İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

DOKUZUNCU BÖLÜM

“Son Günlerde” mi Yaşıyoruz?

“Son Günlerde” mi Yaşıyoruz?
 • Günümüzdeki hangi olaylar Kutsal Kitapta önceden bildirildi?

 • Tanrı’nın Sözü “son günlerde” insanların nasıl olacağını söylüyor?

 • Kutsal Kitapta ‘son günlerle’ ilgili hangi olumlu gelişmeler bildiriliyor?

1. Gelecek hakkında nereden bilgi alabiliriz?

TELEVİZYONDA haberleri izleyip “Bu dünyanın hali ne olacak” dediğiniz oluyor mu? Korkunç olaylar öyle ani ve beklenmedik şekilde gelişiyor ki kimse yarın ne olacağını tahmin edemiyor (Yakup 4:14). Ancak gelecekte neler olacağını Yehova biliyor (İşaya 46:10). O, sadece zamanımızda olan kötü şeyleri değil, yakında olacak harika şeyleri de Sözü olan Kutsal Kitapta uzun süre önceden bildirdi.

2, 3. Öğrencileri İsa peygambere ne sordu? O nasıl cevap verdi?

2 İsa peygamber Tanrı’nın Krallığından söz etmişti. Bu Krallık kötülüğe son verecek ve yeryüzünü cennete çevirecek (Luka 4:43). İnsanlar bu Krallığın ne zaman geleceğini bilmek istediler. Öğrencileri de İsa’ya “Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak?” diye sordu (Matta 24:3). İsa cevabında, bu ortamın sonunun tam olarak ne zaman geleceğini sadece Yehova Tanrı’nın bildiğini söyledi (Matta 24:36). Bir tarih vermese de Tanrı’nın Krallığının insanlığa gerçek barış ve güvenliği getirmesinden hemen önce yeryüzünde neler olacağını anlattı. İsa’nın tüm söyledikleri bugün gerçekleşiyor!

3 ‘Bu ortamın sonunda’ yaşadığımızı gösteren kanıtları incelemeden önce, hiçbir insanın göremediği bir savaşa kısaca bakalım. Bu savaş maddi evrenin dışında, göklerde oldu ve sonucu bugün bizi etkiliyor.

GÖKTE BİR SAVAŞ

4, 5. (a) İsa Kral olduktan kısa süre sonra gökte ne oldu? (b) Vahiy 12:12’ye göre gökteki savaşın sonucunda ne olacaktı?

4 Bu kitabın bir önceki bölümünde açıklandığı gibi, İsa Mesih 1914 yılında gökte Kral oldu (Daniel 7:13, 14’ü okuyun). Bundan kısa süre sonra İsa harekete geçti. Kutsal Kitap şöyle der: “Gökte bir savaş koptu. Mikael [İsa] ve melekleri ejdere [İblis Şeytan’a] karşı savaştı. Ejder de kendi melekleriyle birlikte onlara karşı savaştı.” * Şeytan ve onun kötü melekleri, yani cinler savaşı kaybettiler ve gökten yeryüzüne atıldılar. Tanrı’ya sadık melekler, Şeytan ve cinlerinin gökten kovulmasına çok sevindiler. Ancak bu sevinç yeryüzünde yaşanamayacaktı. Bunun nedenini Kutsal Kitap şöyle söylemişti: “Yer ve deniz, vay halinize! Çünkü zamanının az olduğunu bilen İblis, büyük öfkeyle üzerinize indi” (Vahiy 12:7, 9, 12).

5 Gökteki savaşın sonunda neler olduğuna lütfen dikkat edin. Şeytan büyük bir öfkeyle yeryüzünde yaşayanlara sıkıntı getirecekti. Bu bölümde göreceğimiz gibi, şimdi o sıkıntılı zamanda yaşıyoruz. Fakat bu zaman “az”, yani nispeten kısa bir dönem olacak. Şeytan da bunun farkında. Kutsal Kitap bu dönemi “son günler” olarak adlandırır (2. Timoteos 3:1). Tanrı yakında İblis’in dünya üzerindeki etkisini sona erdirecek. Buna ne kadar sevinsek azdır! Şimdi, Kutsal Kitapta önceden söylenmiş ve şu anda gerçekleşen olaylardan bazılarına bakalım. Bunlar son günlerde yaşadığımızı ve Tanrı’nın Krallığının Yehova’yı seven kişilere sonsuz nimetler vereceği zamanın çok yakın olduğunu kanıtlar. İsa bir alametten söz etmişti. Bizim zamanımızda belirgin şekilde görülen bu alametin dört özelliğini inceleyelim.

