Duteronome 5:1-33

5  Moshe a bitsa Iseraele+ yotlhe mme a ba raya a re: “Utlwa wena Iseraele, melao le ditshwetso tsa boatlhodi+ tse ke di buang mo ditsebeng tsa lona gompieno, lo di ithute lo bo lo nne kelotlhoko go di dira.+  Jehofa Modimo wa rona o ne a dira kgolagano le rona kwa Horeba.+  Jehofa ga a dira kgolagano eno le borraaronamogologolwane, mme o e dirile le rona, rotlhe ba re tshelang fano gompieno.  Jehofa o ne a bua le lona lo lebane difatlhego le ene mo thabeng go tswa mo gare ga molelo.+  Ke ne ke eme fa gare ga ga Jehofa le lona ka nako eo+ gore ke lo bolelele lefoko la ga Jehofa, (gonne lo ne lo boifa ka ntlha ya molelo mme lwa se ka lwa tlhatlogela mo thabeng,)+ le re,  “‘Ke nna Jehofa Modimo wa gago,+ yo o go ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto, kwa ntlong ya makgoba.+  Le ka motlha o se ka wa nna le medimo epe e mengwe kgatlhanong le sefatlhego sa me.+  “‘O se ka wa itirela setshwantsho se se setilweng,+ sa sebopego+ se se tshwanang le sepe fela se se kwa magodimong kwa godimo kgotsa se se mo lefatsheng kwa tlase kgotsa se se mo metsing kafa tlase ga lefatshe.  O se ka wa di ikobela kgotsa wa gogelwa gore o di direle,+ ka gonne nna Jehofa Modimo wa gago ke Modimo yo o batlang boineelo jo bo feletseng,+ yo o tlisetsang bana ba basimane kotlhao ya tlolo ya borraabone le mo kokomaneng ya boraro le mo kokomaneng ya bonè, mo go ba ba ntlhoileng;+ 10  mme yo o supang bopelonomi jwa lorato mo kokomaneng ya bomakgolo a le lesome mo go ba ba nthatang e bile ba boloka ditaelo tsa me.+ 11  “‘O se ka wa dirisa leina la ga Jehofa Modimo wa gago ka tsela e e se nang mosola,+ gonne Jehofa ga a kitla a tlhoka go otlhaya ope yo o dirisang leina la gagwe ka tsela e e se nang mosola.+ 12  “‘E re o boloka letsatsi la sabata gore o le tshole le le boitshepo, fela jaaka Jehofa Modimo wa gago a go laetse,+ 13  o dire tirelo mme o dire tiro yotlhe ya gago malatsi a le marataro.+ 14  Mme letsatsi la bosupa ke sabata wa ga Jehofa Modimo+ wa gago. O se ka wa dira tiro epe,+ wena le fa e le morwao le fa e le morwadio le fa e le motlhanka wa gago le fa e le lelata la gago le fa e le poo ya gago le fa e le esele ya gago le fa e le seruiwa sepe sa gago le fa e le moagi wa gago wa moeng yo o mo teng ga dikgoro tsa gago,+ gore motlhanka wa gago le lelata la gago ba tle ba ikhutse fela jaaka wena.+ 15  Mme o gakologelwe gore o ne wa nna motlhanka kwa lefatsheng la Egepeto+ mme Jehofa Modimo wa gago a go ntsha gone ka seatla se se nonofileng le lebogo le le otlolotsweng.+ Ke gone ka moo Jehofa Modimo wa gago a neng a go laola gore o tsweledise letsatsi la sabata.+ 16  “‘Tlotla rrago le mmago,+ fela jaaka Jehofa Modimo wa gago a go laetse; gore malatsi a gago a tle a nne maleele le gore dilo di go tsamaele sentle+ mo lefatsheng le Jehofa Modimo wa gago a le go nayang. 17  “‘O se ka wa bolaya+ motho. 