ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ทำไมเราควรอธิษฐาน?

พระยะโฮวาพระเจ้าอยากให้เราเปิดใจพูดกับพระองค์บ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เราเป็นห่วงกังวล (ลูกา 18:1-7) เมื่อพ่อที่อยู่ในสวรรค์เต็มใจชวน เราให้อธิษฐานถึงพระองค์ เราก็น่าจะทำอย่างนั้นใช่ไหม?—อ่านฟิลิปปอย 4:6

การอธิษฐานไม่ใช่แค่การอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ แต่การอธิษฐานจะทำให้เราสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น (บทเพลงสรรเสริญ 8:3, 4) ถ้าเราระบายความในใจกับพระองค์บ่อย ๆ เราก็จะยิ่งรู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์—อ่านยาโกโบ 4:8

เราจะอธิษฐานอย่างไร?

เมื่ออธิษฐาน พระเจ้าไม่ต้องการให้เราใช้คำพูดที่ปั้นแต่งมาสวยหรูหรือท่องบทสวดซ้ำ ๆ และไม่จำเป็นต้องทำท่าทางพิเศษอะไร พระยะโฮวาอยากให้เราอธิษฐานโดยพูดกับพระองค์จากหัวใจ (มัดธาย 6:7) ตัวอย่างเช่น ในสมัยอิสราเอลโบราณ นางฮันนาอธิษฐานถึงพระเจ้าเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวของเธอ ต่อมา เมื่อความทุกข์ผ่านไปกลายเป็นความสุข เธอก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยความซาบซึ้งใจ—อ่าน 1 ซามูเอล 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1

เราได้รับเกียรติมากจริง ๆ ที่สามารถเข้าใกล้พระผู้สร้างที่รักและห่วงใยเราขนาดนี้ เรายังสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้ด้วยสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรา ดังนั้น ขอให้เราถือว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญมาก—อ่านบทเพลงสรรเสริญ 145:14-16