İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 19. BÖLÜM

İsa Son Günlerde Yaşanacak Olayları Bildiriyor

İsa Son Günlerde Yaşanacak Olayları Bildiriyor

İsa, krallık yetkisini alışını ve bu ortamın sonunu işaretleyecek belli başlı özellikleri bildiriyor

ZEYTİNLİK DAĞINDAYDILAR; önlerinde Yeruşalim şehri ve mabedinin muhteşem görüntüsü vardı. Dört elçisi bir kenara çekilmiş söylediği bazı şeylerle ilgili İsa’ya sorular soruyordu. İsa az önce Yeruşalim’deki mabedin yıkılacağını söylemişti. Daha önce de onlara ‘bu ortamın sonundan’ söz etmişti (Matta 13:40, 49). Bu nedenle elçiler şunları sordu: “Bu olaylar ne zaman olacak? Senin [kral olarak] hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak?” (Matta 24:3).

İsa cevabında Yeruşalim’in yıkımından önce neler olacağını anlattı. Fakat sözleri çok daha geniş bir anlam taşıyordu. Bildirdiği olaylar ileride daha büyük boyutta, dünya çapında gerçekleşecekti. İsa birtakım olaylardan ve dünya koşullarından oluşan bir tablo çizdi; bunların tümü bir arada tek bir işareti ya da alameti oluşturacaktı. Bu alamet yeryüzünde yaşayanlara İsa’nın gökte Kral olarak hazır bulunduğu dönemin başladığını gösterecekti. Başka sözlerle, bu alamet Yehova Tanrı’nın Mesih İsa’yı uzun zamandır vaat edilen krallığın başına getirdiğini gösterecekti. Alamet aynı zamanda Krallığın yakında kötülüğü ortadan kaldıracağı ve insanlık için gerçek barışı getireceği anlamına gelecekti. Dolayısıyla İsa’nın önceden bildirdikleri, şu anda var olan tüm dini, siyasi ve sosyal sistemleriyle birlikte bu eskimiş ortam için son günlerin geldiğinin ve yeni bir ortamın başlayacağının işareti olacaktı.

İsa gökte Kral olarak hazır bulunduğu dönem boyunca yeryüzünde neler olacağını açıklarken, milletler arasındaki savaşlardan, gıda yetersizliğinden, büyük depremlerden ve yaygın hastalıklardan söz etti. Kanunsuzluk yaygınlaşacaktı. İsa’nın gerçek öğrencileri Tanrı’nın Krallığı hakkındaki iyi haberi tüm yeryüzünde duyuracaklardı. Ve bütün bu gelişmeler daha önce hiç yaşanmamış bir “büyük sıkıntı” ile doruğa ulaşacaktı (Matta 24:21).

İsa’nın takipçileri bu sıkıntının yakın olduğunu nasıl bilecekti? İsa “İncir ağacı örneğinden ders çıkarın” dedi (Matta 24:32). İncir dallarında beliren yapraklar yazın yakın olduğunun açık bir işaretidir. Benzer şekilde, İsa’nın bildirdiği şeylerin tümünün aynı dönem içinde gerçekleşmesi sonun yakın olduğunun açık bir alameti olacaktı. İsa, Tanrı’dan başka kimsenin büyük sıkıntının başlayacağı kesin gün ve saati bilmediğini söyledi. Bu nedenle öğrencilerine şu tembihte bulundu: “Gözünüzü açın, uyanık kalın, çünkü belirlenmiş zamanı bilmiyorsunuz” (Markos 13:33).

(Matta 24 ve 25, Markos 13 ve Luka 21. bölümlere dayanır.)

^ p. 14 İsa’nın bildirdiği alametle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 86-95. sayfalarına bakın.