İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 26. BÖLÜM

Cennete Dönüş!

Cennete Dönüş!

Yehova Tanrı, Mesih’in yönetimindeki Krallık aracılığıyla isminin kutsallığını ve egemenliğinin haklılığını gösteriyor, tüm kötülükleri yok ediyor

KUTSAL KİTABIN son kısmı olan Vahiy tüm insanlığa ümit verir. Elçi Yuhanna bu kitapta kendisine görüntülerle iletilen mesajları kaleme alır. Bunlar Yehova’nın amacının gerçekleşmesiyle muhteşem bir sona ulaşan bir dizi görüntüdür.

İlk görüntüde, diriltilmiş İsa bazı cemaatlere hitap eder; onları över ve tembihlerde bulunur. Sonraki görüntü, gökteki varlıkların övgülerle Tanrı’yı yücelttiği bir sahneyi anlatarak bizi Tanrı’nın tahtının önüne götürür.

Tanrı’nın amacı adım adım gerçekleşirken, “Kuzu” olarak tasvir edilen İsa Mesih’e yedi mühürlü bir tomar verilir. İlk dört mührün açılmasıyla dünya sahnesine bazı atlılar çıkar; bu atlılar birer simgedir. İlk atlı, beyaz bir atın üzerindeki İsa’dır; Kral olarak taç giymiştir. Ardından gelen farklı renklerdeki atlar ve binicileri dünyada var olan ortamın son günleri boyunca yaşanacak olayları simgeler; bunlar savaş, kıtlık ve salgın hastalıklardır. Yedinci mührün açılması yedi simgesel borazanın çalınmasına yol açar; bu Tanrı’nın hükümlerinin duyurulması anlamına gelir. Bunun sonucunda yedi bela görülür ki, bunlar da Tanrı’nın öfkesinin ifadeleridir.

Gökte, yeni doğmuş bir erkek bebekle tasvir edilen yeni yönetim, yani Tanrı’nın Krallığı kurulur. Sonra bir savaş kopar; Şeytan ve kötü melekleri yeryüzüne atılır. Gökte, “Yer ve deniz, vay halinize!” diyen güçlü bir ses duyulur; çünkü zamanının az olduğunu bilen İblis büyük bir öfke içindedir (Vahiy 12:12).

Yuhanna gökte İsa’yı temsil eden bir kuzu görür. Ve İsa’nın yanında insanlar arasından seçilmiş 144.000 kişi bulunmaktadır. Onlar İsa ile birlikte “kral olarak hüküm sürecek” kişilerdir. Böylece Vahiy kitabı vaat edilmiş soyun diğer kısmını oluşturan kişilerin sayısının 144.000 olduğunu açıklar (Vahiy 14:1; 20:6).

Dünyanın yöneticileri “Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın büyük gününde yapılacak savaş için” toplanırlar; bu Armagedon savaşıdır. Onlar beyaz atın binicisiyle, yani gökteki ordulara önderlik eden İsa’yla savaşır. Bu dünyanın tüm yöneticileri yok edilir. Şeytan bağlanır, İsa ve onunla birlikte olan 144.000 yönetici yeryüzü üzerinde “bin yıl” hüküm sürer. Bin yılın sonunda Şeytan yok edilir (Vahiy 16:14; 20:4).

Mesih ve onunla birlikte hüküm sürecek 144.000 kişinin yönetimi itaatli insanlar için neler başaracak? Yuhanna şöyle yazıyor: “[Yehova] gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:4). Böylece yeryüzü cennet olacak!

Vahiy kitabı böylece Kutsal Kitabın mesajına son noktayı koyar. Mesih’in yönetimindeki Krallık aracılığıyla Yehova’nın isminin kutsallığı ve O’nun egemenliğinin haklılığı sonsuza dek kesin şekilde kanıtlanmış olur!

(Vahiy kitabına dayanır.)