İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

Vaftiz ve Tanrı’yla Dostluk

Vaftiz ve Tanrı’yla Dostluk
  • İsa’nın takipçileri nasıl vaftiz edilir?

  • Vaftiz edilmeye yeterli olmak için hangi adımları atmanız gerekir?

  • Bir kişi kendisini Tanrı’ya nasıl adar?

  • Vaftiz edilmenin nedeni nedir?

1. Şimdiye kadar öğrendiklerinizin sonucunda neyi merak ediyor olabilirsiniz?

BU bölüme kadar yaptığınız inceleme sonucunda, Kutsal Kitabın cennette sonsuz yaşam vaadini öğrendiniz (Luka 23:43; Vahiy 21:3, 4). Ölülerin gerçek durumunu ve dirilme ümidini de öğrendiniz (Vaiz 9:5; Yuhanna 5:28, 29). Muhtemelen, Yehova’nın Şahitleriyle birlikte ibadetlere katılıyorsunuz ve hakiki dinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerini görüyorsunuz (Yuhanna 13:35). En önemlisi de büyük ihtimalle Yehova Tanrı ile kişisel bir ilişki geliştirmeye başladınız. Ve artık O’na hizmet etmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı merak ediyor olabilirsiniz.

2. Bir Habeş saray görevlisi neden vaftiz edilmek istedi?

2 Aynı şeyi birinci yüzyılda bir Habeş saray görevlisi de merak etti, İsa’nın bir takipçisi olan Filipus ona, İsa’nın beklenen Mesih olduğunu Kutsal Yazılardan ispatlamıştı. Adam öğrendiklerinden derinden etkilendiğini “İşte su, vaftiz edilmeme ne engel var?” diye sorarak gösterdi (Elçiler 8:26-36).

3. (a) İsa takipçilerine hangi emri verdi? (b) Vaftiz nasıl yapılır?

3 Siz Tanrı’ya hizmet etmek istediğinizi nasıl gösterebilirsiniz? İsa, takipçilerine “Gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin; onları . . . . vaftiz edin” demişti (Matta 28:19). Kendisi de suda vaftiz edilerek bir örnek bıraktı. İsa’nın vaftizi bugün bazı dinlerde olduğu gibi üzerine su serpilerek ya da başına su dökülerek yapılmadı (Matta 3:16). “Vaftiz” sözcüğü, “suya daldırmak” anlamındaki Yunanca bir terimden gelir. Dolayısıyla İsa’nın takipçilerinin vaftizi, suya tamamen daldırılmak ya da batırılmak anlamına gelir.

4. Vaftiz edilmek neyi gösterir?

4 Vaftiz, Yehova Tanrı’yla kişisel bir ilişki kurmak isteyen herkesin karşılaması gereken bir taleptir. Vaftiz edilerek, Tanrı’ya hizmet etmek istediğinizi herkesin önünde göstermiş olursunuz. Bu, Yehova’nın isteğini yapmaktan zevk aldığınızı ispat eder (Mezmur 40:7, 8). Ancak vaftiz edilmeye yeterli olabilmek için bazı adımlar atmalısınız

BİLGİ VE İMAN GEREKİR

5. (a) Vaftiz edilmeye yeterli olabilmek için ilk adım nedir? (b) İbadetler neden önemlidir?

5 İlk adımı zaten attınız. Nasıl mı? Yehova Tanrı ve İsa Mesih’i tanımakla. Bunu belki Kutsal Kitabı düzenli olarak inceleyerek yaptınız (Yuhanna 17:3’ü okuyun). Fakat daha öğrenecek çok şey var. İsa’nın takipçilerinin arzusu, ‘Tanrı’nın isteği hakkında tam bilgiyle dolmaktır’ (Koloseliler 1:9). Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerine katılmak bu konuda size çok yardım eder. İbadetlere katılmak çok önemlidir (İbraniler 10:24, 25). Bunu yapmanız, Tanrı’yı daha da yakından tanımanıza yardım eder.

