İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 14. BÖLÜM

Tanrı Peygamberleri Aracılığıyla Konuşuyor

Tanrı Peygamberleri Aracılığıyla Konuşuyor

Tanrı, verdiği hükümleri, kabul ettiği tapınmayı ve Mesih’le bağlantılı ümidi bildirmeleri için peygamberler görevlendiriyor

İSRAİL ve Yahuda krallarının hüküm sürdüğü dönem boyunca bir grup insan özel bir rol üstlendi; bunlar peygamberlerdi. Onlar Tanrı’nın bildirilerini ileten, her biri olanağüstü iman ve cesaret göstermiş kişilerdi. Şimdi Tanrı’nın peygamberleri tarafından bildirilen dört önemli temayı ele alalım.

1. Yeruşalim’in yıkımı. Başta İşaya ve Yeremya olmak üzere, Tanrı’nın peygamberleri uzun zaman önceden Yeruşalim’in yıkılacağı ve ıssız bırakılacağı uyarısında bulundular. Şehrin neden Tanrı’nın öfkesini hak ettiğini etkili bir dille anlattılar. Sahte dine ait uygulamalar, yozlaşma ve şiddet bu şehrin Yehova’yı temsil ettiği iddiasını çürütüyordu (2. Krallar 21:10-15; İşaya 3:1-8, 16-26; Yeremya 2:1–3:13).

2. Doğru tapınma sisteminin yeniden kurulması. Tanrı’nın halkı 70 yıllık sürgün döneminin ardından Babil’den kurtulup özgür olacaktı. Issız kalmış yurtlarına dönerek Yeruşalim’de Yehova’nın mabedini yeniden inşa edeceklerdi (Yeremya 46:27; Amos 9:13-15). İşaya Babil’i yenilgiye uğratacak kişinin Koreş adlı fatih olacağını 200 yıl önceden bildirmişti; bu hükümdar Tanrı’nın halkına O’nun kabul ettiği tapınma sistemini yeniden kurma fırsatı verecekti. İşaya Koreş’in eşsiz savaş stratejisinin ayrıntılarını da vermişti (İşaya 44:24–45:3).

3. Mesih’in yeryüzüne gelişi ve yaşamı. Mesih Beytlehem kasabasında doğacaktı (Mika 5:2). O alçakgönüllü biri olacaktı ve Yeruşalim’e bir eşeğin sırtında girecekti (Zekeriya 9:9). Nazik ve şefkatli olmasına rağmen toplumda sevilmeyen ve birçok insan tarafından reddedilen biri olacaktı (İşaya 42:1-3; 53:1, 3). Sonra da zalimce öldürülecekti. Peki bu onun sonu anlamına mı gelecekti? Hayır, yaşamını kurban etmesi pek çok insanın günahlarının bağışlanmasını mümkün kılacaktı (İşaya 53:4, 5, 9-12). Ve bu ancak diriltilmesiyle başarılabilirdi.

4. Mesih’in dünyayı yönetecek hükümdarlığı. Kusurlu insanlar barışçı bir yönetim sağlamakta tamamen yetersiz kalırlar; oysa Kral Mesih, Barış Hükümdarı olarak adlandırılacaktı (İşaya 9:6, 7; Yeremya 10:23). Onun hükümdarlığında tüm insanlar birbirleriyle, hatta bütün hayvanlarla da barış içinde olacaktı (İşaya 11:3-7). Artık hastalık olmayacaktı (İşaya 33:24). Ölüm bile sonsuza dek yok edilecekti (İşaya 25:8). Daha önce ölmüş olan insanlar Mesih’in hükümdarlığı sırasında yeryüzünde yaşamak üzere diriltilecekti (Daniel 12:13).

(İşaya, Yeremya, Daniel, Amos, Mika ve Zekeriya kitaplarına dayanır.)