அணுகல் அமைப்பு

மொழியை தேர்ந்தெடுங்கள்

Skip to content

யெகோவாவின் சாட்சிகள்

தமிழ்
 • வெர்ட் முனையில் இருக்கும் மைன்டிலோவில் கடவுள் சொல்லும் சந்தோஷமான செய்தி! புத்தகத்தை கொடுக்கிறார்கள்

  வெர்ட் முனையில்...

  • 5,45,993 பேர் இருக்கிறார்கள்

  • 2,143 யெகோவாவின் சாட்சிகள் பைபிளைப் பற்றி சொல்லிக்கொடுக்கிறார்கள்

  • 35 சபைகள் இருக்கிறது

  • 1 யெகோவாவின் சாட்சி 255 பேருக்கு பைபிளைப் பற்றி சொல்ல வேண்டும்

 • தெற்கு ஐஸ்லாந்தில் பைபிள் கற்பிக்கிறது புத்தகத்தை பயன்படுத்தி ஒரு விவசாயிக்கு பைபிளை பற்றி சொல்கிறார்கள்

  ஐஸ்லாந்தில்...

  • 3,29,000 பேர் இருக்கிறார்கள்

  • 382 யெகோவாவின் சாட்சிகள் பைபிளைப் பற்றி சொல்லிக்கொடுக்கிறார்கள்

  • 7 சபைகள் இருக்கிறது

  • 1 யெகோவாவின் சாட்சி 861 பேருக்கு பைபிளைப் பற்றி சொல்ல வேண்டும்

 • கம்போடியாவில் இருக்கும் ‘நாம்-பென்’ என்ற இடத்தில் பைபிளை பற்றி சொல்கிறார்கள்

  கம்போடியாவில்...

  • 1,55,77,899 பேர் இருக்கிறார்கள்

  • 924 யெகோவாவின் சாட்சிகள் பைபிளைப் பற்றி சொல்லிக்கொடுக்கிறார்கள்

  • 14 சபைகள் இருக்கிறது

  • 1 யெகோவாவின் சாட்சி 16,859 பேருக்கு பைபிளைப் பற்றி சொல்ல வேண்டும்

 • கோஸ்டா ரிகா, சார்சேரோவில் மாடு மேய்பவரிடம் பைபிளை பற்றி பேசுகிறார்கள்

  கோஸ்டா ரிகாவில்...

  • 48,19,000—பேர் இருக்கிறார்கள்

  • 30,115—யெகோவாவின் சாட்சிகள் பைபிளைப் பற்றி சொல்லிக்கொடுக்கிறார்கள்

  • 433—சபைகள் இருக்கிறது

  • 1 யெகோவாவின் சாட்சி 160 பேருக்கு பைபிளைப் பற்றி சொல்ல வேண்டும்

"கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய இந்த நற்செய்தி உலகமெங்கும் உள்ள எல்லாத் தேசத்தாருக்கும் சாட்சியாகப் பிரசங்கிக்கப்படும்."—மத்தேயு 24:14

X

"கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய இந்த நற்செய்தி உலகமெங்கும் உள்ள எல்லாத் தேசத்தாருக்கும் சாட்சியாகப் பிரசங்கிக்கப்படும்."—மத்தேயு 24:14

"கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய இந்த நற்செய்தி உலகமெங்கும் உள்ள எல்லாத் தேசத்தாருக்கும் சாட்சியாகப் பிரசங்கிக்கப்படும்."—மத்தேயு 24:14

புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு

ஆன்லைனில் பைபிளை வாசியுங்கள்

காவற்கோபுரம்

எண் 1 2016 கடவுளிடம் வேண்டினால் பலன் கிடைக்குமா?

விழித்தெழு!

எண் 1 2016 சண்டை சச்சரவு இல்லாத குடும்பம்

யெகோவாவின் சாட்சிகள் யார்?

நாங்கள் வேறு வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். வித்தியாசமான மொழி பேசுபவர்கள். ஆனால் எங்களுடைய நம்பிக்கை ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறது. யெகோவாதான் கடவுள் என்று பைபிள் சொல்கிறது. அவர்தான் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர். நாங்கள் யெகோவாவைப் புகழ ஆசைப்படுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து போலவே வாழ முயற்சி செய்கிறோம். கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறோம். எல்லா மக்களும் பைபிளைப் பற்றியும் கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றியும் தெரிந்துகொள்ள உதவி செய்கிறோம். யெகோவாவைப் பற்றியும் அவருடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றியும் மற்றவர்களுக்கு சாட்சிக் கொடுப்பதால் எங்களுக்கு யெகோவாவின் சாட்சிகள் என்று பெயர்.

எங்கள் வெப்சைடை பாருங்கள். ஆன்லைனில் பைபிளைப் படியுங்கள். எங்களைப் பற்றியும் நாங்கள் நம்பும் விஷயங்களைப் பற்றியும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

 

பைபிள் படிப்பு வேண்டும்

உங்களுக்கு வசதியான நேரத்திலும் இடத்திலும் பைபிள் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

வீடியோக்களைப் பாருங்கள்

ஆன்லைன் வீடியோ லைப்ரரியைப் பாருங்கள்.

உங்கள் வேலைக்கு எப்படி பண உதவி கிடைக்கிறது?

பணமும் வசூலிக்காமல் தசமபாகமும் வாங்காமல் எப்படி உலகெங்கும் பிரசங்க வேலை நடக்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

யெகோவாவின் சாட்சிகளுடைய சபை கூட்டங்கள்

நாங்கள் எங்கே கூடுகிறோம், எவ்வாறு வழிபடுகிறோம் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

கிடைக்கும் வெளியீடுகள்

கிடைக்கும் வெளியீடுகளையும் புதிய வெளியீடுகளையும் பாருங்கள்.

சைகை மொழி வீடியோக்களைப் பாருங்கள்

சைகை மொழி வீடியோக்களைப் பயன்படுத்தி பைபிளை வாசியுங்கள்.

Accessibility Mode