İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tanrı’nın Krallığı Nedir?

Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  • Kutsal Kitap bize Tanrı’nın Krallığı hakkında ne anlatır?

  • Tanrı’nın Krallığı neler yapacak?

  • Bu Krallık Tanrı’nın isteğini ne zaman yeryüzünde gerçekleştirecek?

1, 2. İsa örnek duasında hangi üç dilekten söz etti?

İSA MESİH nasıl dua edebileceğimizi örnek bir duayla göstermiştir. Bu anlamlı duada yer alan ilk üç dileği ele almak Kutsal Kitabın ne öğrettiğini daha iyi anlamamıza yardım eder.

2 Bu örnek duanın başında İsa dinleyicilerine şöyle dedi: “Siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin’” (Matta 6:9-13). Bu üç dileğin önemi ve anlamı nedir?

3. Tanrı’nın Krallığı hakkında neler bilmeliyiz?

3 Buraya kadar Tanrı’nın ismi Yehova hakkında epey bilgi edindik. Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu, insanlık için neler yaptığını ve neler yapacağını da kısmen ele aldık. Peki İsa “Krallığın gelsin” diyerek dua etmemizi söylerken ne demek istedi? Tanrı’nın Krallığı nedir? Onun gelişi Tanrı’nın ismini nasıl kutsal kılacak? Ve bu Krallığın gelişiyle Tanrı’nın isteğinin gerçekleşmesi arasında nasıl bir bağlantı var?

TANRI’NIN KRALLIĞI NEDİR?

4. Tanrı’nın Krallığı nedir? Kralı kimdir?

4 Tanrı’nın Krallığı Yehova Tanrı’nın kurduğu bir yönetimdir. Bu yönetimin başındaki kralı Yehova seçmiştir. Bu kral İsa Mesih’tir. İsa kral olarak tüm insan yöneticilerden üstündür ve Kutsal Kitapta, “hüküm süren tüm kralların Kralı ve efendilerin Efendisi” diye adlandırılır (1. Timoteos 6:15). O, yönetici konumundaki tüm insanlardan, hatta en iyisinden bile çok daha iyi işler yapacak güçtedir.

5. Tanrı’nın Krallığı nerededir ve nereyi yönetecek?

5 Tanrı’nın Krallığı nerededir? Öncelikle, İsa’nın şimdi nerede olduğunu düşünelim. Onun bir işkence direğinde öldürüldüğünü, sonra diriltildiğini herhalde hatırlayacaksınız. Bundan kısa süre sonra da göğe çıktı (Elçiler 2:33). Böylece Tanrı’nın Krallığının nerede olduğu sorusu cevaplanmış oluyor. Bu Krallık göktedir. Bu nedenle Kutsal Kitap bu yönetimi ‘gökteki krallık’ olarak adlandırır (2. Timoteos 4:18). Tanrı’nın Krallığı gökte olsa da, yeryüzü üzerinde hüküm sürecek (Vahiy 11:15’i okuyun).

6, 7. İsa’yı kral olarak üstün kılan nedir?

6 İsa’yı kral olarak üstün kılan nedir? Bir üstünlüğü, onun hiç ölmeyecek olmasıdır. Kutsal Kitap İsa’yı insan krallarla karşılaştırarak ondan “ölümsüzlüğe tek sahip olan, yaklaşılamaz ışıkta oturan” kişi olarak bahseder (1. Timoteos 6:16). Bu, İsa’nın yapacağı tüm iyi şeylerin kalıcı olacağı anlamına gelir. O kesinlikle büyük ve harika işler yapacak.

7 Kutsal Kitabın İsa hakkında önceden bildirdiği şu sözlere bakalım: “Hikmet ve anlayış, öğüt ve kudret, bilgi ve Yehova korkusu veren ruh, Yehova’nın ruhu onun üzerinde olacak. Yehova korkusundan zevk alacak. Yalnızca gözünün gördüğüne göre hüküm vermeyecek, kulağının işittiğine göre terbiye etmeyecek. Düşkünleri doğrulukla yargılayacak. Yeryüzündeki alçakgönüllülerin yararına yanlışları dürüstçe gösterecek” (İşaya 11:2-4). Bu sözler İsa’nın yeryüzündeki insanlar için adil ve şefkatli bir kral olacağını gösteriyor. Böyle bir yöneticinizin olmasını istemez miydiniz?

8. İsa’yla birlikte kimler hüküm sürecek?

