Duteronome 20:1-20

20  “Fa go direga gore o tswele kwa ntweng kgatlhanong le baba ba gago mme o bona dipitse le dikara tsa ntwa, setšhaba se se nang le batho ba bantsi go go feta, o se ka wa ba boifa; gonne Jehofa Modimo wa gago o na le wena,+ yo o neng a go ntsha kwa lefatsheng la Egepeto.+  Mme go tla diragala gore fa o atametse tlhabano, moperesiti a atamele a bue le batho.+  Mme a ba reye a re, ‘Utlwa, wena Iseraele, gompieno o atamela mo tlhabanong kgatlhanong le baba ba lona. Lo se ka lwa letla dipelo tsa lona go nna boi.+ Lo se ka lwa boifa mme lwa siana ka letshogo kgotsa lwa roroma ka ntlha ya bone,+  gonne Jehofa Modimo wa lona o gwanta le lona go ya go lo tlhabanela mo babeng ba lona+ gore a lo boloke.’  “Badiredi+ le bone ba bue le batho, ba re, ‘Ke monna ofe yo o agileng ntlo e ntšha mme a ise a e kgakole? A a tsamaye a boele kwa ntlong ya gagwe, e se re kgotsa a swela mo tlhabanong mme monna yo mongwe a e kgakola.+  E bile ke monna ofe yo o jetseng tshimo ya mofine mme a ise a simolole go e dirisa? A a tsamaye a boele kwa ntlong ya gagwe, e se re kgotsa a swela mo tlhabanong mme monna yo mongwe a simolola go e dirisa.+  E bile ke monna ofe yo o beeleditseng mosadi mme a ise a mo tseye? A a tsamaye a boele kwa ntlong+ ya gagwe, e se re kgotsa a swela mo tlhabanong mme a tsewa ke monna yo mongwe.’  Mme badiredi ba tswelele pele go bua le batho ba re, ‘Ke monna ofe yo o boifang e bile a le boboi?+ A a tsamaye a boele kwa ntlong ya gagwe, gore a se ka a dira gore dipelo tsa bomorwarraagwe di nyere jaaka pelo ya gagwe.’+  Mme go tla diragala gore fa badiredi ba feditse go bua le batho, ba tlhome balaodi ba masole kwa pele ga batho. 10  “Fa go direga gore o atamele motse go tlhabana le one, o o itsise ditsela tsa go dira kagiso. 11  Mme go tla diragala gore fa o go naya karabo ya kagiso e bile o go buletse, go tla diragala gore batho botlhe ba ba fitlhelwang mo go one e nne ba gago ba ba patelediwang go dira tiro e e boima, mme ba go direle.+ 12  Mme fa o sa dire kagiso le wena,+ o lwa le wena mme o tshwanelwa ke go o dikanyetsa, 13  Jehofa Modimo wa gago o tla o tsenya mo seatleng sa gago, mme o kgemethe motho mongwe le mongwe wa monna mo go one ka bogale jwa tšhaka.+ 14  Ke basadi fela le bana ba bannye+ le diruiwa le sengwe le sengwe se go diregang gore se bo se le mo motseng, thopo yotlhe ya one tse o tla di ikgapelang;+ mme o je thopo ya baba ba gago, ba Jehofa Modimo wa gago a go ba neileng. 15  “Ke tsela e o tla dirang metse yotlhe ka yone e e kgakala thata le wena e e seng ya metse ya ditšhaba tseno. 16  Ke metse ya ditšhaba tseno fela e Jehofa Modimo wa gago a e go nayang go nna boswa e o sa tshwanelang go tlogela sepe sa yone se se hemang se tshela, 17  ka gonne ruri o tshwanetse go ba neelela tshenyego, Bahite le Baamore, Bakanana le Baperise, Bahife le Bajebuse,+ fela jaaka Jehofa Modimo wa gago a go laetse; 18  gore ba se ka ba lo ruta go dira kafa dilong tsotlhe tsa bone tse di makgapha, tse ba di diretseng medimo ya bone, mme lwa leofela Jehofa Modimo+ wa lona. 19  “Fa go direga gore o dikanyetse motse malatsi a le mantsi ka go lwa le one gore o o thope, o se ka wa senya ditlhare tsa one ka go dirisa selepe mo go tsone; gonne o tshwanetse go ja mo go tsone, o se ka wa di rema,+ gonne a setlhare sa naga ke motho gore o se dikanyetse? 20  Setlhare se o itseng gore ga se setlhare sa dijo, ke sone se o ka se senyang, o se reme o bo o aga dithako tsa go dikanyetsa+ motse o o lwang le wena, go fitlha o wa.

Dintlha Tse di Kwa Tlase