ஆன்லைன் உதவி

JW லைப்ரரி

புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பை பயன்படுத்தி பைபிளை ஆழமாகப் படியுங்கள். மற்ற பைபிள்களோடு ஒப்பிட்டு படியுங்கள்.

உவாட்ச்டவர் லைப்ரரி

பைபிளை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு உதவுகிற பைபிள் மொழிபெயர்ப்புகளும், புத்தகங்களும், மற்ற ஆராய்ச்சிக் கருவிகளும் அடங்கிய தொகுப்பு.