İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 15. BÖLÜM

Sürgündeki Peygamberin Geleceğe Dair Gördükleri

Sürgündeki Peygamberin Geleceğe Dair Gördükleri

Daniel Tanrı’nın Krallığı ve gelecek Mesih hakkında bazı gerçekleri bildiriyor. Babil düşüyor

YERUŞALİM’İN yıkımından önce, yenik düşmüş Yahuda Krallığından tutsak olarak Babil’e götürülen Yahudiler arasında sadakatiyle göze çarpan Daniel adlı bir genç vardı. Sürgündeki Yahudilerden bazılarıyla birlikte ona da bir ölçüde özgürlük bağışlanmıştı. Daniel Babil’deki uzun yaşamı boyunca Tanrı’nın lütfunu bol bol gördü, öyle ki Tanrı onu aslanlar çukurunda ölmekten bile kurtardı, ayrıca ona uzak geleceğe dair görüntüler verdi. Daniel’in geleceğe yönelik bildirilerinin en önemlileri Mesih ve onun hükümdarlığı hakkındaydı.

Daniel Mesih’in ne zaman geleceğini öğreniyor. Tanrı, halkının “Önder Mesih’i” ne zaman beklemesi gerektiğini Daniel’e bildirdi: Mesih, Yeruşalim surlarının yeniden inşası ve onarımı için buyruğun çıkmasından 69 “hafta” sonra gelecekti. Normal bir hafta yedi günden oluşur; burada ise her biri yedi yıldan oluşan “haftalar” söz konusuydu. Bu buyruk, Daniel’in zamanından çok daha sonra, MÖ 455’te çıktı. Toplam 483 yıl sürecek olan 69 “hafta” o tarihte başladı ve MS 29’da sona erdi. O yılda neler olduğunu bu yayının sonraki kısımlarından birinde göreceğiz. Daniel Mesih’in günahlara kefaret olarak öldürüleceğini, yani idam edileceğini de önceden gördü (Daniel 9:24-26).

Mesih gökte Kral olacak. Daniel gökten gelen olağanüstü bir görüntüde “insanoğluna benzer biri” olarak söz ettiği Mesih’i Yehova Tanrı’nın tahtına yaklaşırken gördü. Yehova ona “saltanat, itibar ve krallık” verdi. Bu Krallık sonsuza dek sürecekti. Daniel Mesih’in Krallığıyla ilgili heyecan verici başka bir ayrıntıyı da öğrendi; Kral yönetimi “Yüceler Yücesinin kutsal halkı” olarak söz edilen bir insan grubuyla paylaşacaktı (Daniel 7:13, 14, 27).

Krallık bu dünyaya ait yönetimleri yok edecek. Tanrı Daniel’in Babil kralı Nabukadnezar’ı şaşırtan bir düşü yorumlayabilmesini sağladı. Kral dev bir heykel görmüştü; heykelin başı altın, göğsü ve kolları gümüş, karnı ve kalçası bakır, bacakları demir, ayakları ise kille karışık demirdi. Bir dağdan kopup gelen taş, heykeli zayıf durumdaki ayaklarından vurup paramparça etmişti. Daniel bu heykelin, altın baş gibi olan Babil’le başlayan ve uzun bir dönem boyunca birbiri ardından varlık gösteren dünya güçlerini temsil ettiğini açıkladı. Daniel bu kötü dünyaya hâkim olacak son yönetimlerin döneminde Tanrı’nın Krallığının harekete geçeceğini önceden gördü. Bu Krallık dünyanın tüm yönetimlerini ezip parçalayacaktı. Sonra da sonsuza dek hüküm sürecekti (Daniel 2. bölüm).

Daniel çok ileri bir yaşta Babil’in düşüşünü gördü. Kral Koreş (I. Kyros) peygamberlerin önceden bildirdiği şekilde şehri ele geçirdi. Çok geçmeden Yahudiler tutsaklıktan kurtuldular. Bu tam zamanında, yani yurtlarının ıssız kalacağı dönem olarak önceden bildirilen 70 yılın sonunda oldu. Yahudiler sadık yöneticilerin, kâhinlerin ve peygamberlerin yönlendirmesiyle Yeruşalim’i yeniden inşa ettiler ve Yehova’nın mabedini onardılar. Peki, 483 yılın sonunda neler olacaktı?

(Daniel kitabına dayanır.)