Başlangıç 5:1-32

5  Âdem’in soyunu anlatan kayıt budur. Tanrı Âdem’i yarattığı gün onu Kendisine benzer+ nitelikte var etti.  Onları erkek ve kadın olarak yarattı.+ Yaratıldıkları+ gün onları kutsadı ve “İnsan”+ diye adlandırdı.  Yüz otuz yaşındayken Âdem’in kendisi gibi olan, kendisine benzeyen bir oğlu oldu ve adını Şit+ koydu.  Şit doğduktan sonra Âdem sekiz yüz yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu.+  Âdem toplam dokuz yüz otuz yıl yaşayıp öldü.+  Şit yüz beş yaşındayken oğlu Enoş+ doğdu.  Enoş doğduktan sonra Şit sekiz yüz yedi yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu.  Şit toplam dokuz yüz on iki yıl yaşayıp öldü.  Enoş doksan yaşındayken oğlu Kenan+ doğdu. 10  Kenan doğduktan sonra Enoş sekiz yüz on beş yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu. 11  Enoş toplam dokuz yüz beş yıl yaşayıp öldü. 12  Kenan yetmiş yaşındayken oğlu Mahalalel+ doğdu. 13  Mahalalel doğduktan sonra Kenan sekiz yüz kırk yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu. 14  Kenan toplam dokuz yüz on yıl yaşayıp öldü. 15  Mahalalel altmış beş yaşındayken oğlu Yared+ doğdu. 16  Yared doğduktan sonra Mahalalel sekiz yüz otuz yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu. 17  Mahalalel toplam sekiz yüz doksan beş yıl yaşayıp öldü. 18  Yared yüz altmış iki yaşındayken oğlu Hanok+ doğdu. 19  Hanok doğduktan sonra Yared sekiz yüz yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu. 20  Yared toplam dokuz yüz altmış iki yıl yaşayıp öldü. 21  Hanok altmış beş yaşındayken oğlu Metuşelah+ doğdu. 22  Metuşelah doğduktan sonra Hanok üç yüz yıl daha Tanrı’nın* yolunda yürüdü.* Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu. 23  Hanok toplam üç yüz altmış beş yıl yaşayıp öldü. 24  Hanok Tanrı’nın+ yolundan+ ayrılmadı. Sonra ortadan kayboldu, çünkü Tanrı onu almıştı.+ 25  Metuşelah yüz seksen yedi yaşındayken oğlu Lamek+ doğdu. 26  Lamek doğduktan sonra Metuşelah yedi yüz seksen iki yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu. 27  Metuşelah toplam dokuz yüz altmış dokuz yıl yaşayıp öldü. 28  Lamek yüz seksen iki yaşındayken bir oğlu oldu. 29  “Yehova’nın lanetlediği+ toprağı ellerimizle işlerken harcadığımız emeği, çektiğimiz eziyeti bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak” diyerek, çocuğa Nuh*+ ismini verdi. 30  Nuh doğduktan sonra Lamek beş yüz doksan beş yıl daha yaşadı. Bu arada, başka oğulları ve kızları da oldu. 31  Lamek toplam yedi yüz yetmiş yedi yıl yaşayıp öldü. 32  Nuh beş yüz yaşına geldi. Sonra, Sam,+ Ham+ ve Yafet+ adında üç oğlu oldu.

Dipnotlar

Ba 5:22 İbranice ha Elohim. Tanrı (Elohim) ifadesinin belgili tanımlıkla (ha) kullanıldığı ilk yer. Çoğunlukla tek gerçek Tanrı’ya atfeder.
Ba 5:22 Sözcük anlamıyla, “Tanrı’yla yürüdü”
Ba 5:29 Anlamı, “Rahatlık; Teselli”