İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ON YEDİNCİ BÖLÜM

Duayla Tanrı’ya Yaklaşın

Duayla Tanrı’ya Yaklaşın
  • Neden Tanrı’ya dua etmeliyiz?

  • Tanrı’nın bizi dinlemesi için neler yapmalıyız?

  • Tanrı dualarımıza nasıl cevap verir?

“Göğü ve yeri yaratan” Tanrı dualarımızı işitmeye hazırdır

1, 2. (a) Duayı neden büyük bir ayrıcalık olarak görmeliyiz? (b) Kutsal Kitabın bu konuda öğrettiklerini neden bilmemiz gerekir?

UÇSUZ BUCAKSIZ evrenin yanında dünyamız çok küçüktür. Aslında “göğü ve yeri yaratan” Yehova için, tüm uluslar kovadan damlayan küçücük bir su damlası gibidir (Mezmur 115:15; İşaya 40:15). Yine de, Kutsal Kitap şöyle der: “Yehova Kendisine yakaranlara, O’na içtenlikle yakaran herkese yakındır. Kendisinden korkanların dileğini yerine getirir, yardım yakarışlarını işitir ve onları kurtarır” (Mezmur 145:18, 19). Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün! Mutlak Güce Sahip Yaratıcı bize yakındır ve O’na ‘içtenlikle yakarırsak’ bizi işitir. Tanrı’ya dua edebilmek gerçekten büyük bir ayrıcalıktır!

2 Ancak, Yehova Tanrı’nın dualarımızı dinlemesini istiyorsak, O’nun kabul edeceği şekilde dua etmeliyiz. Kutsal Kitabın dua hakkında öğrettiklerini bilmezsek bunu nasıl yapabiliriz? Kutsal Yazıların bu konuda neler söylediğini bilmek çok önemlidir. Çünkü dua, Yehova’ya yaklaşmamıza, yani O’nunla ilişkimizin güçlenmesine yardım eder.

YEHOVA TANRI’YA NEDEN DUA ETMELİYİZ?

3. Yehova’ya dua etmemizin önemli bir nedeni nedir?

3 Yehova’ya dua etmemizin önemli bir nedeni, bunu O’nun istemesidir. Kutsal Yazılar şöyle teşvik eder: “Hiçbir konuda kaygı çekmeyin, her dileğinizi Tanrı’ya dua ve yakarışla, şükrederek bildirin. Tanrı’nın, her düşünüşün çok üstünde olan barışı, Mesih İsa aracılığıyla yüreğinizi ve zihninizi koruyacaktır” (Filipililer 4:6, 7). Evrenin yüce Hükümdarının bizim iyiliğimiz için yaptığı böyle sevgi dolu bir düzenlemeyi herhalde göz ardı etmek istemeyiz!

4. Yehova’ya düzenli olarak dua etmek O’nunla ilişkimizi nasıl güçlendirir?

4 Dua etmemizin bir başka nedeni şudur: Yehova’ya düzenli olarak dua edersek O’nunla ilişkimiz güçlenir. Gerçek dostlar sadece bir şeye ihtiyaçları olduğunda birbiriyle konuşmaz. Tersine birbirleriyle ilgilenirler. Düşüncelerini, kaygılarını ve duygularını rahatça ifade ettikçe dostlukları güçlenir. Yehova Tanrı’yla ilişkimiz de bazı yönlerden buna benzer. Okuduğumuz bu kitabın yardımıyla Yehova Tanrı, O’nun kişiliği ve amaçları hakkında Kutsal Yazılardan pek çok şey öğrendik. O’nu gerçek bir Kişi olarak tanıdık. Dua, düşüncelerimizi ve en derin duygularımızı gökteki Babamıza açma fırsatı verir. Yehova’ya yüreğimizi açtıkça O’na daha da yaklaşırız (Yakup 4:8).

DUALARIMIZIN İŞİTİLMESİ İÇİN NELER GEREKİR?

5. Yehova’nın her duayı dinlemediğini gösteren nedir?

5 Yehova her duayı dinler mi? İşaya peygamberin zamanında, Tanrı isyankâr İsrailoğullarına şöyle demişti: “Çok dua etseniz de dinlemiyorum. Elleriniz kana bulanmış” (İşaya 1:15). Demek ki, bazı davranışlarımız Tanrı’nın dualarımızı dinlememesine yol açabilir. Bu nedenle, dualarımızın Tanrı tarafından işitilebilmesi için bazı temel talepleri karşılamalıyız.

6. Tanrı’nın dualarımızı dinlemesi için başlıca talebi nedir? Bu talebi nasıl karşılayabiliriz?

6 Başlıca taleplerden biri, imandır (Markos 11:24’ü okuyun). Elçi Pavlus şöyle yazdı: “İman olmaksızın Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan kişi O’nun varlığına ve Kendisini ciddiyetle arayanları ödüllendirdiğine iman etmelidir” (İbraniler 11:6). Gerçek iman, sadece Tanrı’nın var olduğunu, dualarımızı işitip cevapladığını bilmek değildir. İman davranışlarla kanıtlanır. İmanlı biri olduğumuzu yaşam tarzımızla her gün açıkça göstermeliyiz (Yakup 2:26).

7. (a) Yehova’ya dua ederken neden saygılı olmalıyız? (b) Dua ederken nasıl alçakgönüllü ve samimi olabiliriz?

7 Yehova, Kendisine dua edenlerin alçakgönüllü ve samimi olmasını da bekler. Yehova’yla konuşurken alçakgönüllü olmak için çok nedenimiz var. İnsanlar cumhurbaşkanıyla veya başbakanla görüşmeye gittiğinde genellikle çok saygılı bir şekilde, onun konumunu kabul ettiklerini gösterir tarzda konuşurlar. Öyleyse Yehova’ya dua ederken çok daha saygılı olmamız gerekmez mi? (Mezmur 138:6). Her şeyden önce O “Mutlak Güce Sahip Tanrı”dır (Başlangıç 17:1). Tanrı’ya dua ederken tavrımız, O’nun önündeki konumumuzu alçakgönüllülükle kabul ettiğimizi göstermeli. Böyle bir alçakgönüllülük bizi içtenlikle dua etmeye yöneltecek ve anlamadığımız bir dilde, bir dua kitabından okuyarak veya kalıplaşmış sözleri tekrar tekrar söyleyerek dua etmeyeceğiz (Matta 6:7, 8).

8. Dualarımızla nasıl uyumlu davranabiliriz?

8 Tanrı’nın bizi işitmesi için yerine getirmemiz gereken başka bir şart da, dualarımızla uyumlu davranmaktır. Yehova, dua ettiğimiz şeyin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapmamızı bekler. Örneğin, eğer “Bugün bize günlük ekmeğimizi ver” diye dua ediyorsak, sözlerimizle uyumlu olarak yapabileceğimiz her işte gayretle çalışmalıyız (Matta 6:11; 2. Selanikliler 3:10). Eğer duamızda bir zayıflığımızı yenmek için yardım istiyorsak, ayartılmamıza yol açabilecek durumlardan uzak durmaya dikkat etmeliyiz (Koloseliler 3:5). Bu temel şartların yanı sıra, dua hakkında cevap bulmamız gereken bazı sorular da var.

DUA HAKKINDA BAZI SORULARIN CEVABI

9. Kime dua etmeliyiz? Bunu kimin aracılığıyla yapmalıyız?

Kime dua etmeliyiz? İsa, takipçilerine ‘göklerdeki Babamıza’ dua etmeyi öğretti (Matta 6:9). Öyleyse sadece Yehova Tanrı’ya dua etmeliyiz. Ancak Yehova, biricik oğlu İsa Mesih’in konumunu kabul etmemizi istiyor. 5. bölümde öğrendiğimiz gibi, İsa bizi günahtan ve ölümden kurtarmak amacıyla fidye olmak üzere yeryüzüne gönderildi (Yuhanna 3:16; Romalılar 5:12). O hem hâkim, hem de suç ve günahlarımızın bağışlanmasını mümkün kılan başkâhin olarak atanmıştır (Yuhanna 5:22; İbraniler 6:20). Dolayısıyla Kutsal Yazılarda İsa aracılığıyla, yani onun adıyla dua etmemiz söylenir. Bizzat İsa “Yol, hakikat ve yaşam benim” dedi. “Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6). Dualarımızın işitilmesini istiyorsak, sadece Yehova’ya dua etmeliyiz ve bunu İsa aracılığıyla yapmalıyız.

10. Neden dua ederken özel bir şekilde durmamız gerekmiyor?

10 Dua ederken özel bir duruş almamız veya belli bir yere yönelmemiz gerekir mi? Hayır. Yehova, bedenimizin veya ellerimizin belirli bir şekilde durmasını talep etmez. Kutsal Kitaptan, dua ederken farklı duruş şekillerinin uygun olduğunu anlıyoruz. Örneğin oturarak, yere kapanarak, diz çökerek ve ayaktayken dua edenlerden söz edilir (Nehemya 8:6; Daniel 6:10; Markos 11:25). Asıl önemli olan belli bir yere yönelmek veya başkalarının görebileceği özel bir şekilde durmak değil, yüreğimizin durumudur. Aslında günlük faaliyetlerimizde ya da acil bir durumla karşılaştığımızda, nerede olursak olalım içimizden dua edebiliriz. Etrafımızdaki kişiler dua ettiğimizi fark etmese de Yehova böyle duaları işitir (Nehemya 2:1-6).

