İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 16. BÖLÜM

Mesih Geliyor

Mesih Geliyor

Yehova uzun zaman önce vaat edilen Mesih’in Nasıralı İsa olduğunu açıkça gösteriyor

VAAT EDİLEN Mesih geldiğinde Yehova Tanrı insanların onu tanıyabilmesine yardım edecek miydi? Evet. Şimdi Tanrı’nın bu konuda ne yaptığına bakalım. İbranice Kutsal Yazıların tamamlanışından dört yüz yıl kadar sonraydı. Kuzeydeki Celile bölgesinde, Nasıra denen şehirde Meryem adındaki genç kıza bir ziyaretçi geldi; bu eşi benzeri görülmemiş şaşırtıcı bir ziyaretti. Cebrail isimli melek Meryem’e göründü ve bakire olmasına rağmen bir oğul doğuracağını söyledi. Tanrı bunu kutsal ruhunu, yani etkin gücünü kullanarak sağlayacaktı. Bu oğul uzun zamandır vaat edilen ve sonsuza dek hüküm sürecek Kral olacaktı! Onun gökte var olan hayatı mucizevi şekilde Meryem’in rahmine taşınacak, böylece bir insan olarak doğmasına rağmen Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırılacaktı.

Meryem kendisine verilen bu muhteşem görevi alçakgönüllülükle kabul etti. Tanrı bir meleğini Meryem’in nişanlısı Yusuf’a gönderip bu hamileliğin nedeni hakkında ona güvence verdi; sonra Yusuf Meryem’le evlendi. Mesih’in doğacağı yerin Beytlehem adında küçük bir kasaba olacağı Kutsal Kitapta önceden bildirilmişti (Mika 5:2). Oysa marangoz Yusuf ile Meryem bu kasabanın 140 kilometre uzağında yaşıyorlardı. Acaba bu peygamberlik sözü nasıl gerçekleşecekti?

Roma imparatoru bir nüfus sayımı yapılmasını emretti. İnsanlar kendi memleketlerine gidip orada kütüğe yazılmalıydılar. Hem Yusuf’un hem de Meryem’in aslen Beytlehemli olduğu anlaşılıyor, çünkü Yusuf hamile karısını alıp oraya gitti (Luka 2:3). Meryem basit bir ahırda doğum yaptı ve bebeğini bir yemliğe yatırdı. Sonra Tanrı kalabalık bir melek topluluğu göndererek bir tepenin yamacındaki çobanlara az önce doğan çocuğun vaat edilen Mesih olduğunu bildirdi.

Daha sonra İsa peygamberin vaat edilen Mesih olduğuna tanıklık eden başkaları da olacaktı. İşaya peygamber, yaşamsal bir görev yerine getirecek olan Mesih’in yolunu açan birinin çıkacağını önceden bildirmişti (İşaya 40:3). Bu haberci, Vaftizci Yahya idi. O İsa’yı gördüğünde heyecanla, “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” demişti. Yahya’nın öğrencilerinden bazıları hemen İsa’nın ardından gitmeye başladı. Onlardan biri “Biz Mesih’i bulduk” dedi (Yuhanna 1:29, 36, 41).

Başka bir kanıt daha vardı. Yahya İsa’yı vaftiz ettiğinde bizzat Yehova Tanrı gökten konuşmuştu. O kutsal ruhu aracılığıyla İsa’yı Mesih olarak atadı ve “Sevgili oğlum budur, ondan memnunum” dedi (Matta 3:16, 17). Uzun zaman önce vaat edilen Mesih gelmişti!

Bu olay ne zaman yaşandı? MS 29 yılında, yani tam Daniel’in bildirdiği 483 yıllık dönemin sonunda. Bu gerçekten de İsa’nın Mesih olduğunun kesin bir kanıtıdır. Peki İsa yerdeki yaşamı boyunca hangi mesajı duyuracaktı?

(Matta 1-3, Markos 1, Luka 2  ve Yuhanna 1. bölümlere dayanır.)