İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 11. BÖLÜM

Teselli Eden, Öğretici İlahiler

Teselli Eden, Öğretici İlahiler

Davut ve başkaları tapınmada kullanılmak üzere ilahiler yazıp besteliyor. Bu ilahilerden 150’sinin sözleri Mezmurlar kitabında yer alır

KUTSAL KİTABIN içindeki en uzun kısım ilahilerden oluşan bir derlemedir. Bu kısmın tamamının yazılması yaklaşık 1.000 yıl sürdü. Mezmurlar (Zebur) adlı bu kitaptaki sözler, şimdiye dek kaleme alınmış en derin anlamlı ve etkileyici iman ifadeleri arasındadır. Bu mezmurlarda sevinç, övgü ve şükrandan, keder, üzüntü ve tövbeye dek, insan duygularının geniş bir yelpazesi görülebilir. Mezmur yazarlarının Tanrı ile yakın, güven dolu bir ilişkileri olduğu açıktır. Bu eserlerde geliştirilen temalardan bazılarını ele alalım.

Yehova Tanrı Egemen olma hakkına sahiptir; tapınılmaya ve yüceltilmeye layıktır. Mezmur 83:18’de şunları okuyoruz: “Adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin.” Bazı mezmurlar yıldızlı gökler, yeryüzündeki yaşamın harikaları ve insan vücudunun muhteşem yapısı gibi eserleri için Yehova Tanrı’yı över (Mezmur 8, 19, 139, 148). Bazıları Yehova’yı Kendisine vefalı olanları koruyan ve onları kurtarmak üzere harekete geçen Tanrı olarak yüceltir (Mezmur 18, 97, 138). Bazıları da O’nu kötüleri cezalandıran ve mazlumları rahata kavuşturan adalet Tanrısı olarak yüceltir (Mezmur 11, 68, 146).

Yehova Tanrı Kendisini sevenlere yardım ve teselli sağlar. Mezmurların belki de en ünlüsü olan 23. Mezmur’da Davut, Yehova’yı koyunlarına rehberlik eden, onlarla ilgilenen ve onları koruyan sevgi dolu bir Çoban olarak tarif eder. Mezmur 65:2, Yehova’ya iman edenlere O’nun duaları dinlediğini hatırlatır. Ciddi bir suç işlemiş kişiler için 39. ve 51.Mezmurlar çok teselli edici olabilir; Davut o mezmurlarda ciddi hataları yüzünden duyduğu pişmanlığı tüm içtenliğiyle ifade eder ve Yehova’nın bağışlayıcılığına olan imanını dile getirir. Mezmur 55:22’de ise Yehova Tanrı’ya güvenmek ve kişisel yüklerimizin hepsini O’na bırakmak konusunda teşvik edici sözler bulunur.

Yehova Tanrı Mesih’in Krallığı aracılığıyla dünyayı değiştirecek. Mezmurlar kitabındaki bazı kısımların, Kral olacağı önceden bildirilen Mesih’e işaret ettiği çok açıktır. Örneğin 2. Mezmur bu Hükümdarın kendisine muhalif olan tüm ulusları yok edeceğini bildirir. Yine, 72. Mezmur aynı kralın açlığa, adaletsizliğe ve zulme son vereceğini açıklar. Mezmur 46:9’a göre de Tanrı Mesih’in yönetimindeki krallık aracılığıyla savaşları sona erdirecek, hatta tüm silahları yok edecektir. Son olarak, 37. Mezmur’da kötünün yok edileceğini, doğru insanların ise yeryüzünde küresel bir barış ve uyumun tadına vararak sonsuza dek yaşayacaklarını okuruz.

(Mezmurlar kitabına dayanır.)