SON GÜNLERDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

6, 7. İsa’nın savaşlar ve kıtlıklarla ilgili sözleri zamanımızda nasıl gerçekleşiyor?

6 “Millet milletle ve krallık krallıkla çatışacak” (Matta 24:7). Geçtiğimiz yüzyıldaki savaşlarda milyonlarca insan öldürüldü. Bir İngiliz tarihçi şöyle yazdı: “20. yüzyıl tarihte en çok kan dökülen yüzyıl oldu. . . . . Neredeyse kesintisiz bir savaş yüzyılıydı. Çünkü birkaç kısa dönem hariç, yeryüzünde bir yerlerde daima silahlı bir çatışma vardı.” Dünya olaylarını inceleyen bir kuruluşun yayımladığı rapor şöyle der: “[20.] yüzyıldaki savaş kurbanları, MS birinci yüzyıldan 1899’a kadarki tüm savaşlarda ölenlerden üç kat daha fazladır” (Worldwatch Institute). 1914’ten beri meydana gelen savaşlar yüzünden 100 milyondan fazla insan öldü. Milyonlarca kişi, sevdiklerini savaşta kaybettiği için çok büyük acı ve sefalet çekti. Belki siz de sevdiğiniz birini bu şekilde kaybettiniz.

7 ‘Kıtlıklar olacak’ (Matta 24:7). Araştırmacılar yiyecek üretiminin son 30 yıl içinde büyük oranda arttığını söylüyor. Ancak kıtlıklar devam ediyor, çünkü birçok insanın yiyecek alacak parası ya da ekip biçecek toprağı yok. Gelişmekte olan ülkelerde bir milyardan fazla insan, günde 1 dolarla ya da bundan daha az bir gelirle yaşamak zorunda. Bu insanların çoğu devamlı açlık çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl beş milyondan fazla çocuğun ölmesinin başlıca nedenlerinden birinin yetersiz beslenme olduğunu tahmin ediyor.

8, 9. İsa’nın depremler ve salgın hastalıklarla ilgili sözlerinin gerçekleştiğini gösteren nedir?

8 ‘Büyük depremler olacak’ (Luka 21:11). Bir jeoloji kurumuna göre her yıl, binalara zarar verecek ve yer yarılmalarına yol açacak güçte ortalama 19 büyük deprem bekleniyor. Ayrıca hemen hemen her yıl, binaları tamamen yıkacak güçte depremler olmaya devam ediyor (U.S. Geological Survey). Kayıtlara göre depremler 1900 yılından bu yana iki milyondan fazla can aldı. Yine bir kaynağa göre, “Teknolojik gelişmeler ölü sayısını pek azaltmadı.”

9 ‘Salgın hastalıklar olacak’ (Luka 21:11). Tıptaki ilerlemelere rağmen, eski ve yeni hastalıklar insanlığın başına bela olmaya devam ediyor. Bir raporda, iyi bilinen 20 hastalığın son yıllarda daha çok görüldüğü bildirildi. Bu hastalıklar arasında verem, sıtma ve kolera var. Söz konusu hastalıkların bazı türlerinin ilaçla tedavisi gittikçe zorlaşıyor. Ayrıca en az 30 yeni hastalık daha ortaya çıktı. Bunlardan bazıları öldürücüdür ve bilinen bir tedavisi yoktur.

SON GÜNLERDE İNSANLAR

10. 2. Timoteos 3:1-5’te sıralanan hangi özellikleri bugün insanlarda görüyorsunuz?

