Duteronome 25:1-19

25  “Fa go direga gore go tsoge kganetsano fa gare ga banna,+ mme ba bo ba tla mo katlholong,+ ba ba atlhole mme ba bolele yo o siameng e le yo o siameng ba bo ba bolele yo o boikepo e le yo o boikepo.+  Go tla diragala gore fa yo o boikepo a tshwanelwa ke go itewa,+ moatlhodi a dire gore a patlamisiwe mme a newe dititeo+ fa pele ga gagwe tsa palo e e tsamaisanang le tiro ya gagwe e e boikepo.  A ka nna a mo itaya dititeo di le masome a manè. A se ka a oketsa ka epe, e se re kgotsa a tswelela go mo itaya dititeo di le dintsi mo godimo ga tseno+ mme morwarrago a tlhabisiwa ditlhong mo matlhong a gago.  “O se ka wa bofa poo molomo fa e photha.+  “Fa go direga gore bomorwarraamotho ba bo ba nna mmogo mme mongwe wa bone a bo a swa a se na ngwana wa mosimane, mosadi wa yo o suleng a se ka a nna wa monna o sele kwa ntle. Morwarra monna wa gagwe a ye kwa go ene, mme a mo tseye go nna mosadi wa gagwe mme a nyale seyantlo.+  Mme go tla diragala gore leitibolo le a tla le tsholang le tlhatlhame leina la ga morwarraagwe yo o suleng,+ gore leina la gagwe le se ka la phimolwa mo Iseraele.+  “Jaanong fa monna yoo a sa kgatlhegele go tsaya motlholagadi wa ga morwarraagwe, motlholagadi wa ga morwarraagwe a ye kwa kgorong kwa banneng ba bagolwane+ mme a re, ‘Morwarraagwe monna wa me o ganne go boloka leina la ga morwarraagwe mo Iseraele. Ga a dumela go nnyala seyantlo.’  Mme banna ba bagolwane ba motse wa gagabo ba mmitse ba bue le ene, mme a eme a re, ‘Ga ke a nna le kgatlhego ya go mo tsaya.’+  Foo motlholagadi wa ga morwarraagwe a mo atamele fa pele ga matlho a banna ba bagolwane a somole mpaatšhane mo lonaong lwa gagwe+ a ba a kgwela mathe mo sefatlhegong sa gagwe+ a bo a re, ‘Monna yo o sa batleng go aga ntlo ya ga morwarraagwe+ o tshwanetse a dirwa jalo.’ 10  Mme leina la gagwe mo Iseraele le bidiwe ‘Ntlo ya yo mpaatšhane ya gagwe e neng ya somolwa.’ 11  “Fa go direga gore banna ba lwe, mme mosadi wa yo mongwe a bo a atamela gore a golole monna wa gagwe mo seatleng sa yo o mo itayang, a ba a ntsha seatla a mo tshwara ka dirwe tsa gagwe tsa sephiri,+ 12  foo o kgaole seatla sa gagwe. Leitlho la gago le se ka la mo utlwela botlhoko.+ 13  “O se ka wa nna le mefuta e mebedi ya dilekanya bokete+ mo kgetsing ya gago, se segolo le se se botlana. 14  O se ka wa nna le mefuta e mebedi ya diifa+ mo ntlong ya gago, e kgolo le e nnye. 15  O tswelele o na le selekanya bokete se se tlhomameng le se se siameng. O tswelele o na le ifa e e tlhomameng le e e siameng, gore malatsi a gago a nne maleele mo lefatsheng le Jehofa Modimo wa gago a le go nayang.+ 16  Gonne mongwe le mongwe yo o dirang dilo tseno, mongwe le mongwe yo o dirang ka go tlhoka tshiamiso, ke selo se se makgapha mo go Jehofa Modimo+ wa gago. 17  “Go gakologelwe se Amaleke a neng a se go dira mo tseleng fa lo ne lo tswa kwa Egepeto,+ 18  kafa a neng a kopana le wena mo tseleng ka gone mme a kgemetha kafa morago ga gago botlhe ba ba neng ba saletse kwa morago, fa o ne o feletswe ke maatla e bile o lapile; mme o ne a se ka a boifa Modimo.+ 19  Go tla diragala gore fa Jehofa Modimo wa gago a go neile boikhutso mo babeng botlhe ba gago go dikologa mo lefatsheng le Jehofa Modimo wa gago a le go nayang go nna boswa gore o le rue, o phimole go umakiwa ga ga Amaleke kafa tlase ga magodimo.+ O se ka wa lebala.

Dintlha Tse di Kwa Tlase