18  “‘Le gone o se ka wa dira boaka.+ 19  “‘Le gone o se ka wa utswa.+ 20  “‘Le gone o se ka wa nna mosupi wa maaka kgatlhanong le mongwe ka wena.+ 21  “‘Le gone o se ka wa eletsa mosadi wa mongwe ka wena.+ Le gone o se ka wa eletsa ntlo ya mongwe ka wena ka bopelotshetlha, tshimo ya gagwe kgotsa motlhanka wa gagwe kgotsa lelata la gagwe, poo ya gagwe kgotsa esele ya gagwe kgotsa sepe fela se e leng sa mongwe ka wena.’+ 22  “Jehofa o ne a bua Mafoko ano le phuthego yotlhe ya lona mo thabeng go tswa mo gare ga molelo,+ leru le letobo le lentshontsho, ka lentswe le le kwa godimo, mme a se ka a oketsa ka sepe; morago ga moo a a kwala mo dikwalelong tse pedi tsa leje a bo a di nnaya.+ 23  “Mme go ne ga diragala gore fela fa lo ne lo sena go utlwa lentswe le tswa mo gare ga lefifi, fa thaba e ne e tuka molelo,+ lo ne lwa nkatamela, ditlhogo tsotlhe tsa ditso tsa lona le banna ba lona ba bagolwane. 24  Foo lo ne lwa re, ‘Bona, Jehofa Modimo wa rona o re bontshitse kgalalelo ya gagwe le bogolo jwa gagwe, mme re utlwile lentswe la gagwe le tswa mo gare ga molelo.+ Mo letsatsing leno, re bone gore Modimo o ka bua le motho mme a ka kgona go tswelela a tshela.+ 25  Mme jaanong ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go swa, gonne molelo o mogolo ono o ka nna wa re laila?+ Fa re ka boa ra utlwa lentswe la ga Jehofa Modimo wa rona gape, ruri re tla swa.+ 26  Gonne ke mang mo nameng yotlhe yo o utlwileng lentswe la Modimo yo o tshelang+ le bua go tswa mo gare ga molelo jaaka re le utlwile mme le fa go ntse jalo a tswelela a ntse a tshela? 27  Wena ka bowena atamela mme o utlwe sotlhe se Jehofa Modimo wa rona a tla se buang; mme e tla nna wena o buang le rona sotlhe se Jehofa Modimo wa rona a tla se buang le wena,+ mme ruri re tla reetsa re bo re dira.’ 28  “Ka jalo Jehofa o ne a utlwa lentswe la mafoko a lona fa lo ne lo bua le nna, mme Jehofa a tswelela a nthaya a re, ‘Ke utlwile lentswe la mafoko a setšhaba seno, a ba a buileng le wena. Ba dirile sentle mo go sotlhe se ba se buileng.+ 29  Fa fela ba ne ba ka dira gore pelo eno ya bone e mpoife+ le go boloka ditaelo+ tsotlhe tsa me ka metlha, gore dilo di ba tsamaele sentle le bomorwaabone ka bosakhutleng!+ 30  Tsamaya o ba reye o re: “Boelang gae kwa megopeng ya lona.” 31  Mme wena ema fano le nna, mma ke bue le wena taelo yotlhe le melao le ditshwetso tsa boatlhodi tse o tshwanetseng go di ba ruta+ le tse ba tshwanetseng go di dira mo lefatsheng le ke le ba nayang gore ba le rue.’ 32  Mme lo tlhokomele go dira fela jaaka Jehofa Modimo wa lona a lo laetse.+ Lo se ka lwa fapogela kafa mojeng kgotsa kafa molemeng.+ 33  Lo tsamaye mo tseleng yotlhe e Jehofa Modimo wa lona a e lo laetseng,+ gore lo tshele le gore dilo di lo tsamaele sentle+ le gore lo lelefatse malatsi a lona mo lefatsheng le lo tla le ruang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase