Daniel 1:1-21

1  Yahuda kralı Yehoyakim’in+ krallığının üçüncü yılında, Babil kralı Nabukadnezar Yeruşalim üzerine yürüyüp orayı kuşattı.+  Yehova, Yahuda kralı Yehoyakim’i ve Tanrı’nın* evindeki takımların+ bir kısmını onun eline verdi.+ O da bunları Şinar diyarına+ götürüp tanrısının evindeki hazine dairesine koydu.+  Sonra kral, saray başmemuru+ Aşpenaz’a, İsrailoğulları arasından, kral soyundan ve soylu ailelerden bazılarını getirtmesini söyledi.+  Bunlar hiçbir kusuru olmayan,+ güzel, her konuda anlayışlı ve hikmetli,+ öğrenmeye yatkın, bilgiyi kavrayabilen,+ kralın sarayında hizmet edebilecek yetenekte çocuklar olmalıydı.+ Onlara Kaldelilerin yazısını ve dilini öğretmesini emretti.  Kral onlar için kendi güzel yiyeceklerinden+ ve içtiği şaraptan her gün bir miktar ayrılmasını ve üç yıl bu şekilde beslenmelerini emretti; böylece üç yılın sonunda kralın önüne çıkabileceklerdi.  Yahudaoğullarından Daniel,+ Hananya, Mişael ve Azarya+ adlı çocuklar da getirilenler arasındaydı.  Saray başmemuru onlara yeni isimler koydu.+ Daniel’e Belteşazar,+ Hananya’ya Şadrak, Mişael’e Meşak ve Azarya’ya Abednego+ ismini verdi.  Daniel, kralın güzel yiyecekleriyle ve içtiği şarapla kendini kirletmemeye kararlıydı;+ bu nedenle saray başmemuruna sürekli ricada bulunuyordu.+  Tanrı, Daniel’in saray başmemurundan iyilik* ve merhamet görmesini sağladı.+ 10  Ve saray başmemuru Daniel’e şöyle dedi: “Sizin ne yiyip ne içeceğinizi kararlaştıran efendim kraldan ben korkarım.+ Eğer o sizin yüzünüzü yaşıtlarınızınkinden daha solgun görürse, benim başım belaya girer.” 11  Bunun üzerine saray başmemurunun+ Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya’nın başına koyduğu muhafıza Daniel şunları dedi: 12  “Lütfen bu hizmetkârlarını on günlük bir denemeden geçir, bize yememiz için sebze,+ içmemiz için su verilsin. 13  Sonra bir bizim yüzümüze bir de kralın güzel yiyeceklerinden yiyen çocukların yüzüne bak ve sonucu görüp bu hizmetkârlarına ona göre davran.” 14  Sonunda muhafız onların ricasını kabul edip on günlük bir deneme yapmaya karar verdi. 15  On günün sonunda onlar kralın güzel yiyeceklerinden yiyen tüm çocuklardan daha güzel ve daha iyi beslenmiş görünüyorlardı.+ 16  Bunun üzerine muhafız artık önlerine o güzel yiyecekleri ve şarabı getirmedi; onlara hep sebze verdi.+ 17  Tanrı bu dört çocuğa bilgi, her yazıyı anlama yeteneği ve hikmet bağışladı.+ Bu sayede Daniel her tür düşü ve görüntüyü kavrayabiliyordu.+ 18  Huzura getirilmeleri için kralın belirlediği dönemin sonunda, saray başmemuru onları Nabukadnezar’ın önüne çıkardı.+ 19  Kral onlarla konuştu. Aralarında Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya gibisi yoktu.+ Onlar kralın hizmetinde kaldılar.+ 20  Kral hikmet ve anlayış gerektiren+ her konuda onlara sorular sordu; gördü ki bu gençler krallığının topraklarındaki tüm büyücü rahiplerden,+ ruh çağıranlardan+ on kat üstündü. 21  Daniel, Kral Koreş’in*+ birinci yılına kadar hizmetine devam etti.

Dipnotlar

Da 1:2 Başlangıç 5:22’deki dipnota bakın.
Da 1:9 Ya da “vefalı sevgi”
Da 1:21 “Kyros” ya da “Kuros” olarak da bilinir.