8 Tanrı’nın Krallığıyla ilgili bir başka gerçek de, İsa’nın tek başına hüküm sürmeyecek olmasıdır. Onunla birlikte başka yöneticiler de olacak. Örneğin, İsa’nın elçilerinden Pavlus, Timoteos’a şöyle dedi: “Dayanırsak, onunla birlikte krallar olarak hüküm süreceğiz” (2. Timoteos 2:12). Evet, İsa’nın elçileri ve imanlı insanlar arasından Tanrı’nın seçtiği başka kişiler gökteki Krallıkta İsa’yla birlikte hüküm sürecek. Acaba kaç kişi bu eşsiz ayrıcalığa sahip olacak?

9. (a) İsa’yla birlikte kaç kişi hüküm sürecek? (b) Tanrı onları seçmeye ne zaman başladı?

9 Bu kitabın 7. bölümünde anlatıldığı gibi, elçi Yuhanna bir görüntüde şunları görmüştü: “Kuzu [İsa Mesih] Sion Dağı [gökteki kraliyet konumu] üzerinde duruyordu. Alınlarında onun adı ve Babasının adı yazılı olan yüz kırk dört bin kişi de onunla birlikteydi.” Bu 144.000 kişi kimdir? Yuhanna bize şöyle diyor: “Kuzu her nereye giderse onun ardından giderler. Onlar, insanlar arasından turfanda olarak Tanrı ve Kuzu için satın alındılar” (Vahiy 14:1, 4). Evet, onlar İsa Mesih’in sadık takipçileridir ve gökte onunla beraber hüküm sürmek için özel olarak seçilmişlerdir. Onlar gökteki yaşama diriltildikten sonra “yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm sürecekler” (Vahiy 5:10). Tanrı bu 144.000 kişiyi MS 33’ten beri İsa’nın imanlı takipçileri arasından seçiyor.

10. İsa ve 144.000 kişinin insanlığı yönetecek olması neden Tanrı’nın sevgi dolu bir düzenlemesidir?

10 İnsanlığı İsa ve 144.000 kişinin yönetecek olması Tanrı’nın sevgi dolu bir düzenlemesidir. Çünkü İsa insan olmanın ve acı çekmenin ne demek olduğunu biliyor. Pavlus İsa’nın “zayıflıklarımızı anlayamayan biri değil, her yönden bizim gibi sınanmış, günah işlememiş biri” olduğunu söyledi (İbraniler 4:15; 5:8). Onunla birlikte hüküm sürecek olanlar da bizim gibi acılar çekmiş ve zorluklara dayanmış kişilerdir. Onlar ayrıca kusurlu yapılarıyla mücadele ettiler ve her tür hastalığa tahammül etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla insanların sorunlarını anlayacakları kesindir!

TANRI’NIN KRALLIĞI NELER YAPACAK?

11. Tanrı’nın isteğinin gökte gerçekleşmesi ne anlama geliyordu?

11 İsa, takipçilerine Tanrı’nın Krallığının gelmesi için dua etmelerini söylerken aynı zamanda Tanrı’nın isteğinin gökte ve yerde gerçekleşmesini dilemelerini de söyledi. Tanrı göktedir ve orada isteği sadık melekler tarafından her zaman yerine getirilmektedir. Ancak bu kitabın 3. bölümünde gördüğümüz gibi kötü bir melek Tanrı’nın isteğini yapmayı bıraktı ve Âdem ile Havva’nın günah işlemesine sebep oldu. İblis Şeytan diye bildiğimiz bu kötü melek hakkında Kutsal Kitabın ne öğrettiğini 10. bölümde daha ayrıntılı göreceğiz. Şeytan’ın ve onu izlemeyi seçen meleklerin, yani cinlerin gökte kalmasına bir süreliğine izin verildi. Dolayısıyla bir dönem gökteki herkesin Tanrı’nın isteğini yapmadığını anlıyoruz. Ancak Tanrı’nın Krallığı hüküm sürmeye başladığında bu durum değişecekti. Tahta yeni oturan Kral İsa Mesih Şeytan’a savaş açacaktı (Vahiy 12:7-9’u okuyun).

12. Vahiy 12:10’da hangi iki önemli olay anlatılıyor?

12 Ayetin devamı neler olacağını anlatıyor: “Gökte güçlü bir ses duydum: ‘Tanrımızın kurtarma gücü, kudreti, krallığı ve Mesihinin yetkisi işte şimdi görüldü; çünkü kardeşlerimizi suçlayan, onlara Tanrımızın önünde gece gündüz iftira eden [Şeytan] aşağı atıldı!’” (Vahiy 12:10). Bu ayette anlatılan iki önemli olaya dikkat ettiniz mi? Birincisi, İsa Mesih’in yönetimindeki Krallığın hüküm sürmeye başlaması. İkincisi, Şeytan’ın gökten yeryüzüne atılması.

13. Şeytan’ın gökten atılmasının sonucu ne oldu?

