İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitap Neden İncelenmeli?

Kutsal Kitap Neden İncelenmeli?

Kutsal Kitap hakkında bilginiz var mı? Bu eşsiz eser, tarih boyunca en geniş çapta dağıtılan kitap olarak, diğer tüm kitaplardan büyük farkla önde gitmektedir. Verdiği mesaj her kültürden insan için ümit ve teselli kaynağıdır, öğütleri günlük yaşamda yararlıdır. Yine de birçok insan Kutsal Kitap hakkında pek bilgi sahibi değildir. Dindar biri olun ya da olmayın siz de bu kitabı merak etmiş olabilirsiniz. Bu yayın size Kutsal Kitap hakkında temel bir bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.

ELİNİZE alıp okumaya başlamadan önce Kutsal Kitap hakkında birkaç şeyi bilmeniz yararlı olur. Tevrat, Zebur ve İncil olarak da bilinen Kutsal Kitap 66 kısımdan oluşur ve Başlangıç (Tekvin) kitabıyla başlayıp Vahiy kitabıyla sona erer.

Kutsal Kitap kimin eseridir? Bu çok merak edilen bir konudur. Aslında, Kutsal Yazılar yaklaşık 1.600 yıllık bir sürede 40 kadar kişi tarafından kaleme alınmıştır. Fakat bu kişilerin Kutsal Kitabın yazarının kendileri olduğunu iddia etmemeleri dikkate değer. Kitabı kaleme alanlardan biri şöyle yazdı: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır” (2. Timoteos 3:16). Bir diğeri şöyle dedi: “Benim aracılığımla konuşan Yehova’nın ruhuydu, O’nun sözü dilimdeydi” (2. Samuel 23:2). Dolayısıyla, Kutsal Kitabı yazanlar onun aslında evrenin Ulu Hükümdarı Yehova Tanrı’nın eseri olduğunu belirttiler. Onlar, bu kitapta Tanrı’nın isteğini açıkladılar; Tanrı’nın isteği insanların Kendisine yaklaşmasıdır.

Kutsal Kitabı anlayabilmemiz için şart olan bir şey daha var. Bu kitabı oluşturan tüm kutsal yazıların işlediği genel bir tema vardır: Tanrı’nın tüm insanlar üzerinde hüküm sürme hakkı vardır ve gökte kurduğu Krallık yönetimi bunu kanıtlayacaktır. Sonraki sayfalarda bu temanın Başlangıç’tan Vahiy’e dek tüm kitapta nasıl işlendiğini göreceksiniz.

Şimdi bunları akılda tutarak, dünyanın en tanınmış kitabı olan Kutsal Kitabın anlattığı mesajı ele alalım.