Daniel 11:1-45

11  “Ben de ona destek olmak amacıyla yanında durmuş, onun için bir kale gibi olmuştum; Med Darius’un+ birinci yılıydı.  Şimdi hakikat neyse sana anlatacağım.+ Dinle, Pers+ ülkesinden üç kral daha çıkacak; dördüncüsü+ hepsinden daha büyük servet edinecek.+ Zenginliği sayesinde güçlenince Yunan krallığına karşı toplu bir seferberlik başlatacak.+  Sonra güçlü bir kral çıkacak. Geniş topraklar+ üzerinde hâkimiyet kurarak dilediğini yapacak.+  Gücünün doruğundayken*+ krallığı dağılıp dörde*+ bölünecek.+ Ancak onun soyuna geçmeyecek+ ve onun hâkimiyeti gibi olmayacak. Çünkü krallığı kökünden sökülecek; onun soyundan gelmeyenlerin eline geçecek.  Sonra güney kralı, onun komutanlarından biri, güçlenecek ve öbürü ona karşı üstünlük sağlayarak daha geniş topraklar üzerinde hâkimiyet kuracak.  Birkaç yıl sonra ittifaka girecekler. Uygun bir anlaşma yapılabilmesi için güney kralının kızı kuzey kralına gelecek. Ne var ki, kız gücünü koruyamayacak.+ Ne kral ne de kralın gücü kalacak. Kızla onu oraya getirenler ele verilecek; kızı bir zamanlar destekleyen kişi ile kızın babası da.  Kızın kökünden bir sürgün+ çıkacak, kralın* yerine o geçecek. Kuzey kralının ordusunun üzerine yürüyecek, kalesine saldıracak ve onları yenecek.  Sonra onlardan aldığı tanrılar,+ dökme putlar, gümüşten, altından güzel mallar ve tutsaklarla birlikte Mısır’a gidecek. Ve kuzey kralından birkaç yıl uzak duracak.  Daha sonra güney kralının topraklarına girecek, ardından kendi topraklarına dönecek. 10  Onun* oğullarına gelince, büyük bir ordu toplayarak savaşa hazırlanacaklar. Sel gibi hiç durmadan ilerleyecek. Ama sonra yol boyu savaşarak kalesine geri dönecek. 11  Güney kralı öfkelenecek, kuzey kralının üzerine yürüyüp onunla savaşacak. O da büyük bir orduyla o kralın karşısına çıkacaksa da, ordusu onun eline düşecek.+ 12  O orduyu saf dışı edince gurura kapılıp+ on binlerce kayıp verdirecek.* Ne var ki, güçlü konumunu değerlendiremeyecek. 13  Ardından, kuzey kralı ilkinden daha büyük bir ordu toplayarak ona karşılık verecek. Vakitler, yıllar geçtikten sonra çok iyi donatılmış+ büyük bir orduyla+ gelecek. 14  O zamanlar güney kralına karşı ayaklananlar çok olacak. Senin halkının zorbaları* da bir düşü gerçekleştirme sevdasına kapılacak,+ ama başarılı olamayacaklar.+ 15  Sonra kuzey kralı gelip kuşatma rampası kuracak+ ve savunması güçlü bir şehri ele geçirecek. Güneyin güçleriyse buna karşı koyamayacak; en seçkin adamları bile dayanamayacak. Kimsede dayanacak güç kalmayacak. 16  Ona* saldıran istediğini yapacak. Karşısında kimse duramayacak. Diyarın Tacına+ yerleşecek. İmha gücü elinde olacak.+ 17  Krallığının tüm gücünü seferber etmeyi aklına koyacak.+ Kendisiyle anlaşmaya varılacak+ ve işlerinde başarılı olacak.+ Mahvetmek amacıyla kızı ona verecek. Ancak kız tavrını korumayacak, artık onun tarafında olmayacak.+ 18  Sonra kral gözünü deniz kıyılarına+ dikecek ve birçoğunu ele geçirecek. Ama bir komutan onun bu hakaretine son verecek. Yaptıklarını ona ödetecek. 19  Bunun üzerine, gözünü kendi ülkesinin kalelerine dikecek. Fakat tökezleyip düşecek ve bir daha ortaya çıkmayacak.+ 20  Görkemli krallığın topraklarında sayım yaptıran*+ biri+ onun yerine geçecek. Fakat birkaç gün içinde yok olacak; yok oluşu öfke veya savaş sonucunda olmayacak. 21  Yerine hor görülen biri geçecek,+ ona krallık onuru verilmeyecek. Kaygısız bir dönemde devreye girecek.+ Dalkavukluk+ ederek krallığı ele geçirecek. 22  Baskıncı güçlerse,+ onun adına bastırılıp saf dışı edilecekler.+ Ahit+ Önderi+ de saf dışı edilecek.+ 23  Kendisiyle ittifaka girildiğinden hilelerini sürdürecek. Küçük bir topluluk sayesinde sivrilip güçlenecek.