İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 3. BÖLÜM

İnsan Ailesi Tufanda Hayatta Kalıyor

İnsan Ailesi Tufanda Hayatta Kalıyor

Tanrı kötü bir dünyayı yok ederken Nuh ve ailesini hayatta bırakıyor

İNSAN AİLESİ çoğaldıkça günah ve kötülük hızla dünyaya yayıldı. Hanok (İdris), o insanlar arasında peygamber olarak tek başına kalmasına rağmen, Tanrı’yı hiçe sayanların bir gün O’nun tarafından yok edileceği uyarısında bulundu. Ancak kötülük dünyaya hâkim oldu ve giderek daha da berbat bir hal aldı. Bazı melekler gökte ait oldukları yeri terk ederek Yehova’ya isyan ettiler. Yeryüzünde insan şekli alıp kadınlarla evlenmeye cüret ettiler. Bu doğaya aykırı ilişkilerinden melez bir soy oluştu; Nefilim denen dev zorbalar dünyada kan dökmenin ve şiddetin tırmanmasına yol açtı. Dünyada yarattığı varlıkların mahvoluşunu görmek Tanrı’ya derin bir acı verdi.

Hanok’un ölümünün ardından, o kötü dünyada çok farklı biri ortaya çıktı. Adı Nuh’tu. O ve ailesi Tanrı’nın gözünde doğru olanı yapmaya çalıştılar. Tanrı dünyadaki kötüleri yok etmeye karar verdiğinde Nuh’un yanı sıra yeryüzündeki hayvanları da korumak istedi. Bu yüzden de Nuh’a bir gemi yapmasını söyledi; bu büyük dikdörtgen bir tekne olacaktı. Nuh ve ailesi yaklaşan küresel tufanda sayısız hayvan türüyle birlikte bu geminin içinde sağ kalacaktı. Nuh Tanrı’ya itaat etti. Gemiyi inşa etmekle geçirdiği yaklaşık 50 yıllık dönem boyunca “doğruluk habercisi” olarak da görevini yerine getirdi (2. Petrus 2:5). İnsanları gelecek Tufan konusunda uyardı ancak onlar Nuh’a kulak asmadılar. Sonunda Nuh ve ailesinin hayvanlarla birlikte gemiye girme vakti geldi. Tanrı arkalarından geminin kapısını kapattı. Ve yağmur başladı.

Yağmur 40 gün 40 gece boyunca çok şiddetli yağdı ve sonunda tüm yeryüzü sular altında kaldı. Kötüler yok olup gitmişti. Aylar sonra sular çekilmeye başladığında gemi bir dağın tepesine oturdu. Geminin içinde tam bir yıl geçirdikten sonra yolcular sağ salim dışarı çıktılar. Nuh bir kurban sunarak Yehova’ya şükranlarını ifade etti. Buna karşılık Tanrı Nuh ve ailesine bir daha yeryüzünden tüm yaşamı silip yok edecek bir tufan getirmeyeceğine dair güvence verdi. Yehova bu rahatlatıcı vaadini hatırlatmak üzere görünür bir güvence olarak gökkuşağını sağladı.

Tufan’dan sonra Tanrı insan ailesine bazı yeni emirler bildirdi. Hayvan eti yemelerine izin verdi. Bununla birlikte kan yemeyi yasakladı. Ayrıca Nuh’un torunlarına tüm yeryüzüne yayılmalarını emretti, ancak bazıları bu emre itaat etmedi. Nimrod denen önderin hâkimiyeti altında bir araya gelen insanlar, Babil adlı şehirde büyük bir kule yapmaya kalkıştılar. Amaçları Tanrı’nın tüm yeryüzüne yayılmaları yönündeki emrine karşı gelmekti. Fakat Tanrı tek dil konuşan bu asi insanların farklı diller konuşmalarına yol açarak onları engelledi. Aralarında iletişim kuramayınca projeyi bırakıp dağıldılar.

(Başlangıç 6-11. bölümlere ve Yahuda 14, 15’e dayanır.)