ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 จากปก | ทำไมคนดีต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ?

พระเจ้าจะจัดการกับเรื่องร้าย ๆ

พระเจ้าจะจัดการกับเรื่องร้าย ๆ

คัมภีร์ไบเบิลบอกให้เรารู้ว่าพระยะโฮวาและพระเยซูคริสต์ลูกของพระองค์จะจัดการกับเรื่องร้าย ๆ ที่ซาตานพญามารก่อขึ้น พระคัมภีร์บอกว่า “ที่พระบุตรของพระเจ้า [พระเยซู] เสด็จมาก็เพื่อทำลายการงานของมัน” (1 โยฮัน 3:8) ระบบโลกในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความโลภ ความเกลียดชัง และความชั่วร้ายจะถูกกำจัดออกไป พระเยซูสัญญาว่า “ผู้ปกครองโลก” ซึ่งก็คือซาตานพญามาร “จะถูกขับไล่” (โยฮัน 12:31) เมื่อไม่มีอิทธิพลของซาตาน โลกจะมีแต่ความสงบสุข เป็นโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความชอบธรรม—2 เปโตร 3:13

แล้วคนที่ดื้อรั้นไม่ยอมกลับตัวกลับใจและไม่เลิกทำชั่วล่ะ? พระเจ้าให้คำสัญญาที่ชัดเจนว่า “คนตรงจะได้พำนักอยู่ในแผ่นดิน และคนดีรอบคอบจะได้ดำรงอยู่บนแผ่นดินนั้น แต่คนบาปหยาบช้าจะถูกตัดให้สิ้นสูญจากแผ่นดิน และผู้ประทุษร้ายทั้งหลายจะถูกถอนรากเหง้าออกเสีย” (สุภาษิต 2:21, 22) อิทธิพลของคนชั่วจะหมดไปตลอดกาล มนุษย์ที่เชื่อฟังพระเจ้าจะค่อย ๆ ได้รับการฟื้นฟูให้พ้นจากบาปที่ตกทอดมาจากมนุษย์คู่แรก พวกเขาจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตลอดไป—โรม 6:17, 18; 8:21

ในโลกใหม่ พระยะโฮวาจะกำจัดความชั่วออกไปอย่างไร? พระองค์จะไม่สั่งให้เราทำนั่นทำนี่เหมือนกับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ เพราะนั่นจะทำให้อิสระทางความคิดที่เรามีหมดความหมายไปเลย แต่พระองค์จะสอนคนที่เชื่อฟังและช่วยพวกเขาให้เลิกคิดเลิกทำสิ่งที่ก่อความเสียหาย

พระเจ้าจะกำจัดต้นเหตุของเรื่องร้าย ๆ ทุกอย่างให้หมดไป

แล้วเรื่องร้าย ๆ ที่ไม่ได้คาดล่วงหน้าล่ะ? พระเจ้าสัญญาว่า อีกไม่นาน รัฐบาลหรือราชอาณาจักรของพระองค์จะปกครองทั่วโลก กษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้งของราชอาณาจักรนี้ก็คือ พระเยซูคริสต์ ผู้ที่มีอำนาจในการรักษาคนป่วย (มัดธาย 14:14) ท่านมีพลังอำนาจที่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ (มาระโก 4:35-41) ดังนั้น ความทุกข์ที่เกิดจาก “วาระกับโอกาส” ที่ไม่ได้คาดล่วงหน้าก็จะหมดไป (ท่านผู้ประกาศ 9:11) ภายใต้การปกครองของพระคริสต์ มนุษย์จะไม่ต้องพบเจอกับเรื่องเลวร้ายอีกเลย—สุภาษิต 1:33

ส่วนผู้บริสุทธิ์หลายล้านคนที่ต้องตายไปอย่างน่าเศร้าล่ะ? ก่อนที่พระเยซูจะปลุกเพื่อนของท่านที่ชื่อลาซะโรให้ฟื้นขึ้นมาจากตาย ท่านพูดว่า “เราเป็นการกลับเป็นขึ้นจากตายและเป็นชีวิต” (โยฮัน 11:25) ใช่แล้ว พระเยซูมีอำนาจที่จะทำให้คนตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้!

ถ้าคุณใฝ่ฝันจะอยู่ในโลกที่คนดีจะไม่ ต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ อีกต่อไป คุณก็น่าจะลองเรียนคัมภีร์ไบเบิลเพื่อจะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าเที่ยงแท้และสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำ พยานพระยะโฮวาที่อยู่ใกล้บ้านคุณยินดีช่วยคุณให้เรียนรู้เรื่องนี้ ขอเชิญคุณติดต่อพยานพระยะโฮวาในท้องถิ่นหรือเขียนจดหมายถึงผู้จัดพิมพ์วารสารนี้