Hâkimler 1:1-36

1  Yeşu’nun ölümünün+ ardından İsrailoğulları Yehova’ya, “İlk olarak hangimiz çıkıp Kenanlılarla savaşacak?” diye sordular.+  Yehova, “Yahuda çıkacak.+ Memleketi onun eline vereceğim” dedi.  Bunun üzerine Yahuda kardeşi Şimeon’a, “Payıma düşen+ topraklara benimle birlikte gel” dedi. “Birlik olup Kenanlılarla savaşalım, sonra da ben senin payına düşen topraklara+ gelirim.” Böylece Şimeon onunla gitti.+  Yahuda saldırıya geçince Yehova Kenanlıları ve Perizzileri onların eline verdi.+ Böylece Bezek’te on bin kişiyi yenilgiye uğrattılar.  Adoni-bezek’le Bezek’te karşılaşıp onunla savaştılar, Kenanlılarla+ Perizzileri+ yendiler.  Adoni-bezek kaçtı; onu kovaladılar, yakalayınca el ve ayak başparmaklarını kestiler.  Bunun üzerine Adoni-bezek “El ve ayak başparmakları kesilmiş olan yetmiş kral soframdan düşen kırıntıları toplardı. Tanrı yaptıklarımı bana ödetti”+ dedi. Onu Yeruşalim’e+ getirdiler ve orada öldü.  Yahudaoğulları Yeruşalim’e+ saldırdılar ve orayı ele geçirdiler. Halkı kılıçtan geçirip şehri ateşe verdiler.  Sonra Yahudaoğulları dağlık bölgede, Necef’te+ ve Şefela’da+ yaşayan Kenanlılarla savaşmak için güneye indiler. 10  Ve Hebron’da+ yaşayan Kenanlıların üzerine yürüyerek Şeşay, Ahiman ve Talmay’ı+ bozguna uğrattılar (Hebron’un eski ismi Kiryat-arba’ydı).+ 11  Oradan Debir+ halkı üzerine yürüdüler. (Debir’in önceki ismi Kiryat-sefer’di.)+ 12  Kaleb,+ “Kim Kiryat-sefer üzerine yürür ve orayı ele geçirirse, kızım Aksa’yı+ ona eş olarak vereceğim”+ dedi. 13  Kaleb’in küçük kardeşi+ Kenaz’ın+ oğlu Otniel+ orayı ele geçirdi. Kaleb de kızı Aksa’yı ona eş olarak verdi.+ 14  Kız eve giderken, babasından tarla istemesi için kocasına baskı yaptı. Sonra eşeğin üzerindeyken* el çırptı.+ Bunun üzerine Kaleb ona “Ne istiyorsun?” diye sordu. 15  Kız da “Bana bir armağan ver”+ dedi. “Mademki bana güneyde toprak verdin, Gullot-maim’i* de ver.” Böylece Kaleb ona Yukarı Gullot’u+ ve Aşağı Gullot’u verdi. 16  Musa’nın kayınbabasının+ soyu olan Keniler,+ Yahudaoğullarıyla birlikte hurma ağaçları şehrinden,+ Arad’ın+ güneyinde kalan Yahuda Çölüne çıktılar, orada yaşamaya başladılar.+ 17  Ve Yahuda, kardeşi Şimeon’la birlikte Tsefat’ta oturan Kenanlıların üzerine yürüdü ve orayı yerle bir etti.+ Bu yüzden şehrin ismini Horma*+ koydular. 18  Yahuda daha sonra Gazze+ ile topraklarını, Aşkelon+ ile topraklarını ve Ekron+ ile topraklarını ele geçirdi. 19  Yehova Yahuda’yla beraberdi; böylece Yahuda dağlık bölgeyi mülk edindi, ancak ovada oturanları kovamadı, çünkü demir tırpanlı+ savaş arabaları+ vardı. 20  Musa’nın vaat ettiği gibi Kaleb’e Hebron’u verdiler,+ o zaman Kaleb üç Anakoğlunu oradan kovdu.+ 21  Benyaminoğulları Yeruşalim’de yaşayan Yebusileri kovmadı.+ Yebusiler bugün hâlâ Benyaminoğullarıyla birlikte Yeruşalim’de yaşıyor.+ 22  Bu arada Yusuf evi+ de Beytel+ üzerine yürüdü. Yehova onlarla birlikteydi.+ 23  Yusuf evinden adamlar Beytel’de keşfe çıktılar+ (aslında şehrin önceki ismi Luz’du).+ 24  Keşfe gidenler şehirden bir adamın çıktığını gördüler. Ona “Şehre nasıl girebileceğimizi bize gösterirsen, bu yardımına iyilikle karşılık veririz” dediler.+ 25  Böylece adam şehre nasıl girebileceklerini gösterdi. Onlar da şehirde yaşayanları kılıçtan geçirdiler+ fakat adamı ve tüm ailesini sağ bıraktılar.+ 26  Adam bunun üzerine Hitit+ topraklarına gitti ve orada bir şehir kurup adını Luz koydu. O şehir bugün hâlâ aynı ismi taşıyor. 27  Manasse,+ Beyt-şean+ ve çevre kentlerinde,* Taanak+ ve çevre kentlerinde, Dor+ ve çevre kentlerinde, İbleam+ ve çevre kentlerinde, Megiddo+ ve çevre kentlerinde yaşayanların topraklarını mülk edinmedi. Kenanlılar bu topraklardan çıkmamakta direndi.+ 28  İsrail giderek güçlendi+ ve Kenanlıları ağır işlerde çalıştırdı.+ Onları tamamen kovmadılar.+ 29  Efraim de Gezer’de yaşayan Kenanlıları kovmadı ve Kenanlılar Gezer’de onlarla yaşamaya devam ettiler.+ 30  Zebulun+ da, Kitron’da ve Nahalol’da+ yaşayan halkı kovmadı. Kendileriyle yaşamaya devam eden+ Kenanlıları ağır işlerde çalıştırdılar.+ 31  Aşer+ de Akko* halkını, Sayda,+ Ahlab, Akzib,+ Helba, Afik+ ve Rehob+ halklarını kovmadı. 32  Aşeroğulları onları kovmadıkları+ için o topraklarda Kenanlılarla yaşadılar. 33  Naftali,+ Beyt-şemeş’te ve Beyt-anat’ta+ yaşayan halkı kovmadı ve o topraklarda Kenanlılarla yaşadı;+ Beyt-şemeş ve Beyt-anat halkını ağır işlerde çalıştırdı.+ 34  Amoriler Danoğullarının+ ovaya inmesine izin vermeyip onları dağlık bölgede tuttular.+ 35  Amoriler Heres Dağı, Ayyalon+ ve Şaalbim+ çevresinden çıkmamakta direndiler. Fakat Yusuf evi güçlendi ve onları ağır işlere koştu.+ 36  Amorilerin yaşadığı bölgenin sınırı Akrabbim yokuşundan+ başlayıp Sela’dan yukarı doğru uzanıyordu.

Dipnotlar

Hk 1:14 Ya da “eşekten inip”
Hk 1:15 Anlamı, “Su Kaynakları”
Hk 1:17 Anlamı, “Yok Edilmek Üzere Adanmış”
Hk 1:27 Ya da “yavru kentleri”, sözcük anlamıyla “kızları”
Hk 1:31 Sonraki adı Ptolemais. Elçiler 21:7’ye bakın.