Mika 5:1-15

5  “Ey istilaya uğrayan kız, şimdi bedeninde yaralar açıyorsun;+ kuşatma altına alındık.+ İsrail hâkiminin yanağına değnekle vuracaklar.+  Ve sen Beytlehem Efrata,+ Yahuda boyları+ arasına giremeyecek kadar küçük olan sen, İsrail’i Benim adıma yönetecek kişi+ senden çıkacak;+ onun başlangıcı çok eskilere, devirler öncesine dayanır.+  Bu yüzden, doğuracak kadının doğum yapma vakti gelene dek,+ Tanrı onları düşman eline verecek.+ Ve sonra, o yöneticinin kardeşlerinin artakalanı, İsrailoğullarına geri dönecek.  Ve o duracak, Tanrısı Yehova’nın adının haşmetiyle,+ Yehova’nın gücüyle çobanlık edecek.+ Onlar huzur içinde yaşayacaklar,+ o zaman onun yönetimi dünyanın en uzak köşelerine kadar yayılacak.+  O barış getirecek.+ Ve Asurlu memleketimize gelince, hisarlarımıza girince,+ onun karşısına yedi çoban, insanlar içinden sekiz bey çıkaracağız.  Onlar Asur diyarını ve Nimrod diyarının+ sınırlarını kılıçla vuracaklar.+ Ve Asurlu memleketimize girdiğinde, topraklarımızı çiğnediğinde, bizi o kurtaracak.+  Ve Yakup’tan artakalanlar,+ pek çok halk arasında Yehova’dan gelen çiy gibi,+ bitkiler üzerine yağan yağmurlar gibi olacak.+ Onlar ki, insana ümit bağlamaz, âdemoğlunu beklemez.+  Ve Yakup’tan artakalanlar milletler içinde, pek çok halk arasında, orman hayvanları arasındaki aslan gibi, koyun sürüleri içinde bir genç aslan gibi olacak. O aslan ki çiğner geçer, paramparça eder,+ elinden kimse kurtaramaz.  Senin elin hasımlarına karşı kalkacak,+ bütün düşmanlarının kökü kazınacak.”+ 10  “Ve o gün, senin atlarını telef edeceğim, savaş arabalarını mahvedeceğim”,+ Yehova’nın sözü. 11  “Memleketindeki şehirleri yıkacağım, bütün kalelerini+ yerle bir edeceğim. 12  Büyülerini elinden alacağım, artık sihirbazın kalmayacak.+ 13  Oyma putlarını, dikili taşlarını parçalayacağım; ve artık ellerinle yaptığın putlar önünde eğilmeyeceksin.+ 14  Kutsal direklerini söküp atacağım,+ şehirlerini yok edeceğim. 15  Ve itaatsiz milletlerden, öfkeyle, gazapla öç alacağım.”+

Dipnotlar