İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitabın Bize Anlattıkları: Özet

Kutsal Kitabın Bize Anlattıkları: Özet
  1. Yehova Tanrı Âdem ile Havva’yı yaratır ve onlara yeryüzündeki Cennette sonsuza dek yaşama olanağı verir. Şeytan Tanrı’nın adına leke sürmek için iftira atar ve O’nun yönetme hakkı konusunda kuşku uyandırır. Âdem ve Havva Şeytan’ın isyanına katılır, bu hem kendilerini hem de soylarını günahkâr ve ölümlü duruma getirir

  2. Yehova Tanrı asilere hükmünü bildirir ve bir kurtarıcının geleceğini vaat eder; “Soy” olarak söz edilen bu kurtarıcı Şeytan’ı yok ederek isyanın ve günahın tüm sonuçlarını ortadan kaldıracaktır

  3. Yehova Tanrı, İbrahim’e ve Davut’a bu soyla ilgili vaatlerde bulunur; sonsuza dek Kral olacak Mesih onların torunları arasından çıkacaktır

  4. Yehova Tanrı peygamberlerine Mesih hakkında bilgiler ilham eder. Bu Mesih insanları günah ve ölümden kurtaracaktır. Tanrı’nın Krallığının Kralı olarak, yönetimi paylaştığı kişilerle birlikte hüküm sürecek ve savaşlara, hastalıklara hatta ölüme bile son verecektir

  5. Yehova Tanrı İsa’yı gökten yeryüzüne gönderir ve onu Mesih olarak tanıtır. İsa peygamber Tanrı’nın Krallığının iyi haberini duyurur ve yaşamını insanlık için kurban olarak verir. Sonra Tanrı onu gökte ruh olarak diriltir

  6. Yehova Tanrı İsa’yı gökte Kral olarak tahta oturtur. Bu olay, içinde bulunduğumuz kötü ortamın son günlerinin başladığına işaret eder. İsa takipçilerini, Tanrı’nın Krallığını dünya çapında duyurmaları için yönlendirir

  7. Yehova Tanrı Krallığın yerin yönetimini ele alması için İsa’ya emreder. Krallık tüm kötü yönetimleri yok ederek yeryüzünü Cennete çevirir ve Tanrı’ya sadık olan tüm insanları kusursuzluğa kavuşturur. Böylece Yehova Tanrı’nın yönetme hakkı sonsuza dek doğrulanmış, kutsal adı lekeden arınmış olur