Kutsal Kitap Bize Ne Anlatır?

Kutsal Kitabın ana mesajı nedir?

Kutsal Kitap Neden İncelenmeli?

Bu yayın dünyanın en tanınmış kitabı olan Kutsal Kitap hakkındaki bazı gerçekleri içeriyor.

1. BÖLÜM

Yaratıcı İnsana Bir Cennet Veriyor

İnsanların yaratılışını Kutsal Kitap nasıl anlatır? Tanrı ilk insan çiftine hangi emirleri vermişti?

2. BÖLÜM

Cennetten Kovulma

Tanrı davranışlarından dolayı Âdem ve Havva’dan hesap sorduğunda insanlık için hangi ümidi verdi?

3. BÖLÜM

İnsan Ailesi Tufanda Hayatta Kalıyor

Kötülük yeryüzüne nasıl yayıldı? Nuh imanlı bir adam olduğunu nasıl kanıtladı?

4. BÖLÜM

Tanrı İbrahim’le Bir Ahit Yapıyor

İbrahim neden Kenan’a taşındı? Yehova İbrahim’le hangi ahdi yaptı?

5. BÖLÜM

Tanrı İbrahim ve Ailesine Nimetler Veriyor

Yehova İbrahim’den İshak’ı kurban etmesini isteyerek insanlığa neyi anlatmak istedi? Yakup ölmeden önce hangi peygamberlik sözünü bildirdi?

6. BÖLÜM

Eyüp Sadakatini Koruyor

Eyüp kitabı zekâ sahibi tüm yaratıkların Tanrı’nın egemenlik hakkının doğrulanmasına katkıda bulunabileceğini nasıl gösterir?

7. BÖLÜM

Tanrı İsrailoğullarını Kurtarıyor

Tanrı İsrailoğullarını Mısır’daki kölelikten kurtarmak için Musa’yı nasıl kullandı? Fısıh kutlaması nasıl başladı?

8. BÖLÜM

İsrail Halkı Kenan Ülkesine Giriyor

İsrailoğulları Kenan topraklarına girecekleri zaman Yehova Eriha’da yaşayan Rahab’ı ve ailesini neden korudu?

9. BÖLÜM

İsrailoğulları Kral İstiyor

İsrailoğulları başlarına bir kral istediğinde Yehova Saul’u seçmişti. Peki sonra neden Saul’un yerine Davut’u geçirdi?

10. BÖLÜM

Süleyman Hikmetle Hüküm Sürüyor

Süleyman’ın hikmetini gösteren bazı örnekler nedir? Yehova’dan uzaklaşmasının nasıl sonuçları oldu?

11. BÖLÜM

Teselli Eden, Öğretici İlahiler

Hangi mezmur Tanrı’nın O’nu seven kişilere yardım ettiğini ve onları teselli ettiğini gösterir? Ezgiler Ezgisi kitabında kral Süleyman nelerden söz eder?

12. BÖLÜM

Yaşamda Yol Gösteren Tanrısal Hikmet

Özdeyişler ve Vaiz kitaplarında bulunan Tanrısal öğütler hem hayatımız için bize pratik rehberlik sağlar hem de Tanrı’ya güvenimizi güçlendirmemize yardım eder.

13. BÖLÜM

İyi Krallar ve Kötü Krallar

Eski İsrail nasıl iki krallığa bölündü?

14. BÖLÜM

Tanrı Peygamberleri Aracılığıyla Konuşuyor

Tanrı’nın peygamberleri nasıl mesajlar ilettiler? Dört konu hakkında bildirilen peygamberlik sözlerine bakalım.

15. BÖLÜM

Sürgündeki Peygamberin Geleceğe Dair Gördükleri

Daniel peygamber Mesih ve Tanrı’nın Krallığı hakkında neler öğrendi?

16. BÖLÜM

Mesih Geliyor

Yehova, İsa’nın vaat edilmiş Mesih olduğunu nasıl gösterdi?

17. BÖLÜM

İsa Tanrı’nın Krallığını Öğretiyor

İsa hangi iyi haberi duyurdu? İleride insanları sevgi dolu ve adaletli bir şekilde yöneteceğini nasıl gösterdi?

18. BÖLÜM

İsa Mucizeler Yapıyor

İsa’nın yaptığı mucizeler onun hastalık, ölüm, hava koşulları ve kötü ruhlar üzerindeki gücü hakkında ne gösteriyor?

19. BÖLÜM

İsa Son Günlerde Yaşanacak Olayları Bildiriyor

İsa’nın öğrencilerine bildirdiği alametin anlamı neydi?

20. BÖLÜM

İsa Mesih Öldürülüyor

Ele verilmeden ve işkence direğinde öldürülmeden önce İsa Mesih hangi kutlamayı başlattı?

21. BÖLÜM

İsa Yaşıyor!

İsa’nın öğrencileri Tanrı’nın onu dirilttiğini nasıl anladılar?

22. BÖLÜM

Elçiler İyi Haberi Korkusuzca Duyuruyor

Pentekost bayramı sırasında ne oldu? Düşmanları, İsa’nın öğrencilerinin sürdürdüğü duyuru işine nasıl tepki gösterdi?

23. BÖLÜM

İyi Haber Yayılıyor

Pavlus Listra’da topal bir adamı iyileştirdikten sonra neler oldu? Hangi gelişmeler Pavlus’un Roma’ya gitmesine yol açtı?

24. BÖLÜM

Pavlus Cemaatlere Yazıyor

Pavlus cemaatin teşkilatlanmasıyla ilgili ne gibi talimatlar verdi? Vaat edilen soy hakkında neler yazdı?

25. BÖLÜM

İman, Davranış ve Sevgi Konusunda Öğütler

İsa’nın bir takipçisi imanını nasıl gösterebilir? Bir kişi Tanrı’yı gerçekten sevdiğini nasıl gösterebilir?

26. BÖLÜM

Cennete Dönüş!

Vahiy kitabı Kutsal Kitaptaki mesajı nasıl tamamlar?

Kutsal Kitabın Bize Anlattıkları: Özet

Yehova İsa’nın yeryüzünü cennete çevirecek Mesih olduğunu adım adım nasıl açıkladı?

Kutsal Kitabın Zaman Çizelgesi

Kutsal Kitap tarihini gösteren bu zaman çizelgesi sayesinde, MÖ 4026’dan MS yaklaşık 100’e kadar olan olayları görebilirsiniz.