10 Kutsal Kitap dünyadaki başlıca gelişmeleri tarif ederken, son günlerin bir başka işaretinin de toplumdaki değişim olacağını söyler. İsa’nın elçilerinden Pavlus, insanların genelde nasıl olacağını tarif etti. Şöyle dedi: “Son günlerde çetin ve bunalımlı bir dönem gelecek” (2. Timoteos 3:1-5’i okuyun). Pavlus şu özellikleri saydı:

 • kendini seven

 • parayı seven

 • ana baba sözü dinlemeyen

 • vefasız

 • insan sevgisinden yoksun

 • özdenetimden yoksun

 • azgın

 • Tanrı yerine zevki seven

 • Tanrı’ya bağlı gibi görünüp, yaşamlarıyla böyle bir bağlılığın gücünü inkâr eden

11. Mezmur 92:7 kötülerin başına gelecekleri nasıl anlatıyor?

11 Sizin çevrenizdeki insanlar da bu hale geldi mi? Şüphesiz öyle. Kötü nitelikler sergileyen insanlar her yerde var. Bu durum Tanrı’nın yakında harekete geçeceğini gösteriyor. Çünkü Kutsal Kitapta şöyle deniyor: “Kötüler ot gibi türese, bütün hainler yeşerse de, sonunda sonsuza dek yok olacaklar” (Mezmur 92:7).

OLUMLU GELİŞMELER

12, 13. ‘Son vakitte’ gerçek bilgi nasıl çoğalıyor?

12 “Son günler” Kutsal Kitabın dediği gibi gerçekten sıkıntıyla dolu. Ancak, Yehova’nın toplumunda olumlu gelişmeler yaşanıyor.

13 “Gerçek bilgi çoğalacak.” Kutsal Yazıların Daniel kitabındaki bu sözler ne zaman gerçekleşecekti? ‘Son vakitte’ (Daniel 12:4). Özellikle 1914’ten beri Yehova Kendisine hizmet etmeyi gerçekten isteyen kişilerin Kutsal Kitabı daha iyi anlamasına yardım ediyor. Onlar Tanrı’nın ismi ve amacı, İsa Mesih’in yaşamını vererek sağladığı fidye, ölülerin durumu ve dirilme hakkındaki değerli hakikatleri gittikçe daha iyi anladılar. Yehova’ya tapınanlar ayrıca hem kendilerine yarar sağlayacak hem de Tanrı’yı yüceltecek bir yaşam tarzı sürdürmeyi öğrendiler. Tanrı’nın Krallığının rolünü ve bu Krallığın yeryüzündeki sorunları nasıl çözeceğini de daha net anladılar. Onlar bu bilgiyi kendilerine mi saklıyorlar? Bu soru son günlere işaret eden başka bir gelişmeye dikkatimizi çekiyor.

‘Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde duyurulacak’ (Matta 24:14).

14. Krallık hakkındaki iyi haber bugün ne ölçüde duyuruluyor? Bu iyi haberi kimler duyuruyor?

14 “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak.” Bu sözleri İsa Mesih ‘bu ortamın sonuna’ işaret eden olayları sayarken söylemişti (Matta 24:3, 14’ü okuyun). Krallık hakkındaki bu iyi haber –Tanrı’nın Krallığının ne olduğu, neler yapacağı ve getireceği nimetlerden nasıl yararlanabileceğimiz– dünya çapında 230’dan fazla yerde ve yüzlerce dilde duyuruluyor. Milyonlarca Yehova’nın Şahidi bunu gayretle yapıyor. Onlar “her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden” insanlardır (Vahiy 7:9). Şahitler Tanrı’nın Sözünün ne öğrettiğini bilmek isteyen milyonlarca kişiye ücretsiz olarak Kutsal Kitap eğitimi veriyorlar. Tüm bu olumlu gelişmeler önceden bildirildiği gibi gerçekleşiyor; özellikle İsa peygamberin söylediği gibi, herkesin onun takipçilerinden nefret ettiği bir dönemde bunların olması etkileyicidir (Luka 21:17).

SİZ NE YAPACAKSINIZ?

15. (a) Son günlerde yaşadığımıza inanıyor musunuz, neden? (b) Yehova’ya itaat edenler ile etmeyenler için “son” hangi farklı anlamlara gelecek?

