ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พลัง

พลัง

คำภาษาฮีบรู รูอาค และคำภาษากรีก พะนือมา ซึ่งคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลส่วนใหญ่แปลว่า “วิญญาณ” ที่จริงคำนี้ในภาษาเดิมมีความ​หมายหลาย​อย่าง และทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบที่มองเห็นได้ คำนี้ทั้งภาษาฮีบรูและภาษากรีกถูกใช้เพื่ออ้างถึง (1) ลม (2) พลังชีวิตของคนและสัตว์ (3) พลังกระตุ้นจากใจของคนเราซึ่งกระตุ้นให้เขาพูดหรือทำอะไรบางอย่าง (4) ถ้อยคำที่ได้รับการดลใจจากแหล่งที่มองไม่เห็น (5) บุคคลที่มีร่างกายแบบที่มนุษย์เรามองไม่เห็น เช่น พระเจ้า ทูตสวรรค์ และปีศาจ (6) พลังที่พระเจ้าใช้ในการทำงาน หรือพลังบริสุทธิ์ของพระเจ้า—อพย 35:31; สด 104:29; มธ 12:43; ลก 11:13