Tanrı’nın Sözü hakkında tam bilgi almak, vaftiz edilmeye yeterli olmak için önemli bir adımdır

6. Vaftiz edilmeye yeterli olabilmek için Kutsal Kitabı ne ölçüde bilmelisiniz?

6 Vaftiz edilmeye yeterli olabilmek için elbette Kutsal Kitaptaki her şeyi bilmeniz gerekmez. Habeş saray görevlisi bazı şeyleri biliyordu; fakat Kutsal Yazıların belirli kısımlarını anlamak için yardıma ihtiyacı vardı (Elçiler 8:30, 31). Benzer şekilde sizin de daha öğrenmeniz gereken çok şey var. Aslında Tanrı hakkında bilgi almaya her zaman devam edeceksiniz (Vaiz 3:11). Ancak vaftiz edilmeden önce Kutsal Kitabın en azından temel öğretilerini bilmeli ve kabul etmelisiniz (İbraniler 5:12). Örneğin bu öğretiler arasında ölülerin durumuyla ilgili hakikat, Tanrı’nın isminin ve Krallığının önemi vardır.

7. Kutsal Kitabı incelemek sizi nasıl etkilemeli?

7 “İman olmaksızın Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksız” olduğundan, sırf bilgi yetmez (İbraniler 11:6). Kutsal Kitap bize, eski Korintos kentinde bazı kişilerin iyi haberi duyduğunda ‘iman edip vaftiz edildiğini’ söyler (Elçiler 18:8). Benzer şekilde, Kutsal Kitabı incelemek, sizin de yüreğinizi bu kitabın Tanrı’nın ilham ettiği Sözü olduğuna dair imanla doldurmalı. Bu inceleme, Tanrı’nın vaatlerine ve İsa’nın fidyesinin sizi kurtarabileceğine iman etmenize yardım etmeli (Yeşu 23:14; Elçiler 4:12; 2. Timoteos 3:16, 17).

KUTSAL KİTAPTAKİ HAKİKATİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞIN

8. Öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmaya sizi yönelten ne olacak?

8 Yüreğinizde iman geliştikçe, öğrendiklerinizi kendinize saklayamayacaksınız (Yeremya 20:9). Başkalarıyla Tanrı ve amaçları hakkında konuşmak üzere içinizde güçlü bir istek duyacaksınız (2. Korintoslular 4:13’ü okuyun).

İman, sizde inandıklarınızı başkalarıyla paylaşma isteği uyandırmalı

9, 10. (a) Kutsal Kitaptaki hakikati kimlerle paylaşmaya başlayabilirsiniz? (b) Yehova’nın Şahitlerinin iyi haberi duyurma işine katılmak istiyorsanız ne yapmalısınız?

9 Kutsal Kitaptaki hakikat hakkında nazikçe konuşarak öğrendiklerinizi akrabalarınız, arkadaşlarınız, komşularınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle paylaşmaya başlayabilirsiniz. Zamanla, Yehova’nın Şahitleriyle birlikte iyi haberi duyurma işine katılmak isteyeceksiniz. O zaman, size Kutsal Kitabı öğreten Şahitle bu konuyu görüşebilirsiniz. Bu şahitlik işine, yani tarla hizmetine katılmaya yeterli görülüyorsanız, Kutsal Kitabı size öğreten kişiyle birlikte cemaatin iki ihtiyarıyla görüşmeniz için bir düzenleme yapılacak.

10 Böylece cemaat ihtiyarlarından bazılarını daha iyi tanıyacaksınız. İhtiyarlar, Tanrı’nın ‘sürüsüne’, yani cemaatine çobanlık eden gözetmenlerdir (Elçiler 20:28; 1. Petrus 5:2, 3). Eğer bu ihtiyarlar Kutsal Kitabın temel öğretilerini anladığınızı ve onlara inandığınızı, Tanrı’nın ilkeleriyle uyumlu bir yaşam sürdüğünüzü ve gerçekten Yehova’nın bir Şahidi olmak istediğinizi görürlerse, size tarla hizmetine katılmaya yeterli olduğunuzu söyleyecekler. Böylece iyi haberin vaftiz edilmemiş bir müjdecisi olacaksınız.

11. Bazılarının tarla hizmetine katılmaya yeterli olması için hangi değişiklikleri yapması gerekebilir?

11 Öte yandan, tarla hizmetine katılmaya yeterli olabilmek için, yaşam tarzınızda ve alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Örneğin, başkalarının bilmediği, bırakmanız gereken bazı alışkanlıklarınız olabilir. O nedenle, müjdeci olmayı istemeden önce cinsel ahlaksızlık, sarhoşluk ve uyuşturucu kullanımı gibi ciddi günahları bırakmış olmalısınız (1. Korintoslular 6:9, 10 ve Galatyalılar 5:19-21’i okuyun).

