Duteronome 21:1-23

21  “Fa go direga gore mongwe a fitlhelwe a bolailwe setlhogo mo lefatsheng le Jehofa Modimo wa gago a le go nayang gore o le rue, a ole mo nageng, mme go sa itsiwe gore ke mang yo o mo iteileng gore a bo a swe,+  banna ba gago ba bagolwane le baatlhodi+ ba gago ba tswe ba ye go lekanya go ya kwa metseng e e mo tikologong yotlhe ya yo o bolailweng;  mme e nne motse o o gaufi thata le yo o bolailweng. Mme banna ba bagolwane ba motse oo ba tseye kgongwana ya motlhape e go iseng go dirwe ka yone, e e iseng e goge jokwe;  mme banna ba bagolwane ba motse oo ba ise kgongwana eno kwa mokgatšheng o o phothoselang metsi o mo go one ka tlwaelo go neng go sa lengwe kgotsa go sa jalwe peo, mme ba robe molala wa kgongwana eo gone koo mo mokgatšheng o o phothoselang.+  “Mme baperesiti e bong bomorwa Lefi ba atamele, ka gonne ke bone ba Jehofa Modimo wa gago a ba tlhophileng gore ba mo direle+ le go segofatsa+ mo leineng la ga Jehofa le ba kganetsano nngwe le nngwe kaga tiro nngwe le nngwe ya thubakanyo e tshwanetseng go rarabolwa ka lefoko la bone.+  Foo banna botlhe ba bagolwane ba motse oo ba ba gaufi le yo o bolailweng setlhogo ba tlhape diatla+ tsa bone mo godimo ga kgongwana eno, e molala wa yone o neng wa robelwa mo mokgatšheng o o phothoselang;  mme ba bue ba re, ‘Diatla tsa rona ga di a tsholola madi ano, le fa e le matlho a rona ga a ka a bona fa a tshololwa.+  O se ka wa go balela mo molatong wa batho ba gago ba Iseraele, ba o neng wa ba golola,+ wena Jehofa, gape o se ka wa baya molato wa go tsholola madi a a se nang molato+ mo gare ga batho ba gago ba Iseraele.’ Mme molato wa madi o se ka wa balelwa mo molatong wa bone.  Mme wena—o tla tlosa molato wa go tsholola madi a a se nang molato mo gare ga gago,+ ka gonne o tla dira se se siameng mo matlhong a ga Jehofa.+ 10  “Fa go direga gore o tswele kwa tlhabanong kgatlhanong le baba ba gago mme Jehofa Modimo wa gago a ba tsentse mo seatleng sa gago+ mme o ba isitse botshwarwa;+ 11  mme o bone mosadi yo montle ka popego mo gare ga batshwarwa, mme o atamalane le ene+ e bile o mo tsere go nna mosadi wa gago, 12  foo o mo tlise mo teng ga ntlo ya gago. Jaanong a beole tlhogo ya gagwe+ a bo a baakanye dinala tsa gagwe, 13  a tlose seaparo sa botshwarwa jwa gagwe mo go ene mme a nne mo ntlong ya gago a lelele rraagwe le mmaagwe kgwedi yotlhe ya modikologo wa ngwedi;+ mme morago ga moo o robale le ene, mme o mo rue jaaka monyadiwa wa gago, mme a nne mosadi wa gago. 14  Mme go tla diragala gore fa a sa go kgatlha, foo o mo tsamaise,+ tumalanong le moya wa gagwe; o se ka wa mo rekisa ka madi gotlhelele. O se ka wa mo tshwara ka go mo patika+ fa o sena go mo tlontlolola. 15  “Fa go direga gore monna a nne le basadi ba babedi, yo mongwe a ratiwa mme yo mongwe a tlhoilwe, mme bone, yo o ratiwang le yo o tlhoilweng, ba mo tsholetse bana ba basimane, mme morwa wa leitibolo e le wa yo o tlhoilweng,+ 16  go tla diragala gore mo letsatsing la fa a naya bomorwawe se a nang le sone go nna boswa, ga a kitla a letlelelwa go dira gore morwa wa yo o ratiwang e nne leitibolo la gagwe mo boemong jwa morwa wa yo o tlhoilweng, e leng leitibolo.+ 17  Gonne o tshwanetse go lemoga morwa wa yo o tlhoilweng jaaka leitibolo ka go mo naya dikarolo tse pedi mo go sengwe le sengwe se a fitlhelwang a na le sone,+ ka gonne yoo ke tshimologo ya maatla a gagwe a go tshola.+ Tshwanelo ya boemo jwa leitibolo ke ya gagwe.+ 18  “Fa go direga gore monna a bo a na le morwa yo o tlhogoethata e bile a le motsuolodi,+ a sa reetse lentswe la ga rraagwe kgotsa lentswe la ga mmaagwe,+ ba mo otlhaile mme a sa ba reetse,+ 19  rraagwe le mmaagwe ba mo tshware ba mo ntshetse kwa banneng ba bagolwane ba motse wa gagabo le kwa kgorong ya lefelo la gagabo,+ 20  mme ba reye banna ba bagolwane ba motse wa gagabo ba re, ‘Morwa yono wa rona o tlhogoethata e bile o tletse botsuolodi; ga a reetse lentswe la rona,+ o ja bobe+ e bile ke letagwa.’+ 21  Foo banna botlhe ba motse wa gagabo ba mo kgobotletse ka maje, mme a swe. Ka jalo o tlose se se bosula mo gare ga gago, mme Iseraele yotlhe e tla utlwa e bo e boifa.+ 22  “Fa go direga gore go nne le boleo mo mothong jo bo tshwanelang kotlhao ya loso,+ mme a bolailwe, o mo kaleditse mo koteng,+ 23  setopo sa gagwe se se ka sa nna bosigo jotlhe mo koteng;+ o mo fitlhe mo go lone letsatsi leo, ka gonne yo o kaleditsweng+ ke yo o hutsitsweng ke Modimo; o se ka wa leswafatsa lefatshe la gaeno, le Jehofa Modimo wa gago a le go nayang go nna boswa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase