หอสังเกตการณ์ กรกฎาคม 2014 | ทำไมคนดีต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ?

เราควรโทษพระเจ้าไหม? เป็นเพราะกรรมเก่าไหม? มีวิธีใดไหมที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และสิ่งเลวร้าย?

จากปก

มีแต่เรื่องร้าย ๆ เต็มไปหมด!

ถ้ามีพระเจ้าที่มีอำนาจมากจริง ๆ ทำไมพระองค์ไม่คุ้มครองคนดีให้พ้นจากเรื่องร้าย ๆ?

จากปก

ทำไมคนดีต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ?

คัมภีร์ไบเบิลบอกให้ทราบสาเหตุ 3 อย่างที่ทำให้เกิดเรื่องร้าย ๆ

จากปก

พระเจ้าจะจัดการกับเรื่องร้าย ๆ

โลกใหม่คือโลกที่คนดีจะไม่ต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ อีก คุณอยากอยู่ที่นั่นไหม?

คัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตคน

ผมพกปืนติดตัวตลอดเวลา

อันนันซิอาโต ลูการา เคยเป็นสมาชิกในแก๊งโจร แต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปหลังจากไปประชุมกับพยานพระยะโฮวา

ลูกดื้อ สอนไม่จำ จะทำอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลอธิบาย 3 วิธีที่ใช้สั่งสอนลูกให้ได้ผลดี

คุณรู้ไหม?

กะลาสีเรือในยุคโบราณทำอย่างไรไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือ? คนสมัยโบราณมีวิธีเก็บปลาอย่างไรไม่ให้เน่า?

คุณมองเห็นพระเจ้าไหม?

อ่านดูว่าคุณจะใช้ “ตาใจ” อย่างไร

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

การอธิษฐานเป็นเพียงการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือไหม?