İşaya 9:1-21

9  Bununla birlikte, ülkenin baskı altında olduğu zamanki gibi bir karanlık olmayacak. O zamanlar Zebulun ve Naftali bölgesi aşağılanmıştı,+ ama sonra bu topraklar (Ürdün Irmağı bölgesinde deniz yolu boyunca uzanan milletlerin Celilesi)+ onurlandırıldı.+  Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık+ gördü. Koyu karanlığın+ çöktüğü topraklarda oturanların üzerinde ışık parladı.+  Sen onu kalabalık bir millet+ yaparak çok sevindirdin.+ Senin önünde hasat+ zamanında olduğu gibi sevindi, ganimeti paylaşırken olduğu gibi keyifliydi.+  Çünkü Sen onların omuzlarına yüklenen boyunduruğu,+ sırtlarına inen değneği, angaryacıların sopasını+ Midyan’ın yenildiği gün+ olduğu gibi paramparça ettin.  Her adımda yeri titretenlerin çizmeleri,+ kana bulanmış giysiler ateşe yem oldu.+  Çünkü bize bir çocuk doğdu,+ bize bir oğul verildi;+ hükümdarlık onun omuzlarında olacak.+ Ve o Harika Öğütçü,+ Kudretli Tanrı,*+ Sonsuzluk Babası,+ Barış Hükümdarı+ diye adlandırılacak.  Davut’un tahtına+ oturacak, onun krallığının başına geçecek, hükümdarlığına sınır olmayacak,+ barışı hiç son bulmayacak.+ Krallığını şimdiden sonsuza dek adalet+ ve doğrulukla+ pekiştirecek.+ Göklerin hâkimi Yehova’nın gayretiyle bunlar olacak.+  Yehova Yakup’a bir hüküm bildirdi ve bu söz İsrail’in başına geldi.+  Efraim ve Samiriye’de+ oturan herkes, bütün halk bunu anlayacak.+ Çünkü kibir ve küstahlıklarından ötürü,+ 10  “Kerpiç evler yıkıldı ama yontma taşlarla+ yenilerini yaparız; firavuninciri+ ağaçları kesildi ama yerlerine sedir ağaçları kullanırız” diyorlar. 11  Oysa Yehova Retsin’in hasımlarını onun tepesine çıkaracak; düşmanlarını, 12  doğudan Aramileri,+ arkadan Filistîleri+ ayaklandıracak.+ Onlar ağızlarını açıp İsrail’i yutacaklar.+ Bütün yaptıklarından ötürü O’nun öfkesi dinmedi, eli hâlâ havada duruyor.+ 13  Halk kendisini vuran Tanrı’ya dönmedi,+ göklerin hâkimi Yehova’nın rehberliğini aramadı.+ 14  Bu yüzden Yehova İsrail’den başı+ ve kuyruğu,+ filizi ve sazı bir günde kesip atacak.+ 15  El üstünde tutulan yaşlı kişi baştır;+ yanlış bilgi veren peygamber ise kuyruktur.+ 16  Bu halka yol gösterenler onu yoldan saptırıyor;+ onları izleyenler de ne yapacağını şaşırıyor.+ 17  Bu yüzden Yehova onların gençleriyle kıvanç duymayacak,+ yetimlerine, dullarına merhamet göstermeyecek, çünkü hepsi Tanrı’yı bırakmış,+ kötülük yapıyor. Her ağızdan saçma sapan sözler çıkıyor. Bütün yaptıklarından ötürü, O’nun öfkesi dinmedi, eli hâlâ havada duruyor.+ 18  Kötülük ateş gibi ortalığı yakıyor;+ çalıları, deliceleri yiyip bitirecek.+ Ormandaki sık çalılıkları tutuşturacak;+ onlardan dalga dalga dumanlar yükselecek.+ 19  Göklerin hâkimi Yehova’nın öfkesinden ötürü ülke alevler içinde; halk bu ateşe yem olacak.+ Kimse kardeşine bile acımayacak.+ 20  Biri sağda bir parça kesip alacak yine de aç kalacak; biri solda yiyecek yine de doymayacak.+ Her biri kendi kolunu yiyecek.+ 21  Manasse Efraim’i, Efraim Manasse’yi yiyecek. Sonra birlikte Yahuda’ya saldıracaklar.+ Bütün yaptıklarından ötürü, O’nun öfkesi dinmedi, eli hâlâ havada duruyor.+

Dipnotlar

İş 9:6 “Güçlü Tanrısal Varlık.” İbranice El Gibbor; (Başlangıç 17:1’deki Mutlak Güce Sahip Tanrı anlamındaki El Şadday’dan farklı).