11. Ne tür kaygılarımız için dua edebiliriz?

11 Neler için dua edebiliriz? Kutsal Kitap ‘Tanrı, amacına uygun her dileğimizi dinleyecektir’ der (1. Yuhanna 5:14). Öyleyse Yehova’nın isteğiyle uyumlu her şey için dua edebiliriz. Kişisel kaygılarımızla ilgili dua etmemiz O’nun isteğine uygun mudur? Elbette! Yehova’ya dua etmek, bir dostla konuşmak gibidir. Tanrı’yla açıkça konuşabilir, ‘yüreğimizi O’na dökebiliriz’ (Mezmur 62:8). Kutsal ruhu istememiz de uygundur. Çünkü kutsal ruh doğru olanı yapmamıza yardım edecektir (Luka 11:13). Ayrıca hikmetli kararlar vermek için rehberlik, zorluklarla mücadele etmek için güç isteyebiliriz (Yakup 1:5). Günah işlediğimizde, Mesih’in sağladığı fidyeye dayanarak bağışlanma dilemeliyiz (Efesoslular 1:3, 7). Tabii sadece kişisel kaygılarımız için dua etmemiz doğru olmaz. Başkaları için, örneğin aile fertlerimiz ve iman kardeşlerimiz için de dua etmeliyiz (Elçiler 12:5; Koloseliler 4:12).

12. Gökteki Babamızla ilgili konulara dualarımızda nasıl ilk yeri verebiliriz?

12 Dualarımızda ilk yeri Yehova Tanrı’yla ilgili konulara vermeliyiz. O’nu yürekten yüceltmeli ve tüm iyilikleri için minnettarlığımızı ifade etmeliyiz (1. Tarihler 29:10-13). İsa, Matta 6:9-13’te kayıtlı örnek duasında bize Tanrı’nın isminin kutsal kılınması, yani yüceltilmesi için dua etmeyi öğretti (Okuyun). Değindiği sonraki nokta, Tanrı’nın Krallığının gelmesi ve Tanrı’nın isteğinin gökte olduğu gibi yerde de gerçekleşmesiydi. İsa, ancak Yehova’yla ilgili bu önemli konulardan bahsettikten sonra kişisel konulara değindi. Dualarımızda en önemli yeri Tanrı’ya verdiğimizde, sadece kendimizle ilgilenmediğimizi gösteririz.

13. Kutsal Yazılar Tanrı’nın kabul ettiği duaların uzunluğu hakkında ne gösterir?

13 Dualarımızın uzunluğu ne olmalı? Kutsal Kitap kişisel veya topluluk önünde yapılan duaların süresine herhangi bir sınırlama koymaz. Yemekten önce yapılan dualar kısa, Yehova’ya içimizi döktüğümüz dualar uzun olabilir (1. Samuel 1:12, 15). Ancak İsa, herkesin görmesi için uzun dualar eden ve dindarlık taslayan kişileri mahkûm etti (Luka 20:46, 47). Bu tür dualar Yehova için bir şey ifade etmez. Asıl önemli olan, yürekten dua etmektir. Dualarımızın uzunluğu ihtiyaçlara ve koşullara göre değişebilir.

Duanız her zaman işitilebilir

14. Kutsal Kitabın bizi her zaman dua etmeye teşvik etmesi ne anlama gelir? Bu neden rahatlatıcıdır?

14 Ne sıklıkta dua etmeliyiz? Kutsal Kitap bizi ‘hep dua etmeye’, ‘duayı hiç bırakmamaya’ ve ‘durmadan dua etmeye’ teşvik eder (Matta 26:41; Romalılar 12:12; 1. Selanikliler 5:17). Tabii bu ifadeler günün her anında Yehova’ya dua etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Kutsal Kitap bizi düzenli olarak dua etmeye, iyilikleri nedeniyle Yehova’ya devamlı teşekkür etmeye teşvik eder. O’ndan rehberlik, teselli ve güç istemeye yöneltir. Yehova’nın dualarımızın uzunluğuna veya sıklığına hiçbir sınırlama koymadığını bilmek rahatlatıcı değil mi? Dua ayrıcalığına gerçekten değer veriyorsak, gökteki Babamıza dua etmek için birçok fırsat yaratacağız.