“TÖVBE EDİN VE DÖNÜN”

12. Tövbe etmek neden şarttır?

12 Vaftiz edilmeye yeterli olmak için başka adımlar da atmanız gerekli. Elçi Petrus “günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve dönün” dedi (Elçiler 3:19). Tövbe etmek, yaptığımız bir şey nedeniyle içtenlikle pişmanlık duymaktır. Ahlaksız bir yaşam sürmüş birinin tövbe etmesi yerindedir. Fakat ahlaken nispeten temiz bir yaşam sürmüş birinin de tövbe etmesi gerekir. Neden? Çünkü her insan günahkârdır ve Tanrı’nın bağışlamasına muhtaçtır (Romalılar 3:23; 5:12). Unutmayın ki, Kutsal Kitabı incelemeden önce Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu bilmiyordunuz. Öyleyse O’nun isteğiyle tam bir uyum içinde yaşamış olmanız mümkün mü? İşte bu nedenle tövbe etmek şarttır.

13. ‘Dönmek’ ne demektir?

13 Tövbenin ardından gelen adım ‘dönmektir.’ Dolayısıyla sadece pişmanlık duymak yetmez. Önceki yaşam tarzınızı reddetmeli ve bundan sonra doğru olanı yapmaya kesin kararlı olmalısınız. Tövbe etmek ve ‘dönmek’, vaftiz edilmeden önce atılması gereken adımlardır.

KENDİNİZİ ADAYIN

14. Vaftizden önce hangi önemli adımı atmalısınız?

14 Vaftizden önce atılması gereken başka önemli bir adım daha var. Kendinizi Yehova Tanrı’ya adamalısınız.

Kendinizi duayla Tanrı’ya adadınız mı?

15, 16. Kendinizi Tanrı’ya adamanız ne anlama gelir? Bir kişide bu isteği uyandıran nedir?

15 Özel olarak yaptığınız ciddi ve içten bir duayla kendinizi Yehova Tanrı’ya adadığınızda, O’na sonsuza dek tam bağlılık göstereceğinize söz vermiş olursunuz (Tekrar 6:15). Peki neden insan böyle bir söz vermek ister? Bu sorunun cevabını bulmak için şöyle bir örnek düşünelim. Diyelim ki, bir erkek evlenmeyi düşündüğü kızla arkadaşlık ediyor. Onu yakından tanıdıkça ve güzel niteliklerini gördükçe ondan daha çok hoşlanmaya başlıyor. Zaman içinde bu erkeğin ona evlenme teklif etmesi doğaldır. Gerçi evlenmek, erkek için sorumlulukların artması anlamına gelir. Fakat sevgisi nedeniyle bu önemli adımı atacaktır.

16 Yehova’yı tanıdığınızda ve sevdiğinizde, hiçbir şart koşmadan, her şeyinizle O’na hizmet etme isteği duyarsınız. Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’i izlemek isteyen herkes ‘kendini reddetmelidir’ (Markos 8:34). Bunu yapabilmek için Tanrı’ya kayıtsız şartsız itaatimiz, kişisel arzularımızdan ve hedeflerimizden önde gelmelidir. Öyleyse vaftiz edilebilmek için, yaşamınızdaki başlıca amaç Yehova Tanrı’nın isteğini yerine getirmek olmalıdır (1. Petrus 4:2’yi okuyun).

BAŞARISIZLIK KORKUSUNU YENİN

17. Bazıları kendilerini Tanrı’ya adamaktan neden çekiniyor?

17 Bazıları kendilerini Yehova’ya adamaktan çekiniyor. Çünkü böyle ciddi bir adım atmak onları endişelendiriyor. Bu kişiler yaşamlarını Yehova’ya adayarak O’na hesap verme sorumluluğu altına girmekten korkuyor olabilir. Başarısız olmaktan ve Yehova’yı hayal kırıklığına uğratmaktansa, kendilerini O’na adamamanın daha iyi olduğunu düşünebilirler.

18. Hangi şey sizde kendinizi Yehova’ya adama isteği uyandırır?

18 Yehova’yı sevmeyi öğrendikçe, kendinizi O’na adamak ve bu adağa göre yaşamak için elinizden geleni yapmak isteyeceksiniz (Vaiz 5:4). Kendinizi Tanrı’ya adadıktan sonra, “Yehova’nın hizmetçilerine yaraşır bir yaşam sürdürerek, O’nu tam anlamıyla hoşnut etmek” de isteyeceksiniz (Koloseliler 1:10). Tanrı’ya olan sevginiz sayesinde, O’nun isteğini yapmanın çok zor olduğunu düşünmeyeceksiniz. Elçi Yuhanna’nın şu sözlerine şüphesiz siz de katılacaksınız: “Tanrı sevgisi O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” (1. Yuhanna 5:3).

