tarafından aldatılmış ve Tanrı’nın isteğine aykırı davranmış olur (Tekrar 18:10, 11’i okuyun; İşaya 8:19). O halde cinlerin kullandığı bu tehlikeli yemi reddetmek üzere dikkatli olalım.

13. Bir zamanlar cinlerden korkan birçok kişi neyi başardı?

13 Kötü ruhi varlıklar insanları saptırmakla kalmıyor, onları korkutuyor da. Bugün Şeytan ve cinleri, etkisiz hale getirilmelerine çok az zaman kaldığının farkındalar. Bu yüzden şimdi her zamankinden daha acımasızlar (Vahiy 12:12, 17). Ancak, bir zamanlar bu kötü ruhi varlıklardan korkan binlerce kişi artık korku içinde yaşamıyor. Bunu nasıl başardılar? Peki biri ruhçuluğa bulaşmışsa ne yapabilir?

KÖTÜ RUHİ VARLIKLARA NASIL KARŞI KOYABİLİRİZ?

14. Birinci yüzyılda Efesos şehrinde yaşayan İsa’nın takipçileri gibi, kötü ruhi varlıklardan nasıl kurtulabiliriz?

14 Kutsal Kitap bize hem kötü ruhi varlıklara nasıl karşı koyabileceğimizi hem de onlardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatır. Birinci yüzyılda Efesos şehrinde yaşayan İsa’nın takipçilerini düşünelim. Onlardan bazıları İsa’nın takipçisi olmadan önce ruhçulukla uğraşıyordu. Ruhçuluğu bırakmaya karar verdiklerinde ne yaptılar? Kutsal Kitapta “Büyücülük yapanların birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar” diye okuyoruz (Elçiler 19:19). Hakikati yeni benimsemiş bu kişiler büyü kitaplarını yok etmekle, bugün kötü ruhi varlıklara karşı koymak isteyenlere örnek oldular. Yehova’nın onayını kazanmak isteyen kişiler ruhçulukla bağlantılı her şeyden kesin olarak kurtulmalıdır. İnsanları ruhçuluğa özendiren, onu çekici ve heyecan verici gösteren kitaplar, dergiler, filmler, posterler ve müzik kayıtları buna dahildir. Aynı şey kötülükten korunmak için takılan muska, nazarlık gibi nesneler için de geçerlidir (1. Korintoslular 10:21).

15. Kötü ruhlara karşı koyabilmek için ne yapmalıyız?

15 Efesos’taki İsa’nın takipçilerinin büyü kitaplarını yok etmesinden birkaç yıl sonra, elçi Pavlus onlara ‘mücadelemiz kötü ruhlardan oluşan kuvvetlerledir’ diye yazarak mücadelelerinin devam ettiğini söyledi (Efesoslular 6:12). Cinler vazgeçmemişti. Hâlâ üstünlük kazanmaya çalışıyorlardı. Öyleyse İsa’nın o takipçileri başka ne yapmalıydı? Pavlus “Kötünün [Şeytan’ın] tüm ateşli oklarını söndürebilecek büyük iman kalkanını elinize alın” dedi (Efesoslular 6:16). İman kalkanımız ne kadar güçlüyse, kötü ruhlardan oluşan kuvvetlere o kadar iyi karşı koyabiliriz (Matta 17:20).

16. İmanımızı nasıl güçlendirebiliriz?

16 O halde imanımızı nasıl güçlendirebiliriz? Kutsal Kitabı inceleyerek. Bir duvarın sağlamlığı büyük ölçüde temelinin güçlü olmasına bağlıdır. Aynı şekilde imanımızın sağlamlığı da büyük ölçüde temelinin güçlü olmasına bağlıdır ve bu temel Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitaptaki tam bilgidir. Kutsal Kitabı her gün okur ve incelersek imanımız güçlenir. Böyle bir iman, bizi kötü ruhi varlıkların etkisinden sağlam bir duvar gibi koruyacaktır (1. Yuhanna 5:5).

17. Kötü ruhi varlıklara karşı koyabilmek için hangi adım şarttır?

17 İsa’nın Efesos’taki takipçileri başka hangi adımı atmalıydı? Yaşadıkları şehirde cincilik çok yaygın olduğundan daha fazla korunmaya ihtiyaçları vardı. Bu nedenle Pavlus onlara, “Her tür dua ve yakarışla, her fırsatta ruhla dua etmeyi sürdürün” dedi (Efesoslular 6:18). Bizim yaşadığımız dünyada da cincilik çok yaygındır. Bu nedenle, kötü ruhi varlıklara karşı koyarken Yehova’ya bizi koruması için içtenlikle dua etmemiz şarttır. Tabii dualarımızda Yehova’nın ismini kullanmalıyız (Özdeyişler 18:10’u okuyun). “Bizi kötü olanın elinden”, yani İblis Şeytan’dan kurtarması için Tanrı’ya dua etmeye devam etmeliyiz (Matta 6:13). Yehova böyle içten duaları cevaplayacaktır (Mezmur 145:19).

18, 19. (a) Kötü ruhi varlıklara karşı zafer kazanacağımızdan neden emin olabiliriz? (b) Hangi soru gelecek bölümde cevaplanacak?

18 Kötü ruhi varlıklar tehlikelidir. Fakat İblis’e karşı koyar ve Tanrı’nın isteğini yaparak O’na yaklaşırsak onlardan korkmamıza gerek kalmaz (Yakup 4:7, 8’i okuyun). Kötü ruhi varlıkların gücü sınırlıdır. Onlar Nuh’un zamanında cezalandırıldılar ve gelecekte son hükümlerini alacaklar (Yahuda 6). Yehova’nın güçlü meleklerinin bizi koruduğunu da unutmayalım (2. Krallar 6:15-17). Bu melekler kötü ruhi varlıklarla mücadelemizde başarılı olmamızı çok istiyorlar. Onlar, adeta bu mücadeleyi gökten izleyen seyirciler gibi bizi destekliyorlar. Öyleyse Yehova’ya ve sadık meleklerden oluşan ailesine yakın kalalım. Ayrıca ruhçuluğun her türünden uzak duralım ve Tanrı’nın Sözündeki öğütleri her zaman uygulayalım (1. Petrus 5:6, 7; 2. Petrus 2:9). Bunları yaparsak, kötü ruhi varlıklara karşı verdiğimiz savaşta zafer kazanacağımız kesindir.

19 Peki Tanrı kötü ruhi varlıkları ve insanların böylesine acı çekmesine yol açan kötülüğü neden hemen ortadan kaldırmadı? Bu soru gelecek bölümde cevaplanacak.

^ p. 2 Vahiy 5:11’de Tanrı’ya sadık melekler hakkında “Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi” diye okuyoruz. Dolayısıyla Kutsal Kitap yüz milyonlarca meleğin yaratıldığını gösterir.