İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 8. BÖLÜM

İsrail Halkı Kenan Ülkesine Giriyor

İsrail Halkı Kenan Ülkesine Giriyor

Yeşu Kenan’ın fethinde İsrailoğullarına önderlik ediyor. Yehova Tanrı halkını zulümden kurtarmaları için hâkimlere güç veriyor

İSRAİL halkının Kenan ülkesine girişinden yüzyıllar önce Yehova Tanrı o toprakları İbrahim’in torunlarına vereceğini vaat etmişti. Ve şimdi İsrailoğulları Yeşu’nun önderliğinde Vaat Edilmiş Toprakları mülk edinmek üzereydi.

Tanrı Kenanlıların yok edilmesi gerektiğine hükmetmişti. Ülkenin her yanı son derece iğrenç cinsel ahlaksızlıkla ve nedensiz dökülen kanla dolmuştu. Bu yüzden, İsrailoğulları tarafından fethedilen Kenan şehirleri tümüyle yok edilecekti.

Ancak Yeşu, Kenan topraklarına girmeden önce keşif amacıyla iki kişi gönderdi; onlar Eriha şehrinde Rahab adlı bir kadında kaldılar. Rahab ülkeyi keşfe gelen bu adamları İsrailoğullarından olduklarını bildiği halde evine aldı ve düşmanlarından gizledi. O Yehova Tanrı’nın Kendi halkını kurtarmak için yaptıklarını duymuştu ve İsrailoğullarının Tanrısı Yehova’ya iman etmişti. Rahab bu iki adama kendisini ve ev halkını esirgeyeceklerine dair ant ettirdi.

Sonra İsrailoğulları Kenan’a girdiler ve Eriha üzerine yürüdüler; o zaman Yehova Eriha surlarının mucizevi şekilde çökmesini sağladı. Yeşu’nun birlikleri hızla içeri girip şehri yok ettiler, ancak Rahab ve ailesini sağ bıraktılar. Yeşu bir yıldırım harekâtıyla altı yıl içinde Vaat Edilmiş Toprakların büyük kısmını fethetti. Ardından ülke İsrail kabilelerine paylaştırıldı.

Tanrı’ya hizmetle geçen uzun yaşamının sonuna doğru Yeşu halkı bir araya topladı. Onlara Yehova Tanrı’nın atalarına nasıl davrandığını hatırlattı ve Yehova’ya hizmet etmeleri için çağrıda bulundu. Ancak, Yeşu ve yakın arkadaşları öldükten sonra İsrailoğulları sahte tanrılara kulluk etmek için Yehova’yı bıraktı. İsrail halkı 300 yıl boyunca Yehova’nın kanunlarına uyma konusunda kararlı davranmadı. Bu dönemde Yehova Tanrı Filistîlerin ve diğer düşmanlarının İsrailoğullarına zulmetmesine izin verdi. Yine de, Kendisini yardıma çağırdıklarında Yehova onları kurtaracak hâkimler atadı; bu dönemde toplam 12 hâkim görevlendirildi.

Hâkimler kitabında anlatılan hâkimler dönemi, Otniel ile başlar ve dünyada yaşamış en kuvvetli adam olan Şimşon ile sona erer. Kutsal Kitabın Hâkimler kısmında anlatılan heyecan verici olaylar tekrar tekrar şu temel hakikati gösterir: Yehova Tanrı’ya itaat nimetlerle sonuçlanır, itaatsizlik ise felakete yol açar.

(Yeşu; Hâkimler ve Levioğulları 18:24, 25’e dayanır.)