İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 5. BÖLÜM

Tanrı İbrahim ve Ailesine Nimetler Veriyor

Tanrı İbrahim ve Ailesine Nimetler Veriyor

İbrahim’in torunları refaha kavuşuyor. Tanrı Yusuf’u Mısır’da koruyor

YEHOVA en sevdiği varlığın gün gelip acılar çekeceğini ve öleceğini biliyordu. Başlangıç 3:15’te kayıtlı peygamberlik sözleri bu gerçeği ima ediyordu. Tanrı bu ölümün Kendisi için ne kadar değerli olduğunu insanlığın anlamasını sağlayabilir miydi? Kutsal Kitapta bununla ilgili yaşanmış bir örnek bulunuyor. Tanrı İbrahim’den sevgili oğlu İshak’ı kurban etmesini istemişti.

İbrahim’in büyük bir imanı vardı. Hatırlayacağınız gibi, Tanrı ona önceden bildirilen kurtarıcının, yani soyun İshak’tan geleceğini vaat etmişti. İbrahim, gerekirse İshak’ı dirilteceğine güvenerek, Tanrı’ya itaat edip oğlunu kurban etmeye gitti. Fakat Tanrı’nın gönderdiği melek İbrahim’i tam zamanında durdurdu. Tanrı İbrahim’in en değerli varlığını Kendisine sunmaya hazır oluşunu överek bu sadık adama vaatlerini tekrarladı.

Daha sonra İshak’ın iki oğlu oldu; bunlar Esav ve Yakup’tu. Yakup Esav’dan farklıydı; ruhi şeylere değer veriyordu ve bu yüzden ödüllendirildi. Tanrı Yakup’un adını İsrail olarak değiştirdi; İsrail’in 12 oğlu, İsrailoğullarının kabile başları oldu. Peki bu aile nasıl büyük bir millete dönüştü?

Her şey Yakup’un diğer oğullarının küçük kardeşleri Yusuf’u kıskanmasıyla başladı. Onu köle olarak sattılar, Yusuf Mısır’a götürüldü. Fakat Tanrı bu sadık ve cesur genci destekledi. Yusuf korkunç zorluklar yaşamasına rağmen, sonunda Mısır hükümdarı Firavun’dan özel bir ilgi gördü ve büyük yetki aldı. Bu tam zamanında olmuştu, çünkü Yakup kıtlık yüzünden oğullarından bazılarını yiyecek almaları için Mısır’a göndermişti ve o sırada Yusuf orada tüm gıda işlerinden sorumlu konumdaydı! Pişman durumdaki kardeşleriyle buluştuğu dokunaklı bir sahnenin ardından Yusuf onları bağışladı ve tüm ailenin Mısır’a taşınması için düzenleme yaptı. Onlara çok güzel bir yurt, bir halk olarak refah içinde çoğalabilecekleri topraklar verildi. Yusuf Tanrı’nın, vaatlerini gerçekleştirmek için olayları böyle yönlendirdiğini anlamıştı.

Yaşlı Yakup kalan ömrünü Mısır’da, giderek büyüyen ailesinin yanında geçirdi. Ölüm döşeğindeyken, vaat edilen soyun, yani Kurtarıcının, oğlu Yahuda’nın soyundan doğacak kudretli bir hükümdar olacağını bildirdi. Yıllar sonra Yusuf da ölmeden önce Tanrı’nın bir gün Yakup’un ailesini Mısır’dan çıkaracağını bildirerek peygamberlik etti.

(Başlangıç 20–50. bölümlere ve İbraniler 11:17-22’ye dayanır.)