Duteronome 14:1-29

14  “Lo bana ba ga Jehofa Modimo+ wa lona. Lo se ka lwa itshegakakela+ motho yo o suleng kgotsa lwa itira lefatla+ mo diphatleng tsa lona.  Gonne o setšhaba se se boitshepo+ mo go Jehofa Modimo wa gago, mme Jehofa o tlhophile wena gore o nne setšhaba sa gagwe, thuo e e kgethegileng,+ mo ditšhabeng tsotlhe tse di mo godimo ga lefatshe.  “O se ka wa ja selo se se makgapha sa mofuta ope+ fela.  Ono ke mofuta wa phologolo e lo ka e jang:+ poo, nku le podi,  kgama e tonanyana le tshephe le kgama le podi ya naga+ le phala le nku ya naga le mokabawane;  le phologolo nngwe le nngwe e e patologanyang tlhakwana le e e nang le lopharo mo ditlhakwaneng tse pedi, e e otlang mo gare ga diphologolo.+ Yone lo ka e ja.  Ke mofuta ono fela o lo sa tshwanelang go o ja mo go tse di otlang kgotsa tse di patologanyang tlhakwana, e e fatogileng: kamela+ le mmutla+ le pela,+ ka gonne di a otla mme ga di patologanye tlhakwana. Di lo itshekologetse.  Le kolobe,+ ka gonne e patologanya tlhakwana mme ga go na se e se otlang. E lo itshekologetse. Lo se ka lwa ja epe ya nama ya tsone, e bile lo se ka lwa ama ditoto tsa tsone.+  “Lo ka ja mofuta ono wa sengwe le sengwe se se leng mo metsing: Sengwe le sengwe se se nang le mafafa le makape lo ka se ja.+ 10  Mme sengwe le sengwe se se se nang mafafa le makape lo se ka lwa se ja.+ Se lo itshekologetse. 11  “Lo ka ja nonyane nngwe le nngwe e e itshekileng. 12  Mme tseno ke tsa tse lo sa tshwanelang go di ja: ntsu le segootsane le lenong+ le lentsho, 13  le phakalane e khibidu le phakalane e ntsho+ le mankgodi kafa mofuteng wa yone; 14  le legakabe+ lengwe le lengwe kafa mofuteng wa lone; 15  le ntšhe+ le morubisi le nonyane ya metsi le segodi kafa mofuteng wa sone; 16  morubisi o monnye le morubisi o o ditsebe ditelele+ le makgotlwe, 17  le kukara+ le lenong le timeletsane, 18  le mogolori le kokolofutwe kafa mofuteng wa yone, le lerenkete le mmamanthwane.+ 19  Mme sebopiwa sengwe le sengwe se se nang le diphuka se se nyeulang se lo itshekologetse.+ Di se ka tsa jewa. 20  Lo ka ja sebopiwa sepe fela se se fofang se se itshekileng. 21  “Lo se ka lwa ja setoto sepe se se setseng se sule.+ Lo ka se naya moagi wa moeng yo o mo teng ga dikgoro tsa gago, mme a se je; kgotsa se ka rekisediwa motswakwa, ka gonne wena o setšhaba se se boitshepo mo go Jehofa Modimo wa gago. “O se ka wa bedisa potsane mo mashing a mmaayone.+ 22  “O ntshe sa bosome sa kungo yotlhe ya peo ya gago, se se tswang mo tshimong ngwaga le ngwaga.+ 23  Mme fa pele ga ga Jehofa Modimo wa gago, mo lefelong le a tla le tlhophang gore leina la gagwe le age mo go lone, o jele sa bosome sa dijo tsa gago tsa ditlhaka+ mo go lone, beine ya gago e ntšha le leokwane la gago le maitibolo a motlhape wa gago le a letsomane+ la gago; gore o ithute go boifa Jehofa Modimo wa gago ka metlha.+ 24  “Jaanong fa go direga gore loeto lo bo lo le loleele thata mo go wena,+ ka gonne o sa kgone go se sikara, e re ka lefelo le Jehofa Modimo wa gago a tla le tlhophang gore a beye leina+ la gagwe mo go lone le tla bo le le kgakala thata le wena, (ka gonne Jehofa Modimo wa gago o tla go segofatsa,)+ 25  foo o se fetole go nna madi a a rekang, mme o phuthele madi mo seatleng sa gago o bo o tsaya loeto go ya kwa lefelong le Jehofa Modimo wa gago a tla le tlhophang. 26  Gape le fa e le eng se moya wa gago o se eletsang+ o se ntshetse madi, le fa e ka nna dikgomo le dinku le dipodi le beine le bojalwa jo bo tagang+ le sepe fela se moya wa gago o ka nnang wa se go kopa; mme o jele foo fa pele ga ga Jehofa Modimo wa gago o bo o ipele,+ wena le ba ntlo ya gago. 27  Mme Molefi yo o mo teng ga dikgoro tsa gago, o se ka wa mo tlogela,+ gonne ga a na kabelo epe kgotsa boswa bope le wena.+ 28  “Kwa bokhutlong jwa dingwaga di le tharo o tla ntsha sa bosome sotlhe sa kungo ya gago mo ngwageng oo,+ mme o se beye mo teng ga dikgoro tsa gago. 29  Mme Molefi,+ ka gonne a se na kabelo epe kgotsa boswa bope le wena, le moagi wa moeng+ le mosimane yo o se nang rre le motlholagadi,+ ba ba mo teng ga dikgoro tsa gago, ba tle, mme ba je ba ikgotsofatse; gore Jehofa Modimo wa gago a go segofatse+ mo tirong+ nngwe le nngwe ya seatla sa gago e o tla e dirang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase