İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 6. BÖLÜM

Eyüp Sadakatini Koruyor

Eyüp Sadakatini Koruyor

Şeytan Tanrı’nın önünde Eyüp’ün aslında doğru biri olmadığını iddia ediyor, fakat Eyüp geçirdiği sınavlara rağmen Yehova Tanrı’ya sadık kalıyor

BİR insan sınandığında her ne pahasına olursa olsun Tanrı’ya itaat ederek sadakatini koruyabilir mi? Bu soru Eyüp adlı bir adamla bağlantılı bir olayda ortaya atıldı ve aynı olayda cevaplandı.

İsrailoğulları henüz Mısır’dayken, İbrahim’in akrabası olan Eyüp şimdiki Arabistan topraklarında yaşıyordu. Gökte meleklerin Tanrı’nın önünde toplandığı bir sırada, asi Şeytan da onların arasına katılmıştı. Hepsinin önünde Yehova Tanrı sadık hizmetkârı Eyüp’e olan güvenini dile getirdi. Yehova aslında Eyüp kadar doğru başka bir insan olmadığını söyledi. Fakat Şeytan Eyüp’ün yalnızca Tanrı’nın bereketini ve korumasını gördüğü için O’na hizmet ettiğini öne sürdü. Sahip olduğu her şey elinden alınırsa Eyüp’ün Tanrı’ya lanet edeceğini iddia etti.

Tanrı Şeytan’ın önce Eyüp’ün servetini ve çocuklarını, sonra da sağlığını elinden almasına izin verdi. Şeytan’ın tüm bu olanlardaki rolünden habersiz olan Eyüp, bu zorlukları yaşamasına Tanrı’nın neden izin verdiğini anlayamadı. Yine de asla Tanrı’ya karşı gelmedi.

Sonra Eyüp’ün yanına üç sahte dostu geldi. Bu adamlar Eyüp’e haksızlık ederek onu gizli günahları yüzünden Tanrı tarafından cezalandırıldığına ikna etmeye çalıştılar. Sırayla yaptıkları konuşmalar Eyüp kitabında sayfalarca sürer. Onlar Tanrı’nın Kendisine hizmet edenlerden hoşnut olmadığını ve onlara güvenmediğini bile iddia ettiler. Eyüp onların bu yanlış düşünüşünü kabul etmedi ve ölüme dek de doğruluk yolundan ayrılmayacağını güvenle dile getirdi!

Yine de Eyüp kendini haklı çıkarmaya gereğinden fazla önem vererek hataya düştü. Yaşça hepsinden daha genç olan Elihu tartışmayı baştan sona dinledikten sonra söze girdi. Elihu Eyüp’e hatasını gösterdi; Eyüp Yehova’nın egemenlik hakkıyla ilgili davanın herhangi bir insanın haklılığından çok daha önemli olduğunu kavrayamamıştı. Elihu Eyüp’ün sahte dostlarını da sert şekilde eleştirdi.

Sonra Yehova Tanrı Eyüp’le konuşarak onun düşünüşünü düzeltti. Birçok yaratılış harikasına dikkat çekerek Tanrı’nın yüceliği karşısında insanın ne kadar önemsiz olduğuna dair Eyüp’e bir ders verdi. Eyüp Tanrı tarafından düzeltilmeyi alçakgönüllülükle kabul etti. “Çok şefkatli ve merhametli” olan Yehova, Eyüp’ü yeniden sağlığına kavuşturdu, ona bereket verdi. Böylece Eyüp öncekinin iki katı servet edindi ve on çocuğu oldu (Yakup 5:11). Eyüp geçirdiği ağır sınavda Tanrı’ya sadakatini korudu; böylece insanların sınandıkları zaman Tanrı’ya sadık kalmayacakları yönündeki Şeytan’ın iddiasına çok güzel bir cevap verdi.

(Eyüp kitabına dayanır.)