13 Daha sonra göreceğimiz gibi bu iki olay gökte gerçekleşti. Peki bunun sonuçları ne oldu? Şöyle okuyoruz: “Bu nedenle, siz gökler ve orada oturanlar sevinin!” (Vahiy 12:12). Evet, gökteki sadık melekler sevinç içinde. Şeytan ve cinleri artık kovulduğundan gökte yalnızca Yehova Tanrı’ya sadık melekler var. Orada hiç bozulmayacak, tam bir uyum ve barış var. Tanrı’nın isteği gökte gerçekleşti.

Şeytan ve cinlerinin gökten atılması yeryüzünde sıkıntılara yol açtı. Yakında bu sıkıntılar sona erecek

14. Şeytan’ın yeryüzüne atılması neye yol açtı?

14 Peki bu olayların yeryüzüne nasıl bir etkisi oldu? Kutsal Kitapta şöyle okuyoruz: “Yer ve deniz, vay halinize! Çünkü zamanının az olduğunu bilen İblis, büyük öfkeyle üzerinize indi” (Vahiy 12:12). Şeytan gökten atıldığı ve az zamanı kaldığı için çok öfkeli. Öfkesi nedeniyle yeryüzünde sıkıntılara yol açıyor. Bu konuda gelecek bölümde daha çok şey öğreneceğiz. Fakat Şeytan’ın yeryüzüne atıldığını ve sıkıntıya yol açtığını düşününce, “Krallık Tanrı’nın isteğinin yeryüzünde gerçekleşmesini nasıl sağlayacak?” diye sorabiliriz.

15. Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili isteği nedir?

15 Önce Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili isteğinin ne olduğunu hatırlayalım. Bunu 3. bölümde öğrenmiştik. Aden’de Tanrı yeryüzünün bir cennet olmasını istediğini göstermişti. Amacı O’nun doğruluk standardına uyan insanların bu cennette ölümü tatmadan yaşamasıydı. Fakat Şeytan, Âdem ile Havva’nın günah işlemesine sebep oldu. Bu durum Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili isteğinin gerçekleşme sürecini etkiledi, ama bu isteğini değiştirmedi. Yehova’nın amacı hâlâ ‘doğruların yeryüzünü mülk edinmesi, orada sonsuza dek oturmasıdır’ (Mezmur 37:29). Bunu Tanrı’nın Krallığı başaracak. Nasıl olacağını görelim.

16, 17. Daniel 2:44 bize Tanrı’nın Krallığı hakkında neler anlatıyor?

16 Daniel 2:44’teki peygamberlik sözlerini ele alalım. Orada şöyle okuyoruz: “Bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak.” Bu ayet bize Tanrı’nın Krallığı hakkında neler anlatıyor?

17 Öncelikle Tanrı’nın Krallığının “bu kralların zamanında”, yani diğer yönetimler hâlâ iş başındayken kurulacağını okuyoruz. İkinci olarak, Tanrı’nın Krallığının sonsuza dek var olacağı söyleniyor. Başka bir yönetim onu yıkıp yerine geçmeyecek. Üçüncü olarak da, Tanrı’nın Krallığı ile bu dünyanın yönetimleri arasında savaş olacağını görüyoruz. Bu savaşı Tanrı’nın Krallığı kazanacak ve sonunda insanlık üzerindeki tek yönetim o olacak. Bu, insanların daha önce hiç görmedikleri en iyi yönetim olacak.

18. Tanrı’nın Krallığı ile bu dünyanın yönetimleri arasındaki savaşın adı nedir?

18 Tanrı’nın Krallığı ile dünyanın yönetimleri arasındaki bu savaş hakkında Kutsal Kitapta çok şey anlatılıyor. Örneğin, o gün yaklaştıkça kötü ruhi varlıkların ‘yeryüzünün bütün krallarını’ aldatmak için yalanlar yayacağını öğretiyor. Bunu neden yapıyorlar? Kralları, “Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın büyük gününde yapılacak savaş için topluyorlar.” Dünyanın kralları “İbranice Armagedon denilen yere” toplanacak (Vahiy 16:14, 16). Bu iki ayette söylenenler nedeniyle, insan yönetimleriyle Tanrı’nın Krallığı arasındaki bu çatışma Armagedon savaşı olarak adlandırılır.

19, 20. Tanrı’nın isteği bugün neden yeryüzünde gerçekleşmiyor?

19 Tanrı’nın Krallığı Armagedon savaşıyla neyi başaracak? Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili isteğinin ne olduğunu hatırlayalım. Yehova Tanrı cennet haline gelen yeryüzünün Kendisine hizmet eden ve doğruluk standardına uyan, kusursuz bir insan ailesiyle dolmasını amaçlamıştı. Bugün bu neden gerçekleşmiyor? Öncelikle kusurluyuz, hastalanıyoruz ve ölüyoruz. Ancak 5. bölümde İsa’nın bizim için öldüğünü, böylece sonsuza dek yaşayabileceğimizi öğrendik. Şu sözleri hatırlayalım: “Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı” (Yuhanna 3:16).