15 Gerçekleşen bu kadar çok peygamberlik sözüne bakınca, son günlerde yaşadığımıza siz de inanıyor musunuz? İyi haber Yehova’nın yeterli gördüğü ölçüde duyurulacak ve ardından “son” kesinlikle gelecektir (Matta 24:14). Burada sözü edilen “son”, Tanrı’nın yeryüzündeki kötülüğü ortadan kaldıracağı zamana atfeder. Yehova, Kendisine bile bile karşı koyan kişileri yok etmek için İsa’yı ve güçlü meleklerini kullanacak (2. Selanikliler 1:6-9). Şeytan ve cinleri artık milletleri saptıramayacak. Ardından Tanrı’nın Krallığı bu adil yönetime boyun eğen herkese bol bol nimetler verecek (Vahiy 20:1-3; 21:3-5).

16. Ne yapmak akıllıca olur?

16 Şeytan’ın kontrolündeki ortamın sonu yakın olduğundan, “Ben ne yapmalıyım?” diye düşünmeliyiz. Yehova ve O’nun talepleri hakkında bilgi almaya devam etmek en akıllıca davranıştır (Yuhanna 17:3). Kutsal Kitabı ciddiyetle inceleyin. Yehova’nın isteğini yapmaya çalışan kişilerle düzenli olarak bir araya gelmeyi alışkanlık edinin (İbraniler 10:24, 25’i okuyun). Kutsal Kitabı inceleyerek Yehova Tanrı’yı tanıyın ve yaşamınızda gerekli değişiklikleri yapın. Böylece Tanrı’nın onayını kazanabileceksiniz (Yakup 4:8).

17. Kötülerin başına gelecek yıkım neden birçok insanı gafil avlayacak?

17 İsa, son günlerde yaşadığımızı gösteren kanıtlara çoğu insanın aldırmayacağını söylemişti. Kötülerin yok edilmesi aniden ve beklenmedik şekilde olacak. Bu yıkım çoğu insanı gece gelen bir hırsız gibi gafil avlayacak (1. Selanikliler 5:2’yi okuyun). Kendisini İnsanoğlu olarak adlandıran İsa, Tanrı’nın Krallığının Kralı olarak son günlerde hüküm süreceği zamandan “hazır bulunduğu dönem” diye söz etti. O dönemin Nuh’un zamanı gibi olacağını söyledi ve şöyle uyardı: “Tufandan önceki günlerde, Nuh’un gemiye girdiği güne kadar, insanlar yer, içer ve evlenirlerdi. Tufan gelinceye ve hepsini silip süpürünceye kadar, hiçbir şeyi umursamadılar. İnsanoğlunun hazır bulunduğu zaman da böyle olacak” (Matta 24:37-39).

18. İsa’nın hangi uyarısını ciddiye almalıyız?

18 Bu nedenle İsa dinleyicilerine şöyle demişti: “Kendinize dikkat edin de, aşırı yeme içmeyle ve hayatın kaygılarıyla yüreğiniz ağırlaşmasın; ve o gün ansızın gelip sizi bir kapan gibi gafil avlamasın. Çünkü o gün yeryüzünde yaşayan herkesin başına gelecek. Öyleyse, her zaman Tanrı’ya yakararak uyanık kalın ki, olacak tüm bu şeylerden kurtulmayı ve İnsanoğlunun önünde [onaylanmış şekilde] durmayı başarabilesiniz” (Luka 21:34-36). İsa’nın sözlerini ciddiye almak akıllılık olur. Neden? Çünkü Yehova Tanrı’nın ve “İnsanoğlu” İsa Mesih’in onayladığı kişiler, Şeytan’ın kontrolündeki ortamın sonu geldiğinde hayatta kalma ümidine sahipler. Ve çok yakın olan harika yeni dünyada sonsuza dek yaşayabilecekler! (Yuhanna 3:16; 2. Petrus 3:13).

^ p. 4 Mikael’in, İsa Mesih’in başka bir ismi olduğunu gösteren bilgi için Ek bölümüne, “Başmelek Mikael Kimdir” başlığına bakabilirsiniz.