வருஷத்திற்கு ஒருமுறை உலகம் முழுவதும் நிறைய இடங்களில் இயேசுவின் மரணத்தை நினைத்துப் பார்க்க நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறோம். “என் நினைவாக இதைச் செய்துகொண்டிருங்கள்” என்று அவர் தமது சீடர்களிடம் சொன்னதால் நாங்கள் இதைச் செய்கிறோம். (லூக்கா 22:19)

அடுத்த நினைவுநாள் நிகழ்ச்சி:

ஏப்ரல் 19, 2019, வெள்ளிக்கிழமை.

இந்த விசேஷ நிகழ்ச்சிக்கு உங்களையும் அழைக்கிறோம். எங்களுடைய மற்ற கூட்டங்களைப் போலவே இந்தக் கூட்டத்திற்கும் பொதுமக்கள் தாராளமாக வரலாம். அனுமதி இலவசம், காணிக்கைகள் வசூலிக்கப்படாது.