19. Kendinizi Tanrı’ya adamaktan korkmanıza neden gerek yok?

19 Kendinizi Yehova’ya adamanız için kusursuz olmanız gerekmez. Yehova sınırlarınızı biliyor. Yapabileceğinizden fazlasını asla istemiyor (Mezmur 103:14). Başarılı olmanızı istediği için sizi destekleyecek ve yardım edecek (İşaya 41:10’u okuyun). Yehova’ya tüm yüreğinizle güvenirseniz, O’nun ‘sizi düze çıkaracağına’ emin olabilirsiniz (Özdeyişler 3:5, 6).

VAFTİZ: ADAĞINIZI GÖSTERMENİN YOLU

20. Kendinizi Yehova’ya adamanız neden yalnız O’nunla sizin aranızdaki bir mesele değildir?

20 Bu noktalar üzerinde düşünmek, kendinizi duayla Yehova’ya adamanıza yardım edebilir. Bunun yanında, Yehova’yı gerçekten seven herkes kurtuluşa erişmek için imanını başkalarının önünde ‘açıkça bildirmelidir’ (Romalılar 10:10). Bunu nasıl yapabilirsiniz?

Vaftiz eski hayatımızın sona erdiğini ve Tanrı’nın isteğini yerine getirmek üzere yeni bir hayata başladığımızı temsil eder

21, 22. İmanınızı nasıl ‘açıkça bildirebilirsiniz’?

21 Vaftiz edilmek istediğinizi cemaatinizin ihtiyarlar kurulu koordinatörüne söyleyin. O da bazı ihtiyarların Kutsal Kitabın temel öğretileriyle ilgili soruları sizinle birlikte gözden geçirmesi için düzenleme yapacak. Bu ihtiyarlar yeterli olduğunuz konusunda hemfikir olursa size ilk fırsatta vaftiz edilebileceğinizi söyleyecekler. * Vaftiz edileceğiniz gün genellikle vaftizin anlamının ele alındığı bir konuşma yapılır. Sonra konuşmacı tüm vaftiz adaylarının iki temel soruya cevap vermesini ister. Bu, ‘imanı açıkça bildirmenin’ bir yoludur.

22 Vaftiz kendinizi Tanrı’ya adadığınızı ve artık Yehova’nın bir Şahidi olduğunuzu açıkça gösterir. Vaftiz adayları kendilerini Yehova’ya adadıklarını herkesin önünde göstermek amacıyla suya tamamen daldırılırlar.

VAFTİZİN ANLAMI

23. “Babanın, Oğlun ve kutsal ruhun adıyla” vaftiz edilmek ne anlama gelir?

23 İsa öğrencilerinin “Babanın, Oğlun ve kutsal ruhun adıyla” vaftiz edileceğini söylemişti (Matta 28:19). Bu, Yehova Tanrı ve İsa Mesih’in yetkisini kabul etmek anlamına gelir (Mezmur 83:18; Matta 28:18). Ayrıca Tanrı’nın kutsal ruhunun, yani etkin kuvvetinin rolünü ve yaptıklarını da kabul etmek demektir (Galatyalılar 5:22, 23; 2. Petrus 1:21).

24, 25. (a) Vaftiz neyi temsil eder? (b) Hangi sorunun cevaplanması gerekir?

24 Ancak vaftiz çok önemli bir şeyi temsil eder. Suya daldırılmak, eski hayatınızın sona erdiği anlamına gelir. Sudan çıkmak ise artık Tanrı’nın isteğini yerine getirmek üzere yeni bir hayata başladığınızı gösterir. Kendinizi bir işe, bir amaca, diğer insanlara ya da bir teşkilata değil, Yehova Tanrı’ya adadığınızı unutmayın. Kendinizi adamanız ve vaftiz edilmeniz Tanrı’yla çok yakın bir ilişkinin, yani bir dostluğun başlangıcıdır (Mezmur 25:14).

25 Ancak, vaftiz kurtulmanın garantisi değildir. Elçi Pavlus “her biriniz korkuyla titreyerek kurtuluşa erişmeye çalışın” diye yazmıştı (Filipililer 2:12). Vaftiz yalnızca bir başlangıçtır. Peki Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak için ne yapabiliriz? Son bölüm bu soruyu cevaplayacak.

^ p. 21 Yehova’nın Şahitlerinin yıllık çevre ve bölge ibadetlerinde vaftiz düzenlemesi vardır.