Duteronome 22:1-30

22  “E se ka ya re o bona poo ya ga morwarrago kgotsa nku ya gagwe e timela o bo o di tlogela+ ka boomo. Ruri o tshwanetse go di busetsa kwa go morwarrago.+  Fa morwarrago a se gaufi le wena mme o sa mo itse, o e tlise gae mo teng ga ntlo ya gago, e nne le wena go fitlha morwarrago a e batla. Mme o e busetse kwa go ene.+  O dire jalo le ka esele ya gagwe, gape o dire jalo le ka seaparo sa gagwe, gape o dire jalo ka sepe fela sa ga morwarrago se se latlhegileng, se se mo latlhegelang se o se boneng. Ga o kitla o letlelelwa go ikgogona.  “E se ka ya re o bona esele ya ga morwarrago kgotsa poo ya gagwe e wela mo tseleng o bo o di tlogela ka boomo. Ruri o mo thuse go di emisa.+  “Go se ka ga nna le diaparo dipe tsa monna yo o nonofileng tse di apesiwang mosadi,+ le fa e le monna yo o nonofileng ga a tshwanela go apara seaparo sa mosadi; gonne ope fela yo o dirang dilo tseno o makgapha mo go Jehofa Modimo wa gago.  “Fa go direga gore sentlhaga sa nonyane se bo se le fa pele ga gago mo tseleng, mo setlhareng sepe fela kgotsa fa fatshe se na le bana+ kgotsa mae, mme mmè a ntse mo godimo ga bana kgotsa mae, o se ka wa tsaya mmè mmogo le bana.+  Ruri o lese mmè a tsamaye, mme o ka nna wa itseela bana; gore dilo di go tsamaele sentle, le gore ruri o lelefatse malatsi a gago.+  “Fa go direga gore o age ntlo e ntšha, o direle borulelo jwa gago lobotana lo lo thekeletsang,+ gore o se ka wa tlisetsa ntlo ya gago molato wa madi ka gonne mongwe yo o wang a ka nna a wa mo go yone.  “O se ka wa jala tshimo ya gago ya mofine ka peo ya mefuta e mebedi,+ e se re kgotsa kungo e e tletseng ya peo e o tla e jalang le kungo ya tshimo ya mofine ya nna ya lefelo le le boitshepo. 10  “O se ka wa lema ka poo le esele mmogo.+ 11  “O se ka wa apara letsela le le tlhakantseng boboa le leloba mmogo.+ 12  “O itirele makgabe mo dintlheng tse nnè tsa diaparo tsa gago tse o ipipang ka tsone.+ 13  “Fa go direga gore monna a tseye mosadi mme a ba a robala le ene a ba a mo tlhoa,+ 14  a mo latofaditse ka gore o itsege ka ditiro tse di bosula le go mo tlisetsa leina le le maswe,+ a re, ‘Yono ke mosadi yo ke mo tsereng, mme ke ne ka mo atamela, mme ka se ka ka fitlhela bosupi jwa bokgarebane mo go ene’;+ 15  rraagwe mosetsana le mmaagwe le bone ba tseye bosupi jwa bokgarebane jwa mosetsana ba bo tlise kwa banneng ba bagolwane ba motse kwa kgorong ya one;+ 16  mme rraagwe mosetsana a reye banna ba bagolwane a re, ‘Ke ne ka naya monna yono morwadiake go nna mosadi, mme a mo tlhoa.+ 17  Mme bonang, o mo latofatsa ka gore o itsege ka ditiro tse di bosula,+ a re: “Ke fitlhetse morwadio a se na bosupi jwa bokgarebane.”+ Jaanong bosupi jwa bokgarebane jwa morwadiake ke jo.’ Mme ba tsharolole seaparo fa pele ga banna ba bagolwane ba motse. 18  Mme banna ba bagolwane+ ba motse oo ba tseye monna ba mo otlhaye.+ 19  Ba mo lefise dishekele tsa selefera di le lekgolo ba di neye rraagwe mosetsana, ka gonne o tliseditse kgarebane ya Iseraele+ leina le le maswe; mme o tla tswelela e le mosadi wa gagwe. Ga a kitla a letlelelwa go mo tlhala malatsi otlhe a gagwe. 20  “Le fa go ntse jalo, fa e le gore selo seno se itshupile se le boammaaruri, bosupi jwa bokgarebane bo sa fitlhelwa mo mosetsaneng,+ 21  ba ntshetse mosetsana kwa ntle kwa kgorong ya ntlo ya ga rraagwe, mme banna ba motse ba mo kgobotletse ka maje, mme a swe, ka gonne o dirile bosula+ jwa matlhabisa ditlhong mo Iseraele ka go dira boaka mo ntlong ya ga rraagwe.+ Ka jalo o tlose se se bosula mo gare ga gago.+ 22  “Fa go direga gore monna a fitlhelwe a letse le mosadi yo o nang le mong+ wa gagwe, a ba swe boobabedi, monna yo o letseng le mosadi mmogo le mosadi.+ Ka jalo o tlose se se bosula mo Iseraele.+ 23  “Fa go direga gore go bo go na le mosetsana wa kgarebane yo o beeleditsweng ke monna,+ mme monna mongwe a bo a mo fitlhetse mo motseng a bo a lala le ene,+ 24  lo ba ntshetse kwa ntle kwa kgorong ya motse oo boobabedi lo ba kgobotletse ka maje, mme ba swe, mosetsana ka lebaka la gore o ne a se ka a goa mo motseng, le monna ka lebaka la gore o tlontlolotse mosadi wa mongwe ka ene.+ Ka jalo o tlose se se bosula mo gare ga gago.+ 25  “Le fa go ntse jalo, fa e le gore monna mongwe o ne a fitlhela mosetsana mo nageng yo o beeleditsweng, monna yoo a ba a mo tshwara a lala le ene, monna yo o letseng le ene a swe a le nosi, 26  mme o se ka wa dira mosetsana sepe. Mosetsana ga a na boleo jo bo tshwanelang loso, ka gonne fela jaaka fa motho a tsogologela mongwe ka ene a ba a mmolaya,+ a bolaya moya, go ntse jalo ka kgang eno. 27  Gonne o ne a mo fitlhela mo nageng. Mosetsana yo o beeleditsweng o ne a goa, mme go ne go se na ope yo o ka mo namolang. 28  “Fa go direga gore monna mongwe a fitlhele mosetsana, kgarebane e e iseng e beelediwe, a ba a mo tshwara a lala le ene,+ mme ba lemogiwa,+ 29  monna yo o letseng le ene a neye rraagwe mosetsana dishekele tsa selefera di le masome a matlhano,+ mme a nne mosadi wa gagwe ka ntlha ya go bo a mo tlontlolotse. Ga a kitla a letlelelwa go mo tlhala malatsi otlhe+ a gagwe. 30  “Monna ope a se ka a tsaya mosadi wa ga rraagwe, gore a se ka a bipolola ntlha ya seaparo sa ga rraagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase