İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 21. BÖLÜM

İsa Yaşıyor!

İsa Yaşıyor!

İsa talimatlar vermek ve yüreklendirmek için takipçilerine görünüyor

İSA’NIN ölümünden üç gün sonraydı; öğrencisi olan bazı kadınlar mezara geldiklerinde, girişi kapatan taşın yuvarlanmış olduğunu gördüler. Üstelik mezar boştu!

Derken iki melek göründü. Onlardan biri, “Siz . . . . Nasıralı İsa’yı arıyorsunuz” dedi. “O diriltildi” (Markos 16:6). Kadınlar hemen koşup bunu elçilere anlatmak istediler. Yolda İsa’yla karşılaştılar. İsa onlara “Korkmayın!” dedi. “Kardeşlerime haber götürün, Celile’ye gitsinler; beni orada görecekler” (Matta 28:10).

Aynı gün sonraki saatlerde İsa’nın iki öğrencisi Yeruşalim’den Emmaus köyüne doğru yürüyorlardı. Bir yabancı onlara katılıp aralarında ne konuştuklarını sordu. Bu aslında diriltilmiş İsa idi; onlara ilk bakışta tanıyamayacakları şekilde görünmüştü. İki öğrencisi, yüzlerinde hüzünlü bir ifadeyle İsa hakkında konuştuklarını söylediler. Bunun üzerine yabancı onlara tüm Kutsal Yazılardan Mesih’le ilgili noktaları açıklamaya başladı. Gerçekten de, Mesih hakkında önceden bildirilen her şey en ince ayrıntısına kadar İsa’nın yaşamında gerçekleşmişti. * Öğrencileri, bu yabancının aslında ruh olarak diriltilmiş İsa olduğunu fark ettiklerinde ise o gözden kayboldu.

İki öğrenci derhal Yeruşalim’e döndü. Orada elçileri buldular; hepsi bir aradaydı ve bulundukları yerin kapıları sıkıca kapalıydı. İki adam başlarından geçeni onlara anlatırken İsa göründü. Şaşkınlık içindeki takipçileri gözlerine inanamıyordu! İsa, “Neden yüreğinizde kuşkular doğuyor? . . . . Mesih’in acı çekeceği ve ölüp üçüncü gün diriltileceği yazılmıştır” dedi (Luka 24:38, 46).

İsa, diriltilmesinden sonraki 40 gün boyunca birçok kez öğrencilerine göründü. Bir keresinde 500’den fazla kişiye göründü! Muhtemelen bu olayda onlara şu önemli görevi verdi: “Siz gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin. . . . . Size emrettiğim her şeye uymalarını onlara öğretin. Ben bu ortamın sonuna kadar, her zaman sizin yanınızda olacağım” (Matta 28:19, 20).

İsa, 11 sadık elçisiyle son kez buluştuğunda şu vaatte bulundu: “Fakat kutsal ruh üzerinize inince güç kazanacaksınız; Yeruşalim’de, bütün Yahudiye’de, Samiriye’de ve yeryüzünün en uzak yerlerine dek şahitlerim olacaksınız” (Elçiler 1:8). Sonra yukarı alındı ve göğe yükselirken bir bulut onu örterek öğrencilerinin görmesini engelledi.

(Matta 28, Markos 16, Luka 24, Yuhanna 20 ve 21. bölümlere ve 1. Korintoslular 15:5, 6’ya dayanır.)

^ p. 6 Mesih hakkında önceden bildirilen ve İsa’nın yaşamında gerçekleşen şeylerle ilgili örnekler görmek için bu yayının 14. Bölümüne, 15. Bölümüne ve 16. Bölümüne ayrıca Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının “İsa Mesih: Geleceği Vaat Edilen Mesih” başlıklı ek kısmına bakın.