+ 24  Kaygısız bir dönemde+ vilayetin en zengin yerlerine de girerek, atalarının ve onların atalarının yapmadıklarını yapacak. Onlara yağma malı, ganimet ve servet dağıtacak. Savunması güçlü yerlere karşı düzenler kuracak,+ ama sadece bir süre için. 25  Cesaret bulup güç toplayarak büyük bir orduyu güney kralına karşı seferber edecek. Güney kralı hazırlanarak çok büyük ve kuvvetli bir orduyla savaşa girişecek. Fakat kuzey kralı kendisine karşı kurulan düzenler yüzünden ayakta kalamayacak, dayanamayacak. 26  Onu, güzel yemeklerini yiyenler yıkacak. Askeri gücü de çökertilecek; çok kişi vurulup öldürülecek. 27  Bu iki krala gelince, yüreklerinde kötü niyetlerle, bir masada+ durmadan yalan söyleyecekler.+ Ancak hiçbir girişimleri iyi sonuç vermeyecek,+ çünkü son, belirlenen zamanda gelecek.+ 28  O* sonra çok malla ülkesine dönecek. Yüreği kutsal ahde+ karşı olacak. Giriştiği işleri başarıp+ ülkesine geri gidecek. 29  Belirlenmiş dönemde+ yine dönüp güneyin üzerine yürüyecek.+ Ancak sonuç önceki gibi olmayacak. 30  Üzerine Kittim+ gemileri gelecek, canı sıkılacak. Geri dönecek, kutsal ahde+ lanetler yağdıracak+ ve tuttuğunu koparacak. Sonra tekrar dönüp kutsal ahdi bırakanlarla ilgilenecek. 31  Emrindeki askeri güçler gidip kutsal mekânın, kalenin kutsallığını bozacaklar.+ Günlük sunuyu ortadan kaldıracaklar.+ Ve yıkıcı+ iğrenç şeyi+ oraya koyacaklar. 32  O, ahdin+ aleyhinde çalışanları tatlı sözlerle+ saptıracak.+ Fakat Tanrısını tanıyan+ halk üstün gelip+ işinde başarılı olacak. 33  O halkın içindeki sağgörülülere+ gelince, birçok kişiye anlayış kazandıracaklar.+ Ne var ki günlerce, kılıçla, ateşle, tutsaklıkla, yağma edilerek+ sendeletilecekler. 34  Fakat sendeleyince biraz yardım görecekler.+ Birçokları yaltaklanarak+ onlara katılacak. 35  Sağgörülü olanlardan bazıları sendeletilecek,+ çünkü arındırılarak temizlenmeleri, ağartılmaları+ gerekecek ve bu son vakte kadar sürecek;+ son ise belirlenen zamanda+ gelecek. 36  Kral istediğini yapacak ve kendini her tanrıdan üstün sayıp yüceltecek.+ Tanrılar Tanrısına+ karşı hayret uyandıran sözler söyleyecek. Gazap son bulana kadar+ da başarılı olacak. Çünkü kararlaştırılanın yapılması gerekir. 37  Hiçbir tanrıyı önemsemeyecek; ne atalarının Tanrısını ne de kadınların arzuladığını. Kendisini hepsinden üstün tutacak.+ 38  Bununla birlikte, bulunduğu konumdan hisarlar tanrısını, atalarının bilmediği bir tanrıyı altınla, gümüşle, değerli taşlarla ve güzel şeylerle yüceltecek. 39  Yabancı bir tanrıyla, en güçlü kalelere karşı başarılı olacak. Kendisini tanıyanları alabildiğine onurlandıracak, onları birçoğunun başına yönetici atayacak ve bedel olarak toprakları paylaştıracak. 40  Son vakitte güney kralı+ onunla çekişme içinde olacak. Kuzey kralı savaş arabaları, atlılar ve çok sayıda gemiyle onun üzerine fırtına gibi gelecek. Ülkelere girecek, girdiği yerleri sel gibi basacak. 41  Diyarın Tacına+ da girecek+ ve birçok ülkeyi yenilgiye uğratacak.+ Ancak Edom, Moab+ ve Ammonoğullarının çoğunluğu onun elinden kurtulacak. 42  Ülkelere el uzatıp duracak. Mısır+ diyarına gelince, o da kurtulamayacak. 43  Mısır’ın altın, gümüş bütün gizli hazinelerini ve tüm güzel şeylerini kontrolü altına alacak. Libyalılar ve Habeşler onun izinden gidecekler. 44  Ne var ki, gündoğusundan+ ve kuzeyden gelen haberler onu rahatsız edecek.+ Birçoklarını yok edip ortadan kaldırmak üzere büyük bir öfkeyle yola çıkacak.+ 45  Büyük denizle Diyarın Tacının+ kutsal dağı arasına görkemli çadırlarını kuracak. Ve yolun sonuna varacak,+ ona yardım eden olmayacak.”+

Dipnotlar

Da 11:4 Sözcük anlamıyla, “ayağa kalktığında”
Da 11:4 Sözcük anlamıyla, “göklerin dört yeline”
Da 11:7 Muhtemelen “güney kralının”
Da 11:10 Muhtemelen “kuzey kralının”
Da 11:12 Muhtemelen “güney kralı”
Da 11:14 Ya da “haydutları”
Da 11:16 Muhtemelen “güney kralına”
Da 11:20 Muhtemelen vergi toplamak için yapılan sayım. 2. Krallar 23:35’le karşılaştırın.
Da 11:28 Muhtemelen “kuzey kralı”