15. Topluluk önünde olsun kişisel olsun, duaların sonunda neden “Amin” demeliyiz?

15 Duanın sonunda neden “Amin” demeliyiz? “Amin” sözcüğü, “elbette” veya “öyle olsun” anlamına gelir. Kutsal Yazılardaki örnekler topluluk önünde olsun kişisel olsun, duaların sonunda “Amin” demenin uygun olduğunu gösterir (1. Tarihler 16:36; Mezmur 41:13). Kişisel duamızın sonunda “Amin” demekle sözlerimizin içtenliğini vurgulamış oluruz. Topluluk önünde yapılan bir duanın sonunda ise sessizce ya da yüksek sesle “Amin” dediğimizde, ifade edilen düşüncelere katıldığımızı gösteririz (1. Korintoslular 14:16).

TANRI DUALARIMIZI NASIL CEVAPLAR?

16. Dua konusunda neye güvenebiliriz?

16 Yehova duaları gerçekten cevaplar mı? Tabii ki. “Duayı dinleyen” Tanrımızın milyonlarca insanın içten dualarını cevapladığından kesinlikle emin olabiliriz (Mezmur 65:2). Yehova dualarımızı çeşitli şekillerde cevaplayabilir.

17. Tanrı’nın dualarımızı cevaplamak için melekleri ve yeryüzündeki hizmetçilerini kullandığı neden söylenebilir?

17 Yehova meleklerini ve yeryüzündeki hizmetçilerini kullanarak duaları cevaplayabilir (İbraniler 1:13, 14). Kutsal Kitabı anlamalarına yardım etmesi için Tanrı’ya dua etmiş birçok kişinin örneği var. Bu kişiler dua ettikten kısa süre sonra Yehova’nın hizmetçilerinden biriyle karşılaştılar. Böyle tecrübeler duyuru işini meleklerin yönlendirdiğini kanıtlar (Vahiy 14:6). Yehova, gerçekten ihtiyacımız olduğu anda ettiğimiz dualara cevap olarak Şahitlerinden birini bize yardım etmeye yönlendirebilir (Özdeyişler 12:25; Yakup 2:16).

Yehova, dualarımıza cevap olarak bir iman kardeşimizi bize yardım etmeye yönlendirebilir

18. Yehova hizmetçilerinin dualarını cevaplamak için kutsal ruhunu ve Sözünü nasıl kullanır?

18 Yehova Tanrı hizmetçilerinin dualarını cevaplamak için kutsal ruhunu ve Sözü olan Kutsal Kitabı da kullanır. Sınavlarla başa çıkabilmek için O’ndan yardım istediğimizde kutsal ruhu aracılığıyla bize rehberlik ve güç verir (2. Korintoslular 4:7). Rehberlik istediğimizde çoğu zaman Kutsal Kitaptan cevap buluruz, böylece Yehova hikmetli kararlar vermemize yardım eder. Kutsal Kitabı kişisel olarak incelerken ve bu kitap gibi Kutsal Yazılara dayalı yayınları okurken bize yardımcı olacak ayetler bulabiliriz. Ayrıca bir ibadette söylenenler veya cemaatte iyiliğimizi düşünen bir ihtiyarın söyledikleri de Kutsal Yazılardan üzerinde düşünmemiz gereken noktalara dikkatimizi çekebilir (Galatyalılar 6:1).

19. Bazen bize dualarımız cevaplanmıyor gibi geliyorsa neyi düşünmeliyiz?

19 Bazen bize Yehova dualarımızı cevaplamakta gecikiyormuş gibi gelebilir. Fakat bunun nedeni asla O’nun dualarımızı cevaplayamıyor olması değildir. Unutmamalıyız ki, Yehova duaları Kendi amacı doğrultusunda ve uygun gördüğü zamanda cevaplar. Yehova ihtiyaçlarımızı ve bunları nasıl karşılayacağını bizden çok daha iyi bilir. Çoğu zaman ‘istemeye, aramaya ve kapıyı çalmaya devam etmemize’ izin verir (Luka 11:5-10). Böyle ısrarlı olmamız Tanrı’ya, isteğimizin içten, imanımızın gerçek olduğunu gösterir. Ayrıca Yehova dualarımızı hemen fark edemeyeceğimiz şekillerde de cevaplayabilir. Örneğin belirli bir sorun hakkında dua etmiş olabiliriz. Yehova duamızı, o zorluğu ortadan kaldırarak değil, bize dayanma kuvveti vererek cevaplayabilir (Filipililer 4:13’ü okuyun).

20. Dua etme ayrıcalığından neden tam olarak yararlanmalıyız?

20 Uçsuz bucaksız evrenin Yaratıcısı uygun şekilde dua ederek Kendisine yakaran herkese yakındır. Bunun için ne kadar minnettar olsak azdır! (Mezmur 145:18’i okuyun). Çok değerli bir ayrıcalık olan duadan tam olarak yararlanalım. Bunu yaparsak, duayı dinleyen Yehova’ya her zamankinden daha yakın olabileceğiz ve bu da bize sevinç verecek.