İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 25. BÖLÜM

İman, Davranış ve Sevgi Konusunda Öğütler

İman, Davranış ve Sevgi Konusunda Öğütler

Yakup, Petrus, Yuhanna ve Yahuda iman kardeşlerini teşvik eden mektuplar yazıyor

YAKUP ile Yahuda İsa’nın üvey kardeşleriydi. Petrus ve Yuhanna ise İsa’nın elçilerindendi. Yunanca Kutsal Yazılarda bulunan mektuplardan yedisini bu dört imanlı kişi yazmıştır. Bu mektupların her biri yazarın ismini taşır. Bu mektuplardaki öğütler Tanrı ilhamıydı ve İsa’nın takipçilerinin Yehova Tanrı’ya ve Krallığına vefalı kalmalarına yardım edecekti.

İman. Kişinin sadece imanlı olduğunu söylemesi yeterli değildir. Gerçek iman davranışlarla ortaya konur. Yakup, ‘işlerden yoksun iman ölüdür’ der (Yakup 2:26). Sınavlar karşısında imanla davranmak tahammül oluşturur. Bunu başarmak için kişi Tanrı’dan hikmet dilemelidir ve Tanrı’nın bunu kendisine vereceğinden emin olmalıdır. Tahammül eden kişi Tanrı’nın onayını kazanır (Yakup 1:2-6, 12). Yehova Tanrı’ya iman eden biri sadakatini korursa Yehova’dan bunun karşılığını alacaktır. Yakup, “Tanrı’ya yaklaşın, size yaklaşacaktır” der (Yakup 4:8).

İman öylesine güçlü olmalıdır ki, kişinin ayartmalara ve ahlaksız etkilere karşı koymasına yardım edebilmelidir. Yahuda’nın döneminde ortam ahlaksal açıdan giderek yozlaşıyordu, bu nedenle iman kardeşlerini “inanç uğrunda zorlu bir mücadeleye teşvik etme” gereği duydu (Yahuda 3).

Temiz bir yaşam. Yehova, Kendisine iman edenlerin her açıdan temiz, yani kutsal olmalarını bekler. Petrus şöyle der: “Tüm davranışlarınızla kutsal olun. Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Sizler kutsal olacaksınız, çünkü Ben [Yehova] kutsalım’” (1. Petrus 1:15, 16). İmanlı kişilerin izleyebileceği çok güzel bir örnek var. Petrus, “Mesih de sizin uğrunuzda acı çekti ve onun adımlarını izleyebilesiniz diye size bir örnek bıraktı” der (1. Petrus 2:21). İsa’yı takip edenler Tanrı’nın standartlarına bağlı kaldıkları için acı çekseler de yaşamlarını “rahat bir vicdan”la sürdürürler (1. Petrus 3:16, 17). Petrus iman edenlerin Tanrı’nın hüküm gününü ve “doğruluğun barınağı” olacak yeni dünyayı beklediklerini söyler. Bu yüzden onları Tanrı’ya bağlılık yansıtan işler ve kutsal davranışlar açısından gayretli olmaya teşvik eder (2. Petrus 3:11-13).

“Tanrı’ya yaklaşın, size yaklaşacaktır” (Yakup 4:8).

Sevgi. Elçi Yuhanna “Tanrı sevgidir” der. Tanrı’nın, İsa’yı “günahlarımıza kefaret eden bir kurban olarak göndermekle” büyük sevgisini gösterdiğini belirtir. İmanlı kişiler buna nasıl karşılık vermelidir? Yuhanna şöyle der: “Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi böyle sevdiyse, biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz” (1. Yuhanna 4:8-11). Bu sevgiyi göstermenin bir yolu iman kardeşlerimize karşı konuksever olmaktır (3. Yuhanna 5-8).

Peki, Yehova’ya iman edenler O’na sevgilerini nasıl gösterebilir? Yuhanna şöyle cevap veriyor: “Tanrı sevgisi O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” (1. Yuhanna 5:3; 2. Yuhanna 6). Tanrı’ya itaat edenler O’ndan sevgi göreceklerinden emin olabilirler ve bu sevgi sonsuz yaşam boyunca da sürecektir (Yahuda 21).

(Yakup, 1. Petrus, 2. Petrus, 1.Yuhanna, 2. Yuhanna, 3. Yuhanna ve Yahuda’ya dayanır.)