ส่วนอธิบายศัพท์

พจนานุกรมคัมภีร์ไบเบิลนี้อธิบายความหมายของคำที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและคำอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล รวมทั้งอธิบายรากศัพท์ภาษาฮีบรูและกรีกด้วย

แสดง:

* คำที่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

ขออภัย ไม่มีข้อความใดตรงกับสิ่งที่คุณเลือก