20 Diğer bir sorun da, birçok insanın kötü şeyler yapmasıdır. İnsanlar yalan söylüyor, sahtekârlık ve ahlaksızlık yapıyor. Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istemiyorlar. Kötü şeyler yapanlar, Tanrı’nın Armagedon savaşında yok edilecek (Mezmur 37:10’u okuyun). Tanrı’nın isteğinin henüz yeryüzünde gerçekleşmemesinin diğer bir nedeni de, yönetimlerin insanları Tanrı’nın isteğini yapmaya teşvik etmemesidir. Birçok yönetimin güçsüz, zalim olduğu ya da yolsuzluğa bulaştığı görülmüştür. Kutsal Kitap açıksözlülükle “İnsanın insana egemen olması hep insanın zararına olmuştur” der (Vaiz 8:9).

21. Krallık yeryüzünde Tanrı’nın isteğinin gerçekleşmesini nasıl sağlayacak?

21 Armagedon’dan sonra tek bir yönetim insanlığı yönetecek: Tanrı’nın Krallığı. Bu Krallık Tanrı’nın isteğini gerçekleştirecek ve insanlığa harika nimetler verecek. Örneğin Şeytan ve cinlerini bin yıllığına “dipsiz derinliklere” hapsedecek (Vahiy 20:1-3). İsa’nın yaşamını vererek sağladığı fidyenin etkisi görülmeye başlanacak ve imanlı insanlar artık hastalanıp ölmeyecek. Tersine, Tanrı’nın Krallığının yönetiminde sonsuza dek yaşayabilecekler (Vahiy 22:1-3’ü okuyun). Yeryüzü cennete dönüştürülecek. Böylece bu Krallık, Tanrı’nın isteğinin yeryüzünde gerçekleşmesini sağlayacak ve Tanrı’nın ismini kutsal kılacak. Bunun anlamı nedir? Sonunda, Tanrı’nın Krallığının yönetiminde yaşayan herkes Yehova’nın ismini yüceltecek.

TANRI’NIN KRALLIĞI NE ZAMAN HAREKETE GEÇECEK?

22. Tanrı’nın Krallığının İsa yeryüzündeyken ya da diriltildikten hemen sonra gelmediğini nereden biliyoruz?

22 İsa takipçilerine “Krallığın gelsin” diye dua etmelerini söylediğinde, bu Krallığın o sırada henüz gelmemiş olduğu açıktı. Peki Krallık İsa göğe çıktığında mı geldi? Hayır. Çünkü hem Petrus hem de Pavlus, Mezmur 110:1’deki şu sözlerin İsa diriltildikten sonra gerçekleştiğini söylediler: “Yehova Efendime dedi ki, ‘Ben düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya dek sağımda otur’” (Elçiler 2:32-35; İbraniler 10:12, 13). Burada bir bekleme döneminden söz ediliyor.

Tanrı’nın Krallığı hüküm sürdüğünde gökte olduğu gibi yerde de O’nun isteği gerçekleşecek

23. (a) Tanrı’nın Krallığı ne zaman hüküm sürmeye başladı? (b) Gelecek bölümde hangi konu ele alınacak?

23 Bu dönem ne kadar sürdü? O zamanlar Mukaddes Kitap Tetkikçileri olarak bilinen Yehova’nın Şahitleri 1870’lerde bu bekleme döneminin 1914’te sona ereceğini anlamaya başladı. (Bu tarih hakkında daha fazla bilgi için Ek bölümüne, 1914: Kutsal Kitapta Bildirilen Önemli Bir Yıl” başlığına bakabilirsiniz.) 1914’te başlayan dünya olayları bu anlayışın doğru olduğunu ispatladı. Kutsal Kitabın önceden bildirdiği olayların gerçekleşmesi 1914’te İsa Mesih’in Kral olduğunu ve Tanrı’nın gökteki Krallığının hüküm sürmeye başladığını gösteriyor. Dolayısıyla bizler Şeytan’ın “zamanının az olduğu” dönemde yaşıyoruz (Vahiy 12:12; Mezmur 110:2). Ayrıca Tanrı’nın Krallığının, O’nun isteğini yeryüzünde gerçekleştirmek için yakında harekete geçeceğini de kesinlikle söyleyebiliriz. Sizce de bu harika bir haber değil mi? Bunun doğruluğuna inanıyor musunuz? Gelecek bölümde bu konuda bazı ikna edici kanıtlar inceleyeceğiz.