İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 18. BÖLÜM

İsa Mucizeler Yapıyor

İsa Mucizeler Yapıyor

İsa yaptığı mucizelerle Kral olarak gücünü nasıl kullanacağını gösterdi

TANRI İsa’ya diğer insanların başaramayacağı şeyleri yapma gücü verdi. İsa çok sayıda mucize yaptı ve bunları genellikle kalabalığın gözü önünde gerçekleştirdi. Bu mucizeler, kusurlu insanların asla başa çıkamayacakları düşmanlar ve aşamayacakları engeller karşısında İsa’nın zafer kazanabileceğini gösterdi. Bazı örnekleri ele alalım.

Açlık. İki farklı olayda İsa binlerce aç insanı yalnızca birkaç somun ekmek ve birkaç balıkla doyurdu. Her iki durumda da herkes için gerekenden çok daha fazla yiyecek sağlanmıştı.

Hastalık. İsa insanlardaki “her türlü hastalık ve illeti” iyileştirdi (Matta 4:23). Görme ya da işitme yetilerini kaybetmiş kişiler, cüzam ve sara hastaları İsa’nın elinden şifa buldular. O topalları, kötürümleri ve sakatları da iyi etti. Üstesinden gelemediği bir hastalık yoktu.

Tehlikeli hava koşulları. İsa ve öğrencileri Celile Gölünün karşı kıyısına tekneyle geçerken şiddetli bir fırtına koptu. Öğrencileri dehşete kapılmıştı. İsa ise sadece fırtınaya baktı ve “Dur! Sakin ol!” dedi. Bunun üzerine ortalık sütliman oldu (Markos 4:37-39). Başka bir olayda İsa, korkunç bir fırtına sırasında suyun üzerinde yürüdü (Matta 14:24-33).

Kötü ruhlar. Kötü ruhlar insanlardan çok daha güçlüdür. Tanrı’nın düşmanı olan bu zalim varlıkların pençesine düşmüş çok sayıdaki insanın onlardan kurtulmaya gücü yetmedi. Ancak pek çok olayda İsa bu ruhları kovdu ve onların kurbanı durumundaki insanları kurtardı. İsa bu ruhlardan korkmadı. Tam tersi, onlar İsa’dan korktu, çünkü yetkisini biliyorlardı.

Ölüm. Ölüm hiçbir insanın yenemediği bir düşmandır, dolayısıyla yerinde olarak “son düşman” diye adlandırılmıştır (1. Korintoslular 15:26). Fakat İsa ölüleri diriltti. Dul bir kadına ölen genç oğlunu, kederli bir ana babaya da kızlarını geri verdi. İsa’nın diriltme mucizelerinden en çarpıcı olanı da, yaklaşık dört gündür ölü olmasına rağmen, yasını tutan büyük bir kalabalığın önünde sevgili dostu Lazar’ı diriltmesiydi! İsa’nın en amansız düşmanları bile bu mucizeyi yaptığını inkâr edemediler (Yuhanna 11:38-48; 12:9-11).

İsa bütün bu mucizeleri neden yaptı? Yardım ettiği bu insanların hepsi eninde sonunda ölümün kurbanı olmayacak mıydı? Elbette, fakat İsa’nın mucizelerinin kalıcı bir yararı vardı. Bunlar, Kral Mesih’in yönetimi hakkında peygamberler tarafından bildirilmiş heyecan verici vaatlerin gerçekleşeceğine dair kesin bir kanıt oluşturdu. Tanrı’nın atadığı Kralın açlığı, hastalığı, tehlikeli hava koşullarını, kötü ruhları ve bizzat ölümü tamamen ortadan kaldıracağından kuşkulanmaya gerek yoktur. O Tanrı’nın kendisine böyle bir güç verdiğini kanıtlamış durumdadır.

(Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarına dayanır.)