İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 9. BÖLÜM

İsrailoğulları Kral İstiyor

İsrailoğulları Kral İstiyor

İsrail’in ilk kralı Saul Tanrı’ya itaat etmiyor. Ondan sonra tahta Davut geçiyor ve Tanrı onunla sonsuza dek sürecek bir krallık için ahit yapıyor

ŞİMŞON’UN döneminden sonra Samuel İsrail’de peygamber ve hâkim olarak hizmet etti. İsrailoğulları diğer milletler gibi başlarında kral olarak bir insanın bulunmasını istiyor ve bunu Samuel’e devamlı söylüyorlardı. Bu Yehova Tanrı’yı hor görmek anlamına geliyordu; yine de O, Samuel’e milletin isteğine uymasını emretti. Tanrı kral olarak Saul adlı alçakgönüllü bir adamı seçti. Fakat Kral Saul zamanla kibirli ve itaatsiz biri oldu. Bunun üzerine Yehova onu reddetti ve Samuel’e kral olarak başka birini atamasını söyledi; bu, Davut adlı bir gençti. Ancak Davut kral olana dek yıllar geçecekti.

Davut muhtemelen henüz ergenlik çağındayken Saul’un ordusunda hizmet eden ağabeylerini ziyarete gitmişti. Tüm ordu bir düşman savaşçı yüzünden dehşet içindeydi; Golyat adlı bu dev adam onlara ve Tanrılarına meydan okuyordu. Bu duruma öfkelenen Davut, dev Golyat’ın savaş meydanında dövüşme çağrısını kabul etti. Genç adam, boyu 3 metreye yaklaşan rakibinin karşısına yalnızca bir sapan ve birkaç taşla çıktı. Golyat’ın alaylı sözleri üzerine Davut kendisinin bu devden çok daha iyi donanmış olduğunu söyledi, çünkü Yehova Tanrı’nın adıyla savaşıyordu! Sonra Golyat’ı tek bir taşla yere serdi ve başını kendi kılıcıyla kesti. Dehşete kapılan Filistî ordusu kaçtı.

Saul başlangıçta genç Davut’un cesaretinden etkilendi ve onu ordusunun başına getirdi. Fakat Davut’un başarıları Saul’da şiddetli bir kıskançlığa yol açtı. Davut canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve yıllarca kaçak hayatı yaşadı. Buna rağmen Davut, Kral Saul’un Yehova Tanrı tarafından atandığını düşünerek, kendisini öldürmeye çalıştığı halde ona vefalı kaldı. Sonra Saul bir çarpışmada öldü. Çok geçmeden Davut Yehova’nın vaat ettiği gibi kral oldu.

“Ben de onun kraliyet tahtını devirler boyu pekiştireceğim” (2. Samuel 7:13).

Davut kralken Yehova Tanrı’ya bir mabet inşa etmeyi çok arzuladı. Ancak Yehova Davut’a bunu onun soyundan birinin yapacağını söyledi. O kişi Davut’un oğlu Süleyman olacaktı. Bununla birlikte, Tanrı Davut’la muhteşem bir ahit yaparak onu ödüllendirdi: Onun soyundan eşi benzeri olmayan bir hanedan gelecekti. En sonunda da bu hanedandan Kurtarıcı, Aden’de vaat edilen soy gelecekti. O Mesih olacaktı; bu ifade Tanrı tarafından atanmış, “özel bir konuma tayin edilmiş kişi” anlamına gelir. Yehova Tanrı Mesih’in sonsuza dek kalacak bir hükümetin, bir krallığın yöneticisi olacağını vaat etti.

Davut derin bir minnettarlıkla mabet projesi için muazzam miktarda altın, gümüş ve başka yapı malzemeleri topladı. Ayrıca, Tanrı ilhamıyla çok sayıda mezmur besteledi. Yaşamının sonuna doğru şu gerçeği ifade etti: “Benim aracılığımla konuşan Yehova’nın ruhuydu, O’nun sözü dilimdeydi” (2. Samuel 23:2).

(1. Samuel, 2. Samuel, 1. Tarihler, İşaya 9:7, Matta 21:9, Luka 1:32 ve Yuhanna 7:42’ye dayanır.)