ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาเชื่อในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมไหม?

พยานพระยะโฮวาเชื่อในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมไหม?

ใช่ พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​ทั้ง​เล่ม ที่​เรียก​กัน​ทั่ว​ไป​ว่า​ภาค​พันธสัญญา​เดิม​และ​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่ “มี​ขึ้น​โดย​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า​และ​มี​ประโยชน์” (2 ติโมเธียว 3:16) พยาน​พระ​ยะโฮวา​เรียก​สอง​ส่วน​นี้​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ว่า พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​และ​ภาค​ภาษา​กรีก การ​เรียก​แบบ​นี้​ทำ​ให้​เรา​รู้สึก​ว่า​ไม่​มี​ส่วน​ไหน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​เก่า​เกิน​หรือ​มี​คำ​แนะ​นำ​ที่​ใช้​ไม่​ได้

ทำไม​คริสเตียน​ควร​อ่าน​ทั้ง​ภาค​พันธสัญญา​เดิม​และ​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่?

อัครสาวก​เปาโล​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​ให้​เขียน​ว่า “ทุก​สิ่ง​ที่​เขียน​ไว้​ก่อน​แล้ว​ก็​เขียน​ไว้​เพื่อ​สั่ง​สอน​เรา” (โรม 15:4) ดัง​นั้น เรา​มั่น​ใจ​ว่า​พระ​คัมภีร์​ภาค​พันธสัญญา​เดิม​หรือ​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ก็​มี​ความ​รู้​ที่​มี​ประโยชน์​สำหรับ​เรา​ด้วย นอก​จาก​นั้น พระ​คัมภีร์​ใน​ส่วน​นี้​ให้​ข้อมูล​ที่​สำคัญ​ทาง​ประวัติศาสตร์​และ​คำ​แนะ​นำ​ที่​ใช้​ได้​จริง​กับ​เรา

  • ข้อมูล​ที่​สำคัญ​ทาง​ประวัติศาสตร์ พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​บันทึก​ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​การ​สร้าง​และ​เหตุ​ผล​ที่​มนุษย์​ทุก​คน​มี​บาป ข้อมูล​นี้​ทำ​ให้​เรา​รู้​คำ​ตอบ​ที่​น่า​พอ​ใจ​สำหรับ​คำ​ถาม​ต่าง ๆ เช่น มนุษย์​เกิด​มา​ได้​อย่าง​ไร? ทำไม​เรา​ต้อง​ตาย? (เยเนซิศ 2:7, 17) ยิ่ง​ไป​กว่า​นั้น พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​บอก​วิธี​ที่​พระ​ยะโฮวา​ดู​แล​และ​ให้​คำ​แนะ​นำ​ประชาชน​ของ​พระองค์ พวก​เขา​มี​ทั้ง​ความ​สุข​และ​ปัญหา​ใน​ชีวิต​ที่​คล้าย​กัน​กับ​เรา—ยาโกโบ 5:17

  • คำ​แนะ​นำ​ที่​ใช้​ได้​จริง หนังสือ​สุภาษิต​และ​ท่าน​ผู้​ประกาศ​ซึ่ง​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู มี​คำ​แนะ​นำ​ที่​ดี​เยี่ยม​เกี่ยว​กับ​การ​ใช้​ชีวิต​ที่​นำ​มา​ใช้​ได้​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้ เช่น วิธี​ทำ​ให้​ครอบครัว​มี​ความ​สุข (สุภาษิต 15:17) ความ​คิด​ที่​ถูก​ต้อง​เกี่ยว​กับ​การ​ทำ​งาน (สุภาษิต 10:4; ท่าน​ผู้​ประกาศ 4:6) และ​วิธี​ที่​คน​หนุ่ม​สาว​จะ​ใช้​ชีวิต​ของ​เขา​ให้​ดี​ที่​สุด (ท่าน​ผู้​ประกาศ 11:9–12:1)

นอก​จาก​นั้น เรา​สามารถ​ได้​ประโยชน์​จาก​การ​ศึกษา​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​ที่​โมเซ​เขียน​ใน​โทราห์ (หนังสือ 5 เล่ม​แรก​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล) ถึง​แม้​คริสเตียน​ไม่​อยู่​ใต้​กฎหมาย​นั้น แต่​กฎ​เหล่า​นั้น​ยัง​มี​หลักการ​ที่​เป็น​ประโยชน์​ที่​ช่วย​ให้​เรา​มี​ความ​สุข​ใน​ชีวิต—เลวีติโก 19:18; พระ​บัญญัติ 6:5-7