İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 20. BÖLÜM

İsa Mesih Öldürülüyor

İsa Mesih Öldürülüyor

İsa yeni bir kutlama başlatıyor. İhanete uğruyor ve direğe geriliyor

ÜÇ BUÇUK yıldır duyuru ve eğitim işiyle meşgul olan İsa artık yerdeki yaşamının sonuna yaklaştığını biliyordu. Yahudi din adamları aralarında gizlice anlaşmış, onu öldürmek istiyorlar fakat bir kargaşaya yol açmaktan korkuyorlardı; çünkü halk İsa’yı peygamber olarak görüyordu. Bu sırada Şeytan İsa’nın 12 elçisinden biri olan Yahuda İskariyot’u etkisi altına alarak İsa’ya ihanet etmesini sağladı. Din adamları İsa’yı ele vermesi için Yahuda’ya 30 gümüş teklif ettiler.

Son gecesinde İsa Fısıh kutlaması nedeniyle elçileriyle bir aradaydı. Yahuda’yı oradan gönderdikten sonra İsa yeni bir kutlama başlattı; bu kutlama Efendimizin Anma Yemeği olarak adlandırıldı. Eline bir ekmek aldı, dua etti ve ekmeği bölüp 11 elçisine verdi. “Bu sizin uğrunuzda verilecek olan bedenimi temsil eder” dedi. “Beni anmak için bunu yapmaya devam edin.” Aynı şeyi şarap kâsesiyle de yaptı ve “Bu kâse sizin uğrunuzda dökülecek kanıma dayanan yeni ahdi temsil eder” dedi (Luka 22:19, 20).

İsa’nın o gece elçilerine söyleyeceği çok şey vardı. Onlara yeni bir emir verdi; birbirlerini bencillikten uzak bir sevgiyle sevmeliydiler. Şöyle dedi: “Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” (Yuhanna 13:34, 35). Ayrıca, yakında gerçekleşecek feci olaylardan ötürü kedere kapılmamalarını tembih etti. Büyük bir içtenlikle onlar için dua etti. Birlikte ilahiler söyleyerek gecenin karanlığında yola çıktılar.

Getsemani bahçesinde İsa diz çöküp tüm yüreğiyle Tanrı’ya yakardı. Çok geçmeden kâhinler, askerler ve başka silahlı kişilerden oluşan bir kalabalık onu tutuklamak üzere geldi. Onlara bir işaret vermek için Yahuda yaklaşıp İsa’yı öptü. Askerler İsa’yı bağlarken elçileri kaçtı.

Yahudi yüksek mahkemesi önünde İsa kendini Tanrı’nın Oğlu olarak tanıttı. Mahkeme onu Tanrı’ya küfretmekten suçlu buldu ve ölümü hak ettiği sonucuna vardı. O zaman İsa Romalı Vali Pontius Pilatus’a götürüldü. Vali İsa’nın suçsuz olduğunu gördüğü halde, sürekli bağırarak öldürülmesini isteyen kalabalığa onu teslim etti.

İsa Golgota denen yere götürüldü ve orada Romalı askerler tarafından direğe çivilendi. Bu sırada gün ortasında mucizevi şekilde ortalık karardı. Öğleden sonra İsa öldü ve büyük bir deprem oldu. Cansız bedeni kayaya oyulmuş bir mezara kondu. Ertesi gün kâhinler mezarı mühürleyip girişine nöbetçi diktiler. Peki İsa mezarda kalacak mıydı? Hayır. Mucizelerin en büyüğü gerçekleşmek üzereydi.

(Matta 26 ve 27, Markos 14 ve 15, Luka 22 ve 23 ve Yuhanna 12-19. bölümlere dayanır.)

^ p. 15 İsa’nın kurban niteliğindeki ölümünün değeri hakkında daha fazla bilgi almak için Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 5. bölümüne bakın.